Från och med den 1 juli 2016 kommer vSphere Standard, vSphere Enterprise och vSphere Enterprise med Operations Manager inte längre finnas tillgängliga att köpa. De nya licenserna som ersätter kommer att vara vSphere Standard, vSphere Enterprise Plus och vSphere Enterprise Plus med Operations Manager.

vCenter Server Standard kommer att innehålla 25 OSI-pack (Operating System Instances) av VMware vRealize Log Insight.

Från och med  den 1 mars, inkluderar alla vRealize Suites den avancerade versionen av vRealize Operations. Något som möjliggör SDDC monitoring för hybrida moln för alla kunder som har vRealize Suite idag.

 

 

vRealize Suite Standard

vRealize Suite Advanced

vRealize Suite Enterprise

vRealize Operations Advanced

x

x

x

vRealize Log Insight

x

x

x

vRealize Business for Cloud Standard

x

x

x

vRealize Business Cloud Planning

-

x

x

vRealize Infrastructure Automation

-

x

x

vRealize Operations App Monitoring

-

-

x

vRealize Automation Enterprise

-

-

x

VMware lanserar Portable Licensing Unit (PLU) som möjligör flexibilitet och att använda samma vRealize Suite licens för att hantera workloads i en icke-vSphere miljö.

VMware Site Recovery Manager kommer inte längre att vara en del av vCloud eller vRealize Suite Enterprise. Den kommer framöver att fsäljas som en fristående produkt.

 

Hur påverkas du som kund?

  • Vilken vSphere version använder du idag?
  • Vilka är du och din organisations framtida behov?
  • Vilka effekter för vår organisation licenregeler ändras för Operations Manager?
  • Har din organisation för närvarande användare, eller planerar ni använda vRealize Operation Manager?

Kontakt

COMPAREX License Desk