• Welcome to COMPAREXonline
    Najlakši način za kupovinu
    softvera kada je potrebno
    eProcurement sa COMPAREXonline-om

 Video

Optimizacija performansi - objašnjeno u 2 minuta

 Downloads

Pristup tutorijalima za korišćenje COMPAREXonline.

 Podrška

Kontaktirajte nas za više informacija i lokalnu podršku za COMPAREXonline.

Sa COMPAREXonline upravljate i automatizujete procese naručivanja. COMPAREXonline je deo COMPAREX SoftCare, profesionalnog rešenja za upravljanje licencama, što pomaže u smanjenju rizika usklađivanja, smanjenju troškova u upravljanju i kupovini softverskih licenci i povećanju nivoa efikasnosti procesa nabavke.

 Pročitajte više o SoftCare (EN)
 Pročitajte više o COMPAREXonline (EN)