Som ett globalt IT-företag med över trettio års erfarenhet är COMPAREX en av världens ledande IT-tjänsteleverantörer och den främsta när det kommer till licenshantering i hela EMEA-regionen. COMPAREX utvecklar innovativa tjänster som stöder hantering och inköp av programvaruprodukter, vilket leder till en övergripande förbättring av anställdas produktivitet. COMPAREX tjänar företagskunder som spänner från små företag till stora internationella företag samt offentlig verksamhet och stödjer dessa i sin digitala resa mot ökad produktivitet.

Tjänsteportföljen baseras på tjänster kring licenshantering, licensinköp och molntjänster. Professionella och förvaltande tjänster kompletterar portföljen för att stödja kunder med tjänster skräddarsydda efter deras affärsbehov.

Med uttalandet "By Your Side in a Digital World" understryker COMPAREX sitt mål att inspirera kunder med möjligheter till digital transformering genom att arbeta med prioriteringar viktiga för kunderna.
COMPAREX Group sysselsätter mer än 2 450 personer på 80 platser i 35 länder, i Europa, Asien Nordamerika och Sydamerika. Under räkenskapsåret 2016/17 uppgick omsättningen till 2,114 miljarder Euro/2,321 miljarder dollar.

COMPAREX Fakta & Siffror 2016/17

2,450

Anställda

80+

Kontor

35

Länder

€ 2.114 md

Omsättning

Koncernstruktur

Huvudkontoret ligger i Leipzig, Tyskland. COMPAREX Holding har ansvar för hela koncernen när det gäller strategisk affärsutveckling och affärsområden, samt har andra funktioner såsom Global Account Management, International Marketing and Communications, Investor Relations, Business Analysis, Accounting and Human Resources.

Förenade krafter

För att expandera ytterligare har vi etablerat ett kraftfullt strategiskt partnerskap med Österrikiska Raiffeisen Informatik GmbH, dotterbolag till Raiffeisen Bank Group.