Under ett migreringsprojekt för Windows eller under licensförhandlingar ställer ofta en organisation frågan om de kommer att dra nytta av att förlänga Software Assurance (SA) för Windows 10. Vilka är de faktiska fördelarna och vilka konsekvenser kan det ha om man avbryter SA för Windows 10.

En blogg av Thino Ullmann, Senior Technical Presales Executive på COMPAREX

Thino Ullmann

Windows 10 - Versioner för företagskunder

Microsoft gjorde några ändringar i licenseringen av tillgängliga versioner när de lanserade Windows 10. Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) blev en integrerad del av Windows Enterprise SA-förmånerna och är därför inte längre tillgänglig som tillägg för att köpa till en version. Den klassiska Enterprise-versionen blev i Windows 10, Enterprise E3. Microsoft lanserade även Windows 10 Enterprise E5, Windows 10 LTSB och andra versioner. I den här bloggen fokuserar jag på Windows 10 Enterprise LTSB utan aktiv Software Assurance.

Windows 10 Enterprise

Source: Microsoft

Vad skiljer Windows 10 LTSB från de andra Enterprise-versionerna?

Låt oss först definiera några villkor: Microsoft introducerade tre sätt att släppa uppdateringar under utbyggnaden av Windows 10: Current Branch (CB), Current Branch for Business (CBB) och LTSB. LTSB står för "Long Term Service Branch" och motsvarar LTS-versionerna av Linux.

Microsoft beskriver typerna av utgåvor enligt följande:

  • Current Branch (CB) för privata användare och företagsanvändare: Funktionsuppdateringar är tillgängliga och installeras omedelbart av Windows Update (varannan eller var tredje månad) när användaren har testat och validerat dem med Windows Insider Preview Branch. Säkerhetsuppdateringar och snabbkorrigeringar släpps regelbundet.
  • Current Branch for Business (CBB) för företagsanvändare: Det ger företagen möjlighet att testa nya funktioner i den enskilda affärsmiljön i cirka åtta månader innan de implementeras i en produktiv miljö. Däremot ställs säkerhetsuppdateringar och snabbkorrigeringar till förfogande omedelbart. CBB-kunder kan använda Windows Update for Business eller Windows Server Update Service (WSUS) för att installera funktionerna och därmed kontrollera leverans av uppdateringar internt i sin infrastruktur.
  • Long Term Servicing Branch (LTSB) för företagsanvändare: LTSB konstruerades främst för affärskritiska system (t.ex. kontroll av flyg). Till skillnad från CB och CBB definierar Microsoft en LTSB med alla nya funktioner endast vartannat eller var tredje år. Det är upp till dig som ansvarig att installera nya funktioner i den här rytmen eller att hoppa över en LTSB-uppdatering med nya funktioner och uppgraderingar. Precis som med CBB levereras nuvarande säkerhetsuppdateringar och snabbkorrigeringar omedelbart. Förutom det vanliga stödet får LTSB-kunderna fler tillval i ytterligare fem år. WSUS används alltid för att uppdatera LTSB.

I detta avseende meddelade Microsoft den 20 april 2017 att större uppgraderingar med nya funktioner som "Creators Update" kommer att lanseras två gånger per år i mars och september. Denna procedur gäller även Office 365 ProPlus-versionen. Klicka här för mer information.

Windows 10 Enterprise utan Software Assurance

I fall där Windows 10 Enterprise med Software Assurance köptes som en del av ett Microsoft-avtal, men SA inte förlängdes, kommer också att påverka den distribuerade Windows 10 Enterprise-versionen. När SA upphör, har kunder endast rätt att använda Windows 10 Enterprise LTSB. Följderna blir:

a) Företag som vill migrera från en lägre version till Windows 10

Om Software Assurance (SA) inte utökas, har företag som installera Windows 10 under avtalsperioden bara rätt att rulla ut Windows 10 LTSB.

b) Företag som redan använder Windows 10 Enterprise E3 eller E5

När Software Assurance för Windows 10 Enterprise (E3/E5) avslutas, har kunderna en 90-dagars graceperiod för att byta sin nuvarande installation till Windows 10 Enterprise LTSB. För att göra detta måste de avinstallera versionen av Windows 10 Enterprise (E3/E5) och sedan distribuera Windows 10 LTSB. Denna procedur är nödvändig på grund av de väsentliga skillnaderna mellan den här versionen och Windows E3/E5, vilket gör ominstallation oundviklig.

Windows 10 Enterprise 10 LTSB: utbudet av funktioner

En åtskillnad görs mellan Windows 10 Enterprise LTSB med eller utan aktiv Software Assurance. Endast den nuvarande Windows 10 LTSB-versionen kan användas om det inte finns något SA. Detta har följande konsekvenser:

Hårdvara

Windows 10 Enterprise LTSB stöder endast hårdvara som finns tillgänglig vid utgåvan. Det innebär att en ny LTSB-version måste distribueras, det vill säga köpas in för senare generationer av hårdvara om inte Software Assurance har tecknats.

Windows 10 Enterprise hardware notesKälla: Microsoft 

Programvarufunktioner

Jämfört med E3/E5-versionerna innehåller Microsoft 10 Enterprise LTSB bara en grundläggande uppsättning funktioner. Det kommer till exempel inte med funktioner som kan vara viktiga för ett flertal företag:

  • Microsoft BitLocker-administration och övervakning (MBAM)
  • Advanced Group Policy Management (AGPM)
  • Virtualiseringsrättigheter
  • Tillgång till framtida Long Term Servicing Branche (10 års support)

Följande tabell illustrerar skillnaderna i Windows 10 E3/E5 när det gäller funktionerna:

Differences Windows 10 Enterprise E3 / E5

Källa: Microsoft

Företag som använder Windows 10 med Software Assurance har möjlighet att distribuera Windows 10 LTSB med den senaste LTSB-versionen, istället för att vara fast med bara en version.

Sammanfattning

Att använda Windows 10 LTSB som standardklient kan vid den första anblicken vara det bästa alternativet eftersom Microsoft inte tillhandahåller denna version med en stadig ström av funktionsuppdateringar. Men om man betraktar den begränsade räckvidden av funktioner jämfört med E3- och E5-versionerna kan detta val vara mindre fördelaktigt. Dessutom tenderar företag att ersätta sin hårdvara i rullande cykler och definiera en viss standardklient. Syftet är att genomföra planerbara utbyggnader över en tidsram av år. I det här fallet kommer Windows 10 LTSB (utan SA) inte att stödja framtida hårdvara. Men om hårdvaran inte stöds kommer företagen att tvingas köpa senare versioner. Så, beroende på villkoren för den nuvarande Windows-versionen, skulle avveckling av SA inte vara motiverat ur ett ekonomiskt perspektiv.

Bortsett från detta. att införa och sedan överge Windows 10 LTSB kommer alltid att kräva ominstallation av Windows-versionen och tillhörande workloads. Det är därför lätt att förstå varför Microsoft rekommenderar att du använder Windows 10 LTSB endast för speciella system och inte distribuerar det i en standardklient.

Winodws 10 Enterprise LTSB summary and note

Källa: Microsoft 

 

Vill du veta mer om Windows 10 Enterprise?

Har du frågor om Windows 10 Enterprise E3, E5 eller LTSB? Kontakta oss så berättar vi mer.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I vårt månatliga nyhetsbrev får du de senaste nyheterna om licensregler, licensavtal, nya produkter och lösningar samt information om branschen i övrigt.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev