Ragn-Sells AB är ett av Sveriges största miljö- och återvinningsföretag och marknadsledande inom ett flertal segment. Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner restprodukter och avfall från industrier och hushåll vid ett stort antal återvinningsanläggningar. Ragn-Sells är ett svenskt privatägt företag med dotterbolag i Norge, Danmark, Estland, Lettland och Polen. Ragn-Sells verksamhet i Norge, Ragn-Sells AS, har ca 230 anställda och omsatte 740 miljoner NOK, år 2008.

 

Bakgrund och utmaning

Som många andra företag, hade Ragn-Sells AS ett beslutsstöd baserat på spridda Excel-ark som uppdaterades manuellt. Detta fick till följd att det var svårt att få en samlad bild över verksamheten. Flera rapporter gick direkt mot affärssystemen vilket kunde ge prestandaproblem.Vidare fick IT en ökad rapport-backlog med rapportkrav från organisationen. För att få en bättre helhetsbild och ökat fokus på viktiga nyckeltal sökte Ragn-Sells AS efter en Dashboard-lösning.

 

Beslutsstöd från SAP BusinessObjects

Ragn-Sells AS valde SAP BusinessObjects Edge, för att de hade behov av en beslutsstödslösning där interaktiva ”Dashboards”, analys och standardrapporter skulle vara åtkomliga från samma portal, med en gemensam definition av informationen.

 

COMPAREX

COMPAREX valdes som leverantör för sin unika mix av erfarenhet av beslutsstödslösningar, sin spetskompetens i SAP BusinessObjects, sitt kursutbud och den support som kunde erbjudas.

 

Lösning

För att kunna göra fullständiga uppföljningar och analyser skapades ett datalager där information från ERP-system och viktsystem harmoniseras. För att användarna själva skall kunna göra egna analyser och rapporter, utan databaskunskaper, skapades ett semantiskt lager med Ragn-Sells begrepp och mätvärden. För varje enhet skapades sedan en dashboard med tillhörande detaljanalyser.

 

Logistik och transport

En stor del av Ragn-Sells verksamhet handlar om transporter. Det är därför viktigt att dessa utförs med så stor lönsamhet som möjligt och med få avvikelser. För att följa upp intjäningen och avvikelser skapades en dashboard där detta kan följas per biltyp, bil och avdelning.

 

Produktion

I produktion är effektivitet och kapacitets-utnyttjande extremt viktigt. För att kunna mäta detta på ett visuellt och tilltalande sätt, skapades en dashboard där uppföljning av sorterings- och återvinningsgrad per anläggning och avfallstyp samt in- och utgående vikter visas.

 

Marknad och försäljning

Verktyget ger en god möjlighet att följa upp lönsamhet per region, säljare och kund. En viktig del i att få nöjdare kunder är att minska behandlingstiderna av inrapporterade avvikelser, därför ges nu möjlighet att följa hur behandlingstider ändras över tiden. ekonomi
Viktiga nyckeltal som omsättning, likviditet och kredittider kan nu följas och analyseras återkommande i standardrapporter, istället för att använda löst kopplade Excel-ark.

 

Resultat

Ledningen har nu en bättre helhetsbild över de olika delarna i verksamheten. De interaktiva instrumentpanelerna och tillhörande analyser möjliggör ett effektivare utnyttjande av företagets bilar, en bättre koll på kundernas köpbeteende och en ökad fokus på lönsamhet. genom att de viktiga nyckeltalen återvinnings- och sorteringsgrad tydligt visualiseras kan produktionen snabbare reagera på negativa trender.

Logo Ragn-Sells

"Med en kombination av dashboards, analyser och standardrapporter har vi med SAP BusinessObjects Edge möjlighet till både god överblick av vår verksamhet, men också tillgång till detaljerade analyser. Att data inte bara hämtas ur vårt affärssystem, utan även från andra system, gör att användarna har all tillgänglig data samlad på ett ställe för enkel åtkomst"

Jonny Löntjern, IT-chef på Ragn-Sells AS