Adobe inför rabattnivåer på VIP Select även för köp under 50 licenser

Från och med den 5 mars 2016 är det nu möjligt att få tillgång til rabatter även för kunder som köper färre än 50 licenser på Adobe VIP (Select) och då med ett minimum av 10 licenser.

Rabattnivåer på VIP

 

Länka dina VIP-medlemskap och få tillgång till bättre rabatter

För er med VIP-avtal och flera olika medlemsskap har man nu möjlighet att koppla ihop dessa och på så sätt uppnå en högre rabattnivå vid nästa årsavstämning. Adobe fastställer rabattnivåer 29 dagar för en årsavstämning.

 

3 Year Commit - årlig betalning med ett fast pris

Utöver den rabatt som VIP Select medför så innebär alternativet 3 Year Commit att medlemmar kan få ett fast pris för det berättigande licensnumret och eventuella ytterligare licenser i upp till tre år. Med 3 Year Commit krävs ingen förskottsbetalning för den förlängda perioden, vilken innebär att betalningen kan ske årsvis. 3 Year Commit ger en mer förutsägbar budget och aktiveras genom godkännandet av ett tillägg till det befintliga VIP-avtalet.

Mer information om 3 year Commit (video)

 

Vad är Adobe VIP / VIP Select?

Adobe Value Incentive Plan (VIP) är ett prenumerationsbaserat licensprogram som
underlättar för organisatioer av alla storlekar att köpa, driftsätta och hantera Adobeprodukter.

VIP Select är ett lojalitetsprogram för organisationer med VIP som köper 10 licenser eller fler under
en prenumerationsperiod. VIP Select-medlemmar får tillgång till en automatisk, garanterad rabattnivå som ger en större besparing än vad som erbjuds via transaktionsrabattprogrammet.

 

Kontakt

COMPAREX License Desk