Det är ungefär 60% chans att din organisations programvara och licenser kommer att granskas inom en överskådlig framtid. Endast 1 av 10 företag känner sig väl förberedda inför en revision. Ofta känns revisioner som att det är en fiende inne på ditt territorium som vill dig illa. Gå igenom vår lista över sådant du bör göra och sådant som du helst ska undvika.

En blogg av COMPAREX SAM-team

Att göra: Undersök din programvara

Att hand om licenshanteringen har blivit ett stort ansvar för en person eller avdelning. Teknologiska trender gör att det är svårare än någonsin att se skogen för alla träd:

  • Licensieras din programvara per användare eller enhet?
  • Har dina servrar flera processorer och är din data lagrad i molnet?
  • Arbetar din anställda utanför kontoret på egna enheter?
  • Behöver du ytterligare licenser för virtuella miljöer?

Alla dessa faktorer bidrar till att licensavtal blir mer och mer komplicerade. Men vad är lösningen? Helt klart en omfattande strategi för Software Asset Management uppackad av en bra SAM-lösning.

Att inte göra: Spela inte på marginalerna

Om du tycker att din verksamhet helt efterlever alla licensregler är det ändå viktigt att tänk på följande:

  • I snitt är 19% av all programvara olicensierad
  • 57% av alla användarna har använt piratkopierad programvara
  • Piratkopierad programvara kostar mer än 63 miljarder dollar världen över

Vi försöker att sätta dessa siffror i perspektiv: att minska piratkopieringen med bara 10 % över hela världen skulle kunna finansiera fler än 25 000 arbetstillfällen, cirka 38 miljarder dollar i nya verksamhet och 6,1 miljarder dollar i skatteintäkter i över fyra år.

Is your business 100% compliant

Att göra: Sätt upp ett team och ansvarsområden

När det oundvikliga händer, få inte panik. Ta reda på omfattningen, sätt upp ett team som ansvarar för revisionen och arbeta utefter redan bestämda roller och ansvarsområden. Kom ihåg: även om du redan har ett specialiserat SAM-verktyg, behöver du fortfarande rätt person (er) för att hantera licenser på en daglig basis och styra ditt företag genom en revision.

Att inte göra: arbeta inte på egen hand

Kontakta din juridiska representant inom din organisation för att vägleda dig genom revisionsprocessen för att undvika att göra dyra misstag. Detta kan innebära att exempelvis neka till att ni inte efterlever licensregler, bekräfta att ni inte efterlever licensregler eller att föregå en NDA. Även om en regelefterlevnad ofta ligger på inköpsavdelningens ansvar, bör juridiska avdelningen alltid vara inblandad i en revision. Och börja inte att frenetiskt köpa en massa licenser när du upptäcker att en revision är på gång. De kommer ändå att få reda på det!

Att göra: Arbeta kontinuerligt med din strategi

Har du gått igenom en revision utan stora ekonomiska påföljder? Grattis till dig! Nu är det dags att lära av dina misstag och förbereda sig inför nästa. Har du problem att arbeta med ovan punkter på egen hand? Kontakta våra licensexperter för att skapa en sammanhängande och anpassad SAM-strategi för ditt företag.

 

Vill du veta mer?

Vi på COMPAREX erbjuder SAM som en tjänst. Våra experter innehar djup kunskap om licensregler och avtal från de största leverantörerna på marknaden och vet hur man sätter upp en bra och effektiv SAM-strategi.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I vårt månatliga nyhetsbrev får du de senaste nyheterna om licensregler, licensavtal, nya produkter och lösningar samt information om branschen i övrigt.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX