I en undersökning utförd av Gartner från 2016, har det framkommit att de största utmaningarna för en organisation inför en flytt till en molnbaserad produktivitetslösning som Office 365 bland annat är; problem med hybrida miljöer, oförmåga och svårigheter med anpassning av plattformen och dess applikationer samt integrering med intern helpdesk och support. Peter Hagen reder ut vad dessa utmaningar innebär i praktiken och hur vi på COMPAREX kan bemöta dessa utmaningar med vår tjänst Unified Cloud Management för Office 365.

En blogg av Peter Hagen, Cloud Success Manager på COMPAREX

Peter Hagen, Cloud Success Manager på COMPAREX

I en undersökning utförd av Gartner från 2016, har det framkommit att de största utmaningarna för en organisation inför en flytt till en molnbaserad produktivitetslösning som Office 365 är följande:

Survey Gartner 2016

Många av dessa utmaningar är sammanlänkade med varandra och man kan gruppera dessa utmaningar under följande områden:

  • Förberedelser
  • Möjligheter
  • Förväntningar

 

Vad innebär det i praktiken?

Förberedelser

Vad behövs för en lyckad hybrid integration? Är det att säkerhetsställa att WiFi och internet kan hantera mängden data? Är domänen och användar-id i rätt skick och struktur? Vilken form av inloggning vill man ha - SingleSignOn, SameSignOn eller möjligtvis Pass-through Authentication?

Behöver man ha i åtanke att Office 365 och dess applikationer uppdaterar sig varje månad och hur hanterar man det? Hur säkerhetsställer man att man även i fortsättningen kan övervaka sin miljö även om den hanteras av någon annan – i det här fallet Microsoft?  Hur skall man kommunicera med slutanvändarna för att säkerställa att de får rätt information om vad som kommer att uppdateras och hur ser man till att de kan nyttja alla nya möjligheter som kommer med uppdateringarna?

Möjligheter

Vilka möjligheter finns för att anpassa tjänsterna efter sina behov och är det bara alternativen i de grafiska gränssnitten som går att anpassa eller finns det en administrativ portal i bakgrunden där man kommer åt fler inställningar? Samtidigt är det ett måste att leva upp till de krav som verksamheten och kanske myndigheter efterfrågar och kräver. Hur ger man slutanvändarna möjligheter att lära sig nya applikationer och vilken/vilka av applikationerna i tjänsterna skulle kunna ge en konkurrensfördel gentemot konkurrenter? Hur kan man samarbeta bättre och effektivisera  sättet att arbeta och hur följer man upp det?

Förväntningar

Vi har alla olika förväntningar, allt ifrån entusiastiska till skeptiska och dessutom är alla olika när det gäller viljan och lusten att lära sig något nytt. Att helt enkelt förändra sitt sätt att arbeta och få ut så mycket som möjligt av sin investering.

 

COMPAREX bemöter utmaningarna med Unified Cloud Management för Office 365

Hur arbetar vi på COMPAREX när det kommer till lyckosamma införanden av Office 365? Vi tillhandahåller en tjänst för att stödja organisationer runt möjligheterna och utmaningarna som kommer med att flytta Office 365 – en plattform som ständigt uppdaterar sig själv och som ligger i ett externt datacenter. Tjänsten heter Unified Cloud Management för Office 365 (UCM).

Förberedelser

PreMigration

Innan vi ens startar en migrering görs en fullständig inventering av det som kan påverka en flytt till Office 365. Därefter passar vi på att göra migreringen av er nuvarande e-post-server och säkerställer således att allt initialt arbete som gjorts lever upp till kraven som ställts i den gemensamma införandeplanen. I samband med detta sätter vi upp eskalerings- och supportplaner och bygger förtroende mellan vårt och ert interna support-team. Till oss kan ni alltid vända er vid problem med tjänsten men även rörande själva konfigurationen. Konfigurationsförändringar som gjorts i Office 365 Tenant följs alltid upp för att garantera att de krav som vi gemensamt har tagit fram efterlevs.

Utbildning

En viktig del som många förbiser är utbildning. Hur skall den stora massan med användare tillgodogöra sig alla nya möjligheter som kommer med Office 365? Vi kanske fokuserar på vissa applikationer först och inför nya applikationer efterhand. Vi mäter och följer sedan upp vilka av applikationer som faktiskt nyttjas. COMPAREX erbjuder sedan kontinuerligt aktuella webinars och en utbildningsplattform för användare.

 

Möjligheter

Microsoft släpper ca 200 uppdateringar per kvartal till Office 365. Hur håller man sig uppdaterad med en tjänst som ständigt utvecklas och vilka uppdateringar är relevanta för ens verksamhet? Hur kan man ge användarna möjlighet att använda dessa uppdateringar på ett så effektivt sätt som möjligt och hur säkerställer man att de får ta del av nyheter och utbildning?

Med UCM tillhandahåller COMPAREX möjligheter till övervakning av Office 365. Hur vet ni att Microsoft lever upp till vad de lovar och om de inte gör det finns det möjlighet till kompensation? Med vår tjänst kring monitorering, övervakar vi och mäter upptid för respektive tjänst i Office 365. Dels inifrån er organisation och dels från våra kontor runt om i världen bara för att säkerhetsställa att tjänsterna är uppe och fungerar som de ska men också så att vi kan hjälpa er med felsökning. Genom att ha flera mätpunkter kan vi identifiera var felet ligger. Är det hos Microsoft eller finns det en möjlighet att det ligger internt hos er? Det är här vår 24/7 support kopplas in och hjälper er med både buggfixar och konfigurationsinställningar, både on-premise och för molnet. Ofta är det så att vår support redan upptäckt problemen innan ni gör det och kan således starta ärendet tidigare än när ni anmäler det själva. I de bästa fall är problemet löst redan innan användarna kommit till jobbet.

 

Förväntningar

Skapa förväntningar och lev upp till dem! Vi utbildar s.k superusers och ser till att hela er verksamhet för följa med på resan till molnet. Man måste se saker ur olika perspektiv och hela tiden ha i åtanke att olika delar av verksamheten har olika behov. Låt oss gemensamt identifiera vilka som skall ta del av de ökade samarbetsmöjligheterna där vi sätter upplevelsen i centrum. Andra delar av verksamheten kanske fokuserar mer på säkerheten och de får samtidigt fördjupa sig i möjligheterna hur man säkrar allt från enheterna, användarna till dokumenten.

Utbilda, utvärdera och ta del av nya tjänster som kommer (under kontrollerade former) för att se om de passar er. Låt oss guida och lära känna er verksamhet för att komma med förslag om vad som kan vara lämpligt för er att introducera.

 

Vill du veta mer?

Vi på COMPAREX har migrerat över 500 företag och över 2 miljoner användare. Ta hjälp av oss du med! Läs mer om Unified Cloud Management för Office 365 eller kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer

Vi erbjuder tjänster för ditt unika behov:

  • Teknisk expertis

  • Kostnadsoptimering

  • Förändringshantering

  • Identiteter och access

Läs mer

Office 365 E5 Plan: Hur bra är Enterprise versionen?

Programvarutillverkare lägger ständigt till uppdateringar och funktioner till sina produkter. En E5-version finns nu tillgänglig för Office 365. I den här bloggen tar vi en närmare titt på de nya funktionerna i Office 365 E5.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I vårt månatliga nyhetsbrev får du de senaste nyheterna om licensregler, licensavtal, nya produkter och lösningar samt information om branschen i övrigt.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX