Den 1 juni 2016 släpptes SQL Server 2016. SQL Server 2016 är en av de största historiska satsningarna i Microsoft dataplattform med funktioner som ökar prestanda, förenklar hanteringen och omvandlar data till värdefulla insikter. Några av de mest intressanta nyheterna är:

  •  Information är krypterad både vid vila och när den förflyttar sig
  • Möjlighet att dela upp sina databaser på olika lagringsytor i sitt eget datacenter eller i Azure
  • Stöd för språket R som används för dataanalys

I och med släppet av SQL Server 2016 ändrar Microsoft även licensreglerna:

  • Business Intelligence och Parallel Data Warehouse har tagits bort som en separat licensmodell och licensieras nu istället med SQL Server Enterprise.
  • Core Factor för licensiering av fysiska servrar har tagits bort, vilket innebär något enklare beräkningar av licensbehovet. Från och med den 1 juni är det minimum om 4 Core licenser per processor som är kravet, oavsett vilken processor som används.

 

Har du frågor?

Kontakta oss om du har några frågor om produkter, molntjänster, avtal och licensiering gällande Microsoft.

Kontakt

COMPAREX License Desk