Attacker från ransomware som exempelvis WannaCry och Petya har visat att många företag är begränsade i sitt säkerhetsarbete. En av de viktigaste orsakerna till denna sårbarhet är att många företag fortfarande inte känner till exakt vilken programvara de använder. De saknar en inblick i hur säkra de olika applikationerna är vilket gör att de är väldigt öppna för sårbarheter. Det är tid att vidta åtgärder!

En blogg av Ron Vermeulen, Cloud Manager på COMPAREX

Ron Vermeulen

Ett populärt sätt för många organisationer att få en inblick i sina programvarutillgångar är att använda ett inventeringsverktyg. Att sortera och kategorisera denna data utifrån exempelvis funktion kan ofta ta månader men denna information ger värdefulla insikter för konsolidering eller andra kostnadsreducerande åtgärder.

Förutom att veta vilken programvara som körs (och om den är överflödig eller inte), är det också viktigt att känna till dess säkerhetsnivå. När många program används samtidigt kan det vara svårt att förstå säkerhetsrisker och att validera om programvara har installerats på rätt sätt. Att ha tillgång till en praktisk översikt som hjälper till att bestämma vilka system som behöver uppmärksamhet för att förhindra eventuella sårbarheter, attacker och skador skulle vara en ovärderlig resurs. Att omedelbart kunna identifiera om en patch inte installerades framgångsrikt och kunna få en notis om detta. En sådan praktisk översikt finns att tillgå - säg hej till COMPAREX Portfolio Management Platform.

En fullständig översikt med hjälp av ett knapptryck

Även om det verkar väldigt komplext och tidskrävande i teorin är så inte fallet i praktiken. COMPAREX Portfolio Management Platform ger en skräddarsydd översikt med hjälp av bara ett knapptryck. Det här smarta DNA-analysverktyget kategoriserar all mjukvara i din organisation - inklusive patchar - med hjälp av de inventeringsverktyg du redan äger och investerat i.

Dessutom kan företag och organisationer också dra nytta av den information vi får genom vårt globala nätverk av kunder och de starka relationerna COMPAREX har med leverantörer av säkerhetslösningar.

En ständigt uppdaterad översikt över programvaror som utgör en risk

Förutom information om de senaste säkerhetsuppdateringarna tillhandahåller COMPAREX Portfolio Management Platform dashboard även rapporter om programvaror som används inom organisationen och som utgör en risk. Detta kan innehålla spel eller program som BitTorrent men också till synes mindre farlig programvara som Dropbox eller OneDrive.

Så länge det är affärskonton finns det inget problem. Detta förändras dock när program synkroniseras med personliga konton med företagsadresser. Om den personen lämnar organisationen är uppgifterna inte längre tillgängliga och detta skulle formellt utgöra en dataläcka. Därför är en uppdaterad översikt över sådan programvara - till synes högrisk eller inte - viktig för säkerheten.

Programvaror som nått sin "End-of-support"

En annan risk som ofta förbises, är programvara som har nått sitt så kallade "end-of-support". Dessa programvarupaket har potential att göra en organisation sårbar eftersom det inte längre kommer några uppdateringar för dessa.

Nödsituationer som kan uppstå med programvara som passerat sin "end-of-support" kan orsaka stora problem, särskilt när kritiska system är beroende av det. När dessa äldre versioner inte längre kan förlita sig på uppdateringar och support från leverantörer är det inte bara ett besvär för de organisationer som betalat för ett underhållsavtal utan kan orsaka problem för alla. 

För att förhindra dessa problem erbjuder COMPAREX Portfolio Management Platform en fullständig översikt över programvara som inte längre kommer att få support, vilket gör att ett företag kan arbeta mer proaktivt. Som ett exempel kan uppgraderingen till en ny utgåva schemaläggas på projektkalendern. Att förutse en situation möjliggör för att man kan kontrollera den eller i vissa fall undvika den.

Dashboarding

Tyvärr kommer inte antalet cyberattacker att minska. Av detta skäl är det viktigt att organisationer vidtar alla möjliga försiktighetsåtgärder. COMPAREX Portfolio Management Platform ger full insyn i ditt programvarulandskap och eventuella säkerhetsrisker, alla presenterade i en tydlig och pedagogisk dashboard.

 

Kom igång med en Proof of Value!

Vill du få en tydligare förståelse för din organisations nuvarande IT-säkerhetsnivå? Vill du ta reda på att alla dina patchar har implementerats på ett korrekt sätt och supporteras fortfarande din programvara? På bara tre dagar kan våra experter skapa en 360-gradig analys av hela ditt programvarulandskap som presenteras i en tydlig dashboard. Ta kontakt med oss för mer information om COMPAREX Portfolio Management Platform och få enkel tillgång till all information du behöver för att optimera din säkerhet.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I vårt månatliga nyhetsbrev får du de senaste nyheterna om licensregler, licensavtal, nya produkter och lösningar samt information om branschen i övrigt.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev