Att ha en välskött portfölj av programvara kan innebära många fördelar, särskilt när det kommer till att inte köpa på sig för mycket licenser eller risken att vara felaktigt licensierad. Eftersom allt fler programvaror körs i molnet som tjänster har det blivit allt svårare att hålla reda på vilken programvara som faktiskt används. COMPAREX har lösningar på utmaningarna med molnet och hantering av programvaruportföljer. Vi erbjuder tre olika tjänster som kan hjälpa till att bringa ordning.

I en studie från IDC kom det fram att den årliga totala kostnaden på programvara kommer att överstiga 600 miljarder dollar år 2021. I och med den fortsatta utvecklingen av molnet kommer mycket av denna programvara att vara molntjänster (SaaS); speciellt då molntjänster med lätthet kan köpas av anställda utanför IT-avdelningen.

Med så mycket programvaror - både i molnet och on-premise kommer det bli allt svårare för organisationer att ha kontroll på de installerade applikationerna.

Enligt Gartner kan företag minska sina utgifter på programvara med upp till 30 % genom enkel men effektiv hantering och optimering av sin programvara. Software Portfolio Management kan ge företagen en detaljerad inblick i de olika applikationerna som används. Detta för att kunna identifiera de applikationer som är överflödiga eller utför liknande funktioner och på så sätt kunna bestämma om de verkligen behövs.

Denna insyn ger inte bara organisationer möjligheter att fatta välgrundade beslut om den programvara de använder, utan den garanterar också att man som organisation är bättre förberedd på förnyelser av underhållsavtal och licenser men även på revisioner från tillverkare, särskilt för att undvika kostsamma påföljder!

En annan fördel med Software Portfolio Management är att det bidrar till att organisationer kan identifiera obehöriga och föråldrade applikationer, applikationer som kan utsätta organisationer för säkerhetsrisker.

Med en omfattande översikt över den programvara som finns installerad, inklusive versioner och patchnivåer, kan organisationer ta reda på vilka applikationer som inte längre stöds av leverantören. Detta för att på så sätt identifiera sårbarheter och risker och vidta förebyggande åtgärder för att stärka informationssäkerheten.

Molnet kräver en ökad insyn

När alla applikationer kördes on-premise var det lättare för organisationer att hålla reda på den faktiska användningen av programvara, men så är inte längre fallet. Företagen migrerar i allt högre grad arbetsbelastningen till molnet. Gartner förutspår att år 2020 kommer 24 % av ett företags IT-utgifter att vara molntjänster. Detta för att företagen vill öka skalbarheten och minska kostnaderna.

Utan insyn i applikationerna som körs på de olika molnplattformerna exponerar företagen sig både för säkerhetsrisker och onödiga kostnader. Därför är det viktigt att företag har möjlighet att övervaka vilka anställda som får tillgång till vilka applikationer och för vilket ändamål. Genom att övervaka sin IT kan företagen också få en bättre förståelse i molnplattformernas prestanda och en ökad möjlighet att kunna ingripa när system går ner.

Förstå effekterna av migrering till molnet

Förmågan att kunna spåra vilka anställda som kör vilken applikation är nödvändig eftersom att flytta applikationer från en miljö on-premise till en molnplattform kan drastiskt påverka vilka licenser som krävs. Till exempel är det inte tillåtet enligt många End User Licensing Agreements (EULAs) att använda ett program i en molnmiljö.

Utan insyn var olika applikationer finns installerade och används, kan en organisation strida mot licensavtal utan att ens förstå det. Detta i sin sida kan innebära att man är tvungen att köpa fler och rätt licenser.

För att hjälpa organisationer att övervinna dessa utmaningar har COMPAREX lanserat tre nya tjänster:

1. Portfolio Management Platform optimerar dina programvara genom att ge omfattande insyn i de programvaror som är installerade. Detta gör det möjligt för organisationer att undvika onödiga inköp av licenser, flytta oanvända licenser och anpassa olika typer abonnemang och avtal.

2. Cloud Consumption Monitoring ger detaljerad information om konsumtion av molntjänster, uppdelad efter anställd och avdelning. Dessa data kan användas för att skapa en prognos för din organisations molnanvändning för att på så sätt möjliggöra för en korrekt projicering av framtida kostnader.

3. Unified Cloud Management möjliggör för organisationer att hantera de applikationer som en användare kan komma åt för att på så sätt stärka IT-säkerheten. Det gör det också möjligt för organisationer att kontrollera molntjänsternas prestanda för att förbättra tillgängligheten och optimera effektiviteten.

Vill du ha en detaljerad översikt över din programvara?

Du kanske behöver en aktuell och exakt översikt över din installerade programvara för att på så sött identifiera potentiella besparingar. Det bästa skulle vara en lösning som låter dig upptäcka och definiera olika egenskaper hos varje programvara. Det är just det som Portfolio Management Platform gör.

Vad du får:

  • Automatiserad programvaruinventering, med information om alla egenskaper (t.ex. versioner, funktioner, språk, licenstyper, patchnivåer m.m)
  • Information om programvara från över 14 000 tillverkare och 800 000 applikationer
  • Individuella råd för kostnadsoptimering

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Webinar

Find Ways to Reduce Your Software Costs

  •  1/30/2018

Använder du 37 olika PDF-läsare, 18 olika säkerhetsprogram och flera olika grafiska program i ditt företag? Delta på webinar där vi visar hur du kan identifiera ett potentiellt "Software Zoo" i ditt företag och hur du kan minska dina programvarukostnader med Portfolio Management Platform.

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX