Tre faktorer som stoppar digital transformering att bli verklighet

Digital transformering är en av de buzzwords företag definitivt bör vara uppmärksamma på. Företagen står dock inför olika utmaningar när det gäller digitalisering. Maarten van Montfoort går igenom de största hindren för digital transformering och ger lösningar på problemen.

En blogg av Maarten van MontfoortVice President Northwest Europe på COMPAREX

Maarten van Montfoort, Vice President Northwest Europe, COMPAREX

Maarten van Montfoort

Den digitala transformeringen pågår överallt, i alla branscher och på alla nivåer. Ofta kommer initiativet för förändring från företagsledare som exempelvis en VD. I en studie från IDC förutspår man att i slutet av 2017 kommer två tredjedelar av alla verkställande direktörer i stora organisationer att ha placerat digital transformering som en av de viktigaste företagsstrategierna. Ingen tvekan om att styrelser världen över har insett att digitaliseringen är framtiden.

IDC förutser även att år 2020 kommer majoriteten av företagsintäkterna för 50 % av företagen att "bero på deras förmåga att skapa digitalt förbättrade produkter, tjänster och erfarenheter".

Men medan det är relativt enkelt för en styrelse att lyfta digital transformering på agendan är själva leveransen den hårdaste nöten att knäcka. Detta landar vanligtvis på en CIOs bord och som oftast blir ansvarig för att leda förändringen. I ofta redan överbelastade IT-avdelningar är detta en stor utmaning.

Så trots det här trycket för en digital revolution är det kanske inte förvånande att 84 % av de digitala omvandlingsprojekten misslyckas. Tiotusenkronorsfrågan är helt enkelt, vad går fel? Det finns tre huvudfaktorer.

Komplexiteten i digital transformering sänker förändringshastigheten

Digital transformering har inte en tydlig början och ett tydlig slut utan det är en pågående dynamisk process som kommer att förändras övertid i samband med när tekniken utvecklas. Denna insikt är skrämmande för många. Men med en tydlig vägledning och en robust planering är det inte oöverstigligt.

Alltför ofta är det uppfattningen om hur svårt ett omvandlingsprojekt kommer att vara som hindrar det att inledas i första hand. Till exempel börjar många företag med idén om att de skulle vilja flytta vissa tjänster och arbetsbelastningar till molnet. Men när ett företag börjar undersöka möjligheten med molnet uppstår ofta frågeställningar om datasäkerhet och suveränitet. En oro över hur man integrerar äldre IT-system och en oro över att inte kunna kontrollera kostnaderna gör att flytten till molnet inte blir av eller försenas ytterligare.

Även om det är sant att IT-infrastrukturer har blivit mer komplexa under de senaste åren, bör denna komplexitet inte hindra en förändring eller användas som en ursäkt för att försena antagandet av ny teknik. I realiteten kan en CIO med rätt kompetens och expertis skapa en projektplan, oavsett mognadsnivå i verksamheten.

Reaktionärt tänkande förhindrar gräsrotsidéer

I många företag är det största hindret för digital transformering legitimt tänkande, i kombination med en brist på vilja för förändring från IT-avdelningen. Det innebär att digitala initiativ skapas utifrån IT-avdelningens perspektiv i stället för slutanvändarnas, det vill säga internt anställda eller externa kunder. För att mildra detta gemensamma hinder, krävs en förändring av attityder.

För det första måste företagen förstå att bättre digitala verktyg och tjänster är grundläggande för att engagera sig med användarna. För det andra måste denna förändring omfamna innovation och vara mindre angelägen om att få allt "rätt" första gången.

De mest framgångsrika företagen inom alla sektorer är de som rider på teknikvågen, med förmågan att skapa och lansera nya produkter eller tjänster i korta tidsramar. Hastighet och agility är nyckeln och snabb testning och snabb återkoppling tillåter de idéer som inte fungerar att kasseras och de som fungerar att snabbt rullas ut.

I slutändan kräver digital transformering att man främjar kreativitet, att man måste vara beredd att ta risker och att börja arbeta med idéer från gräsroten.

Digital transformering startar och slutar i verksamheten - inte på IT-avdelningen

Idag är teknik och IT synonymt och en gemensam del i en organisation. Varje affärsprocess stöds i viss utsträckning av teknik. Det betyder att det inte ska finnas någon murar mellan verksamhet och IT-avdelningen. All digital transformering måste därför börja med de grundläggande frågorna; vad försöker vi uppnå? Vad är vår strategi? Och hur hjälper tekniken oss att uppnå våra mål? Alltför ofta genomför företag förvandlingsprojekt utan någon verklig förståelse för dessa frågor. Detta leder till projekt som inte levererar konkreta fördelar eller förbättringar, projekt som gör anställdas vardag enklare eller som underlättar för kunder och användare.

Företag måste övervinna dessa tre hinder för att öka framgången med initiativ för digital transformering. De kan göra det genom att utmana bakåtsträvande tankesätt, något som bidrar till att hämma utvecklingen av företag. Istället ska man främja innovationsbenägenhet. Detta kommer att ge konkreta resultat.

Genom att sammanfoga affärsmål och IT-mål kan CIO:er skapa bättre tjänster och lösningar och på så sätt tillgodose styrelsens krav. För en framgångsrik digital transformering måste företag vara beredda att ta risker - bli mindre fixerade på själva transformeringsresan och istället fokusera på destinationen - vad vill vi som företag och vad är slutdestinationen!

 

Vill du veta mer om hur man skapar en digital arbetsplats?

I Microsoft Modern Workplace Workshop går vi igenom hur du och ditt företag kan skapa en digital arbetsplats med hjälp av Microsoft 365. Baserat på vilken bransch du arbetar i, vilka typer av användare du har i ditt företag och hur din globala närvaro ser ut skapar vi ett innehåll uppbyggt på inspiration, demo, diskussioner och förslag på nästa steg i utformningen av er framtida digitala arbetsplats. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer

Tre teknologier som formar den digitala transformeringen

Digital Transformering är en av de buzzwords företag definitivt bör vara uppmärksamma på. Lars Herrmann lägger lite ljus på en av IT-världens största trender och förklarar vilken teknik som kommer att ha störst inverkan på den digitala transformeringen.

Läs mer

Vi hjälper dig att skapa en digital arbetsplats med Microsoft 365

I Microsoft Modern Workplace Workshop går vi igenom hur du och ditt företag kan skapa en digital arbetsplats med hjälp av Microsoft 365. Baserat på vilken bransch du arbetar i, vilka typer av användare du har i ditt företag och hur din globala närvaro ser ut skapar vi ett innehåll uppbyggt på inspiration, demo, diskussioner och förslag på nästa steg i utformningen av er framtida digitala arbetsplats.

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX