Nu släpper Microsoft, Office 365 Advanced Security Management vilket ger organisationer än mer kontroll och översikt gällande användning av programvara som inte är sanktionerad av verksamheten, identifierar potentiella intrång och onormala beteenden samt utökad kontroll där man kan skapa egna policys med sådant som man identifierat som en risk för sin egen verksamhet.

De tre komponenterna som ingår är:

  • Threat Detection
  • Enhanced Control
  • Discover and Insights

Läs mer om Office 365 Advanced Security Management

 

Har du frågor?

Kontakta oss om du har några frågor om produkter, molntjänster, avtal och licensiering gällande Microsoft.

Kontakt

COMPAREX License Desk