En tillbakablick: Microsoft 2017

Att säga att Microsoft hade ett bra år 2017 skulle vara en underdrift. Det är imponerande att med alla förändringar som Microsoft genomförde, förlorade man aldrig sitt fokus på att leverera innovativa produkter och tjänster. Låt oss ta en titt på vad som hände 2017!

Microsoft 365

Microsoft 365 kopplar samman Office 365, Windows 10 och Enterprise Mobility + Security, under en och samma lösning. Microsoft 365 levereras via två olika abonnemang, E3 och E5 och är skräddarsydda för att tillgodose små, medelstora och stora företags behov. Microsofts plan med Microsoft 365 är tredelad: ökad produktivitet för användare, ökad säkerhet och effektiv hantering.

Teams > Skype

Microsoft Teams är Microsofts främsta kommunikationslösning och samlar alla klassiska kommunikationslösningar under ett och samma tak. Teams möjliggör för IMS och fildelning och har den grundläggande funktionen för Skype-IM och som syftar till ett utökat användningsområde. Under den närmaste framtiden planerar Microsoft att integrera bättre mötesfunktionalitet i Teams genom utnyttjande av AI, samt möjligheter för möten- och telefoni, PTSN-nummer, röstbrevlåda och ljudkonferenser. Teams levereras utan extra kostnad med Office 365.

Tre nya applikationer

Lanseringen av Microsoft 365 bidrog till tre nya applikationer: Microsoft Connections, Microsoft Listings, och Microsoft Invoicing. Microsoft Connections fungerar som en e-postmarknadsföringstjänst, Microsoft Listings fungerar som ett effektivt sätt att publicera företagsinformation och Microsoft Invoicing är en lättanvänd online- och mobilapplikation för att skapa och skicka professionella PDF-fakturor. MileIQ har också lagts till i paketeringen och är en applikation som automatiskt loggar, spelar in och skapar en fullständig registrering av alla avdragsgilla och återbetalningsbara körsträckor.

AI

Microsoft har gjort ett tydligt statement i och med sitt återuppbyggda fokus på AI. Det var centralt i deras årsredovisning och blev starkt införlivat i deras vision och kommer att bli mer sammanflätat med Microsoft molntjänster framöver. Microsoft fortsätter att satsa personal på sitt AI- och forskningsteam. Teamet. Antal anställda har ökat från 5000 till 8000 på drygt ett år.

LinkedIn

I samverkan med LinkedIn lanserade Microsoft den 9 november Resume Assistant, en CV-byggare integrerat med Microsoft Word. Microsoft har även intensifierat arbetet med att integrera LinkedIn Sales Navigator med Microsoft Dynamics och på så sätt skapa nya lösningar inom området för sourcing och identifiering av talanger och nyrekryteringar. Dessa lösningar kommer att gå under namnet Microsoft Relationship Sales.  

Azure

När det gäller molnet fortsätter Azure att vara ett stort steg före konkurrenterna. Fokus ligger kvar på att ansluta datacenter on-premise till molnet och ansluta dessa till AI. För närvarande leder Microsoft maktkampen mot Amazon AWS, IBM och Salesforce. På Microsoft Inspire presenterades ISV Cloud Embed, vilket förenklar arbetet med att skapa affärsapplikationer och basen för annan applikationsutveckling.

Outlook

Något som uppmärksammades på Microsoft Ignite i september är hur Microsoft kommer att omarbeta Microsoft Outlook. Användare kan se fram emot att layouten kommer att bli mer strömlinjeformad och anpassningsbar.

Slutsats

2017 har varit ett fullspäckat och fruktbart år för Microsoft. Microsoft visar inga tecken på att sakta ner så det är tydligt att denna trend bara kommer att fortsätta under 2018.

 

Vill du veta mer om Microsoft, specifika produkter eller våra tjänster kopplade till Microsoft

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss »

Läs mer

Vi erbjuder tjänster för ditt unika behov:

  • Teknisk expertis

  • Kostnadsoptimering

  • Förändringshantering

  • Identiteter och access

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX