COMPAREX har tilldelats SAP Recognized Expertise inom Business Intelligence. SAP Recognized Expertise är en kvalitetssäkring som SAP tillsammans med våra kunder gör för att påvisa att COMPAREX har en erkänd sakkunskap och kompetens inom SAP Business Intelligence och inom specifika branscher.  

Läs mer om SAP Recognized Expertise här

 

SAP Recognized Expertise

Våra tjänster

Läs mer om våra tjänster kring SAP BusinessObjects SAP BI.

 Läs mer