Varför ska vi använda molnet? Vad bör vi lägga i molnet? Hur ska vi gå tillväga? Frågorna är många inför en migrering av hela eller delar av ett befintligt verksamhetssystem till molnet. Vem vill inte göra rätt från början, att identifiera behov och möjligheter för att sedan välja den lösning och tjänster som stödjer en utveckling av verksamheten. Vårdförbundet valde att köra COMPAREX Cloud Workshop för att säkerställa rätt steg från början.

 

Vårdförbundet tillhör tjänstemannarörelsen och bildades redan 1886 genom att då vara Sveriges första kvinnliga yrkesförening – Svenska Barnmorskeförbundet. Idag är Vårdförbundet ett fackförbundet som organiserar fyra olika yrkesgrupper; sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinsk analytiker. Vårdförbundet har ca 110 000 medlemmar och har 21 lokalavdelningar runt om i Sverige.

 

COMPAREX jobbar ”för oss”

Vårdförbundet har sedan en längre tid anlitat COMPAREX för licenshantering. Ett nära samarbete och förtroende som bygger på COMPAREX specialkompetens inom hantering och avtal av programvarulicenser, där COMPAREX jobbar för kunden.
Steget var därför inte långt, att Vårdförbundet anlitade COMPAREX - för att gå igenom en skräddarsydd Workshop. En workshop som reder ut alla frågetecken och går igenom hur pass redo företaget är för införande av molntjänster såsom Microsoft Office 365. COMPAREX tar sedan fram en plan och rekommendationer.

 

Fem steg som gav god insikt och kunskap för att fatta beslut

Under ca sex timmar genomgick Vårdförbundet de fem olika stegen av COMPAREX Cloud Workshop. Syftet med workshopen var att få en konkret upplevelse av vad Microsoft Online Services är för något och vilken nytta de som företag och enskild användare kan ha av de olika tjänsterna.

 

1. Uppleva

Vårdförbundet fick möjlighet att använda de mest aktuella och kommande versionerna av Microsoft Online tjänster i Microsoft upplevelserum. Här gavs möjligheter att testa Microsoft produktivitets och samarbetsplattform på en rad olika enheter. Möjlighet att ställa frågor till Microsofts specialister samt att skapa förståelse för hur de olika molntjänsterna samverkar och kan underlätta för verksamheten.

 

2. Identifiera

I denna del av workshopen så identifierades Vårdförbundets specifika behov:

 • Vilka utmaningar står IT inför idag?
 • Hur ser verksamhetsbehoven ut?
 • Finns det något specifikt i Microsofts Online tjänster som skulle kunna underlätta för verksamheten idag?

 

3. Möjligheter

COMPAREX gick igenom Microsoft Online Services – dvs vilka möjligheter finns det för er som kund?

 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Intune
 • Microsoft Enterprise Mobility Suite
 • Microsoft Azure

 

4. Att tänka på

En genomgång av viktiga punkter att tänka på inför flytten till molnet:

 • Utmaningar
 • Identitetshantering
 • Återställningar
 • Datasäkerhet och hantering av information
 • Vad innebär det att alltid ha all programvara uppdaterad

 

5. Utvärdera

En utvärdering av dagens övning och plan för vad som är nästa steg.

 

Resultat av workshopen

Vårdförbundet summerar värdet av genomgången workshop:

 • Vi har en bättre förståelse för vad Office365 är
 • Vi ser en bättre möjlighet för vår organisation med molnet
 • Vi har identifiera våra egna behov och förutsättningar för att komma igång med molntjänster
 • Vi har fått hjälp och tips för att ta nästa steg mot molnet

 

Drivkrafter för att övergå till molntjänster:

 • Minskade fasta kostnader, högre andel rörliga kostnader
 • Kortare time to market
 • En effektivare verksamhet

 

Logo Vårdförbundet

”COMPAREX Cloud Workshop gav oss både inspiration och nyttiga kunskaper för att kunna planera och agera i rätt prioritering för en övergång till molntjänster"

Bashar Askar, IT-tekniker på Vårdförbundet

 

Norrbottens Läns Landsting

Video

Vårdförbundet och IT-tekniker Bashar Askar berättar om COMPAREX Cloud Workshop.

Titta på videon