Molntjänster och en outsourcad drift ger organisationer chansen att utvecklas och effektivisera sitt sätt att arbeta. Inom Business Intelligence och avancerad analys kan detta bidra till att samarbetet kollegor emellan blir bättre och mer effektivt. Att lösningarna blir mer lättgängliga, relativt billiga och mer agila. Eller att kunskapsintensiva delar som underhåll, utveckling och support flyttas från den interna organisationen till leverantören för att på så sätt tillgodose den ökade kravbilden hos verksamheten och dessa användare. Jimmy Nilsson går igenom de sju viktigaste fördelarna med molnbaserade lösningar och att outsourca support och underhåll.

En blogg av Jimmy Nilsson, Senior BI & Analytics Consultant på COMPAREX

Jimmy Nilsson, Senior BI & Analytics Consultant på COMPAREX

1. Agila lösningar

En av förutsättningarna för att lyckas med en molnbaserad BI-lösning är att man har ett agilt förhållningssätt i organisationen. Vad innebär då agilt i detta sammanhang? Ordet agilt betyder lättrörlig och i praktiken utvecklar man lösningen i mindre delar i form av iterationer. Man testar, stämmer av, godkänner samt utvecklar vidare en ny del. Alla dessa delar bidrar sedan till den resulterande slutprodukten. Allt detta görs tillsammans med verksamheten d.v.s. användarna som ska använda lösningen. Nackdelen är att du från början inte exakt vet hur slutresultatet kommer att se ut som i en klassisk vattenfallsmodell. Fördelarna vinner dock överlägset eftersom du får en lösning som är anpassat efter verksamhetens behov och inte efter de tekniska möjligheterna. Genom att hela tiden vara tydlig och kommunicera förändringar till verksamheten, kommer verksamheten också att vara mer benägen att acceptera slutresultatet. Att inte ha ett agilt arbetssätt när man bygger en molnbaserad lösning blir svårt för att inte säga omöjlig. Varför då? Jo för att lösningen ägs av leverantören som ansvarar för uppdateringar och förbättringar. IT-avdelningen har helt enkelt ingen påverkan här och kan även vara underrepresenterade i själva projektet. Här ligger istället fokus på att skapa lösningar som harmoniserar med användarnas behov.

2. Lägre driftkostnader

Att budgetera och prognostisera kostnaderna för en BI-lösning on-premise är en tidskrävande och svår uppgift. Du måste ta hänsyn till faktorer som hårdvara, intern kompetens i form av utvecklare, licenskostnader och kostnader för underhåll av programvara mm. Med en molnbaserad lösning och Business Intelligence som en tjänst slipper du detta. Du betalar fast kostnad per användare och månad och får total kontroll på dina kostnader.

3. Mer självgående användare

Det pratas mycket om ”governed data” d.v.s. kontrollerad och strukturerad data. Majoriteten av de rapporter och analyser som görs idag ute bland organisationer kommer förmodligen därifrån. Men ibland behöver man blanda denna data med information ifrån Excelark, textfiler, resultat ifrån undersökningar m.m. Historiskt har verktygen varit dåliga på att stödja detta eller det har snarast varit alldeles för krångligt. Eftersom molnbaserade lösningar ofta är en vidareutveckling av self-service BI konceptet har man gjort det enkelt att länka och sammanfoga flera datakällor. Detta har tidigare krävt stöttning ifrån IT men nu kan du göra detta på egen hand.

4. Förenklad åtkomst till externa användare

Historiskt har Business Intelligence varit något man hållit innanför den egna organisationens fyra väggar. Idag ser det annorlunda ut då man insett att BI och avancerad analys inte bara kan vara till nytta för de egna användarna internt utan även för externa användare som exempelvis kunder och partners. För många är det en konkurrensfördel och för vissa är det ett lönsamt erbjudande till sin befintliga affär. Att skapa åtkomst till befintliga lösningar (on-premise) är ofta förenat med att massa säkerhets principer, brandväggsöppningar mm. Detta slipper du med en molnbaserad lösning och du skapar en enkel och säker tillgång till informationen både för externa användare och interna användare som inte bara vill ha tillgång via sin laptop utan även via mobil eller läsplatta. I praktiken kan det handla om säljaren på fältet som vill hålla koll på sin försäljning emot budget eller läkaren som vill kunna visualisera en diabetespatients blodsockerkurva på en läsplatta.

5. Samarbeta på ett mer effektivt sätt

Vardagen med Business Intelligence och analys sker ofta i projekt, arbetsgrupper eller team. I det flesta molnbaserade verktyg på marknaden kan man på ett enkelt sätt kommunicera och samarbeta runt en rapport eller visualisering. Det kan handla om att kunna ha en diskussion kring ett specifikt mål som inte uppnåtts. En molnbaserad lösning har även lättare att prata med olika system och plattformar. Något som bidrar till en ännu effektivare lösning

6. Bättre och effektivare underhåll och användarsupport

När det kommer till det tekniska underhållet är det obefintligt i en molnbaserad lösning. Här sköts detta av leverantören som säkerställer att systemet uppdateras samt håller en hög driftnivå. Sen behövs givetvis innehållet underhållas, säkerställa att rätt personer har åtkomst till sina saker, att namnstandarder följs osv men detta kan skötas av en tjänsteleverantör. Addera till det även tjänster som exempelvis hjälp med import av data och skapande av nya system-anslutningar, rapportering av användning, problem och buggar samt kontinuerlig kunskapsöverföring i form av utbildning och webinars. Då får du en fullödig BI-lösning.

7. Förenklad översikt av total ägandekostnad (TCO)

För dig som har det ekonomiska ansvaret kommer du gilla att ha Business Intelligence som en molnbaserad tjänst. Nu finns det längre inga oväntade kostnader som kan dyka upp under resans gång. En server som måste uppgraderas eller bytas ut, ny programvara som ska köpas in eller stora avtal som ska revideras eller göras om. Nu betalar du en fast kostnad per användare och månad – både för den tekniska lösningen samt tjänster kring support och underhåll. Överraskningarna tar leverantören hand om, ungefär som när man tecknar ett serviceavtal på sin bil.

 

Business Intelligence som en tjänst med Cloud Analytics Management

Låter det intressant? Läs mer om Cloud Analytics Management. Cloud Analytics Management är en molnbaserad tjänst. Lösningen innehåller färdiga modeller och styrkort med nyckeltal, vilket bidrar till att implementationstiden är kort. Lösningen är enkel att anpassa efter din organisations behov. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer

Sätt användaren i Centrum!

Cloud Analytics Management är en molntjänst som förändrar sättet att arbeta med Business Intelligence, planering och avancerad analys. Samla Business Intelligence, prediktiva analyser och planering i en och samma molnlösning – allt i ett nytt och intuitivt gränssnitt som gynnar alla användare..

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX