COMPAREX Vendor section
SAP Gold Partner

Under slutet av 2015 släpptes en ny version av SAP Design Studio. Version 1.6 kommer med en kombination av nya komponenter, ökad funktionalitet och förbättrad prestanda. Exempel på nyheter i Design Studio 1.6 är efterlängtade scorecard komponenter, möjlighetet till egna beräkningar samt generell minskat behov av egen scriptning i applikationen.

Scorecard komponent

Denna nya komponent kan visa flera olika typer av visualiseringar på samma rad. Allt från villkorsba-serad formatering av siffror, text och bakgrund, micro charts som visar en lite graf eller symboler som visar t.ex. utfall mot mål eller trend över tid.

Spreadsheet komponent

En ny typ av kalkylblad finns nu också tillgänglig. Samma funkttionalitet som den befintliga ”Cross-stab” komponenten (filter, sortera, drill etc) med skillnaden att man i denna komponent kan kopiera innehållet i komponenten till/från t.ex. ett Excel-ark.

CSS Editor

En komponent ökar de grafiska möjligheterna är den nya CSS-editorn.
Kortfattat kan man säga att CSS (Cascading Style Sheet) bestämmer hur HTML-komponenter ska visas i webbläsaren. Tidigare kunde man ändra detta i Design Studio också, men via ett separat CSS-dokument vilket krävde förkunskaper hos utvecklaren.
Detta låter kanske som en marginell nyhet men detta har stor påverkan på möjligheterna till den gra-fiksa layouten i dashboarden.

Skapa prototyper

När man öppnar Design Studio i ”local mode” så har man nu möjlighet att göra protyoper mot en CSV-fil. Detta ’är mycket smidigt om man sanbbt och enkelt måste ladda in data för att kunna visa upp en prototyp.

Skapa beräkningar i runtime

Tidigare var enkla beräkningar i Design Studio relativt komplexa att få till. Man var ibland tvungen att använda sig av en kombination av script och variabler för att få till enkla beräkningar. Men nu finns möjligheten att ska nya beräkningar baserade på befintliga mätvärden från datakällan. Dessa är något begränsade idag till t.ex. running sum och procent, men kommer med stor sannolik-het utökas framöver.

Info charts + Chart feeding komponent

Design Studio 1.6 har en helt ny grafkomponent som heter Infor chart. Den tidigare grafkomponenten finns fortfarande kvar men vid nyutveckling tycker vi att ni ska titta på den nya komponenten. Den stödjer bl.a. ”trellis grafer” (som ni kanske känner igen från Lumira) vilket är små versioner av samma graf för att visa olika delar av ett dataset. Chart feeding komponenen möjliggör för slutanvändaren ställa in ett diagram (Info diagram) själva i runtime. En stor vinst är att likheterna mellan graferna i Design Studio och Lumira ökar, vilket vi tycker är posi-tivt.

Mer information om Design Studio 1.6 hittar ni här

 

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via Linkedin om oss, våra utbildningar, SAP BusinessObjects, SAP Analytics och från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I vårt månatliga nyhetsbrev får du de senaste nyheterna om SAP Analytics,  SAP BusinessObjects, utbildningar och information om branschen i övrigt.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev