COMPAREX Vendor section
SAP Gold Partner

Med den senaste versionen av Lumira kommer en hel del intressanta nyheter och spännande förbättringar. Dels ur ett visualiseringsperspektiv med möjlighet till referenslinjer i grafer, förenklade kartfunktioner, möjligheter till bokmärken samt bättre nyttjandet av presentationsgränssnittet. Men även ur ett analysperspektiv med förbättringar av ”data blending” (arbetet med flera dataset), egna beräkningar och förbättringar i tabellfunktioner.

Referenslinje

I Lumira 1.29 kan man nu skapa referenslinjer i grafer.

Villkorkorsbaserad formatering i grafer

SAP har utökat antalet grafer där man kan ha villkorsbaserad formatering. Detta kan sättas på dimensioner och mätvärden.

Tabeller

Nu finns möjligheten att sätta fontstorlek i tabellerna samt möjligheten till att göra ”text wrap”. Man har nu även möjlighet att sätta sub-totaler till både rader och kolumner.

Zoom

När man arbetar med tidsserier så finns nu möjligheten att göra en zoom på vald tidsperiod för att sedan zooma tillbaka till ursprungsvyn.

Beräkningar

SAP har förenklat och förbättrat arbetet med beräkningar. Nu kan användaren skapa egna beräkningar samt även nya beräkningar på befintliga beräkningar. Föränklingar har även gjorts i arbetet med att editera befintliga beräkningar

Kartor

Nu är ESRIs kartor standard i Lumira (inget krav på esri online konto) och tillgänglig för att användare.

Bokmärken

Nu har slutanavändaren möjlighet att skapa personliga eller publika bokmärken i sina story boards.

En sammanfattnig av nyheterna i Lumira 1.29 hittar ni här

 

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via Linkedin om oss, våra utbildningar, SAP BusinessObjects, SAP Analytics och från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I vårt månatliga nyhetsbrev får du de senaste nyheterna om SAP Analytics,  SAP BusinessObjects, utbildningar och information om branschen i övrigt.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev