Fördelarna med Software Asset Management (SAM) blir mer och mer välkända, men flera misstag och missuppfattningar fortsätter att hålla vissa organisationer tillbaka från att uppnå full potential från sina SAM-investeringar. Många organisationer antar att SAM enbart finns till för att lösa revisioner, men SAM är så mycket mer. SAM ger organisationer större fördelar när det används för att spåra, hantera och observera programvarucykeln på ett mer omfattande sätt. De fem vanligaste missuppfattningarna hindrar många organisationer idag från att genomföra bästa praxis för SAM och optimera sin programvara och sina programvaruportföljer.

En blogg av Rik Schaap, Software Asset Management Consultant på COMPAREX

Rik Schaap, Software Asset Management Consultant at COMPAREX

”Inköpsavdelningen tar hand om det"

Eftersom inköpsavdelningen är ansvarig för att förvärva programvara är det naturligt - om än fel - att anta att de också är ansvariga att hantera programvaran under hela dess livscykel. Inköpsavdelningen ansvarar för inköpshistorik, men är inte ansvariga för information om produktlivscykel, användningsrättigheter, användningsdata eller installationsbasen. Att ta SAM till nästa nivå kräver mer djupare analys än ett "inköpskvitto".

 

”Vi behöver inte inventera programvara i samband med företagsförvärv och sammanslagningar"

Sammanslagningar och förvärv är en viktig motivator för programvarutillverkare att påbörja en revision. Detta eftersom när organisationer slås samman förbises ofta licensavtal. Programvarutillverkare är väl medvetna om att befintliga avtal oftast inte stämmer överens med den nya företagsstrukturen. Detta är inte förvånande eftersom organisationer oftast är mer fokuserade på andra delar i samband med sammanslagningar och förvärv. Det är viktigt att ha koll på detta i samband med företagsförvärv annars kan det stå dig dyrt senare.

 

"Vi behöver inte ett SAM-verktyg"

SAM ses för ofta som en enstaka övning och ses på grund av det som en dyr sak att hålla på med. Detta är ett misstag eftersom SAM kan spela en viktig roll för att skapa långsiktig ROI från dina programvaruinvesteringar. Utan att samråda med en SAM-specialist ser organisationerna vanligtvis inte framtida kostnadsbesparingar som uppnåtts genom: applikationsrationalisering, förebyggande av onödiga uppgraderingar och eliminering av dubbelarbete genom att analysera redan inköpta programvarors funktionalitet.

 

"SAM behövs bara för kommande revisioner"

Missuppfattningen att SAM endast behövs under en revision minskar gradvis bland organisationer. Faktum är att fler företag inser att har man en gång råkat ut för en revision kan detta bidra till att man råkar ut för fler revisioner på grund av att rykten skapas om bristande regelefterlevnad. En effektiv, pågående SAM-praxis skyddar för framtida revisioner.

 

"Vi har stenkoll på användarrättigheter"

Programvarulicensiering och avtalshantering ignoreras ofta när det kommer till hantering av programvarors livscykel. Företag och organisationer köper programvara i stora volymer utan fullständig förståelse för användningsrättigheterna. Detta leder till felaktiga installationer och därtill risk för framtida revisioner.

Genom att få bort dessa missuppfattningar kan företag och organisationer ta de nödvändiga steg som krävs för att implementera SAM som en process och börja titta på deras programvara ifrån ett livscykelperspektiv.

 

Vill du veta mer om Software Asset Management?

Vi på COMPAREX erbjuder SAM som en tjänst. Våra experter innehar djup kunskap om licensregler och avtal från de största leverantörerna på marknaden. Något som behövs för att företag och organisationer ska kunna genomföra en dedikerad SAM-praxis genom kontinuerlig inventering, övervakning och mätning av programvara under hela dess livscykel.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I vårt månatliga nyhetsbrev får du de senaste nyheterna om licensregler, licensavtal, nya produkter och lösningar samt information om branschen i övrigt.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX