Läs mer om hur en mängd olika kunder har dragit nytta av COMPAREX tjänster och lösningar.

Licens  Software Asset Management Molntjänster Analytics

 

Licens

Genom en strukturerad inköpsprocess kan rutiner för administration och budgetering anpassas

"Med våra volymer är det viktigt att ha en leverantör för att kunna hantera våra inköp av programvaror på ett samordnat och rationellt sätt. Med COMPAREX får vi en leverantör som matchar våra behov som distributör inom ett brett spektrum av mjukvara men även som rådgivande part"

Anna Nolberger, Director Corporate Procurement på Saab AB

Software Asset Management

"Nu kan vi fatta kloka inköpsbeslut och ha en bra grund inför en eventuell audit"

"Genom vår SAM-implementation har vi skapat en tydlighet och öppenhet som är till stor nytta för oss, där vi löpande kan följa ett korrekt nuläge, fatta kloka inköpsbeslut och ha en bra grund inför en eventuell audit"

Stefan Henriksson, IT-chef på Högskolan i Jönköping

 

Molntjänster

Vårdförbundet tar steget ut i molnet

”COMPAREX Cloud Workshop gav oss både inspiration och nyttiga kunskaper för att kunna planera och agera i rätt prioritering för en övergång till molntjänster”

Bashar Askar, IT-tekniker på Vårdförbundet.

Analytics

En sammanhållen bild med utvalda nyckeltal i ett enda gränssnitt

"Med SAP BusinessObjects som rapportmotor har vår rapportprocess blivit stabil och snabb, samtidigt som våra medarbetare själva fått sitt rollbaserade fönster in i verksamhets-informationen. Vår SAP BusinessObjects partner, COMPAREX, har gett oss stöd genom vår strategiska utveckling och tekniska implementation. Det är verkligen kul att se hur använd applikationen är inom vår organisation"

Kenneth Hansten, Business Intelligence manager på Wallenstam AB

Plattformen stödjer oss från att gå från informationsjakt till informationstillgänglighet

"Vi använder lösningen brett, men exempelvis när det kommer till annonser där vi håller koll på försäljningen. Det gör vi genom analyser och rapporter som är integrerade med säljarnas CRM-verktyg"

Thomas Hanusek, BI och CRM Manager på Schibsted Centralen

Vi har pris och kvalité i världsklass – då krävs en bra styrning och uppföljning

"Vår ledning ville ha bättre insyn i verksamheten och få en samlad bild på ett och samma ställe - det får vi med hjälp av vårt BI-system"

Magdalena Tropp, Ansvarig beslutsstödssystem på Stockholm Vatten

På Norrbottens Läns Landsting kan vem som helst inom organisationen göra skräddarsydda rapporter

"Informationen som tidigare tog flera dagar att få ihop kan man nu sy ihop på en kvart“

Lojsan Sundström, Chefssekreterare på Norrbottens Läns Landsting

En bättre helhetsbild över de olika delarna i verksamheten med hjälp av datalager och interaktiva dashboards

"Med en kombination av dashboards, analyser och standardrapporter har vi med SAP BusinessObjects Edge möjlighet till både god överblick av vår verksamhet, men också tillgång till detaljerade analyser. Att data inte bara hämtas ur vårt affärssystem, utan även från andra system, gör att
användarna har all tillgänglig data samlad på ett ställe för enkel åtkomst“

Jonny Löntjern, IT-chef på Ragn-Sells AS