Saab, Svenska Aeroplan Aktiebolaget, grundades 1937 och deras huvudsakliga uppgift var då att tillgodose behovet av en inhemsk militär flygindustri i Sverige. Idag förser Saab den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar, som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter, vilket idag omfattar ca 13.200 anställda (2010). Som ett starkt högteknologiskt företag - utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

 

Bakgrund och utmaning

Saab’s samtliga verksamheter använder en rad olika programvaruprodukter från ett stort antal leverantörer. Med stora volymer av programvarulicenser ser Saab vinningen av att konsolidera avtal, samt strukturera och förenkla inköpsprocessen för licenser globalt för organisationen. Som så många andra företag, med stora volymer av licenser, kräver Saab en strukturerad inköpsprocess - för att förenkla rutinerna för inköp och löpande hantering av programvarulicenser. Att administrera detta själv internt hos Saab är tidskrävande och oftast inte kostnadseffektivt i slutändan.

Lösning

Saab har valt att anlita COMPAREX som licenspartner, där COMPAREX kommer att koordinera inköp och bevakning av licenser från ca 70 olika programvaruleverantörer. hos COMPAREX har Saab en dedikerad licenskonsult, som hjälper till att tolka licensregler, optimera licensinköp, vara ett stöd vid konsolidering av avtal, bevaka avtal och ge löpande information om förändringar inom programvaror och volymlicensavtal. Licenskonsulten arbetar dagligen tätt ihop med programvaruleverantörerna och är Saab’s givna kontaktpunkt för rådgivning. genom COMPAREX globala närvaro, beaktas aspekter såsom språk, valutor och nationell lagstiftning - för Saab’s verksamheter världen över.

 

Fördelar

COMPAREX erbjuder bland annat följande fördelar:

 

Försäkran om att licensreglerna följs

Företaget minskar administrationen som krävs för att kunna visa att de registrerade produkterna är licensierade och därmed minskar också de tillhörande juridiska riskerna.

 

Förenklad administration och budgetering

Genom en strukturerad inköpsprocess kan rutiner för administration och budgetering anpassas.

 

Kostnadsoptimering

En effektiv licenshantering ger betydande möjligheter till kostnadsbesparingar.

 

Support och utbildning

Genom COMPAREX utbildning- och konsultavdelning erbjuds utbildning för de programvaror som hanteras genom COMPAREX License Desk.

Logo Saab

"Med våra volymer är det viktigt att ha en leverantör för att kunna hantera våra inköp av programvaror på ett samordnat och rationellt sätt. Med COMPAREX får vi en leverantör som matchar våra behov som distributör inom ett brett spektrum av mjukvara men även som
rådgivande part"

Anna Nolberger, Director Corporate Procurement, Saab AB