Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i regionerna Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Tre attraktiva regioner vars invånarantal ständigt ökar. Wallenstam är idag ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 8 700 lägenheter. Deras mål är att till och med 2018 producera 7 500 nya bostäder i sina regioner. I Göteborg har Wallenstam även valt att koncentrera sig på kommersiella fastigheter och har idag en stabil kundstruktur med en uthyrningsgrad på ca 95%. Wallenstam är även självförsörjande på förnybar energi genom att bygga och driva egna vindkraftsparker runt om i landet.

 

Bakgrund och utmaning

Wallenstam arbetar med en mängd olika systemlösningar för att hantera ekonomi, fastighetsbestånd, ärendehantering, energianvändning, budgetering etc. Utmaningen har varit att kunna konsolidera information från flera system och presentera den på ett sätt så det är möjlighet att göra en uppföljning utifrån ett helhetsperspektiv.

Några av Wallenstams problemställningar var:

 • Vi arbetade med flera system/datakällor och det var alltid besvärligt och tidskrävande när vi behövde ta fram rapporter och nyckeltal som baserades på information från flera system.
 • Det krävdes kunskap om många olika applikationers rapportsystem vilket gjorde att processen blev väldigt personberoende och tidskrävande.
 • Visst beroende av externa konsulter vid framtagning eller förändringar av rapporter i respektive system.
 • Det fanns även en felrisk vid sammanställning av information ifrån olika Excel dokument i verksamheten.
 • Budgetprocessen var tidskrävande, speciellt vid förändringar och det var en utmaning att hålla ordning på processen när vi i stora drag använde Excel.
 • Svårigheter i att sammanställa koncernövergripande nyckeltal.

 

Lösning för beslutsstöd

Redan år 2000 utvärderade Wallenstam flera lösningar för att konsoliderar data från flera delsystem och de valde att satsa på SAP BusinessObjects. Projektet har sedan dess genomgått flera olika utvecklingsfaser. Genom att följa den teknologiska utvecklingen har Wallenstam gjort valet att uppgradera till SAP BusinessObjects 4.1 och har lämnat de ”feta klienterna” för att övergå helt till en webbaserad lösning, med ny funktionalitet och nytt gränssnitt. Utifrån olika rollbeskrivningar ger de medarbetarna åtkomst till den information och på det sätt som stödjer dem i deras arbete med enkel åtkomst till verktyget från oavsett var.

Verktyget ger en sammanhållen bild med utvalda nyckeltal i ett enda gränssnitt, såsom driftnetto, uthyrningsgrad, energiförbrukning, underhållskostnad, åtgärdstider etc.

 

Resultat och nytta

Med facit i hand kan Wallenstam så här långt summera den nytta som implementationen av SAP BusinessObjects som BI-lösning har bidragit till:

 • Snabbare och bättre beslutsunderlag
 • Snabbare rapporteringsflöde
 • Minskat personberoende
 • Mer tid för affärsanalys och proaktivitet
 • Förbättrad datakvalité genom att kunna ge verksamheten tillgång till mer detaljerad information både i och mellan system
 • Effektivare styrning och uppföljning

 

Logo Wallenstam

"Med SAP BusinessObjects som rapportmotor har vår rapportprocess blivit stabil och snabb, samtidigt som våra medarbetare själva fått sitt rollbaserade fönster in i verksamhets-informationen. Vår SAP BusinessObjects partner, COMPAREX, har gett oss stöd genom vår strategiska utveckling och tekniska implementation. Det är verkligen kul att se hur använd applikationen är inom vår organisation"

Kenneth Hansten, Business Intelligence manager på Wallenstam AB