Flytta data till ett datacenter närmare användarna med Office 365 Multi Geo Tenant

Företag arbetar alltmer på global nivå och är därför skyldiga att följa regler om dataskydd och regelefterlevnad i de enskilda regionerna och länderna de verkar. Men hur är detta möjligt när många börjar lagra data i molnet? Multi Geo Tenant i Office 365 erbjuder den perfekta lösningen på detta.

En blogg av Thino Ullman, Senior Technical Presales Executive på COMPAREX

Thino Ullmann, Sales Executive at COMPAREX

Thino Ullmann

De olika kraven på dataskydd och regelefterlevnad som företag måste ta hänsyn till skiljer sig åt beroende på var i världen du verkar. Detta innebär nya utmaningar för IT-avdelningarna och i förlängning de lösningar som står till deras förfogande.

Multi-Geo-funktioner för Office 365

Microsoft tillkännagav multi-geo-funktionerna för Office 365 under MS Ignite 2017. De tillåter företag att flytta användare av Office 365 och deras OneDrive, mailbox och även SharePoint siter till ett datacenter närmare användarna.

Office 365 Multi-Geo Capabilities
Källa: Microsoft

Det innebär att företag med filialer i Nordamerika, Australien och EU exempelvis kan spara sina data i datacenter i respektive region och hantera dem sedan från en central plats istället för att använda individuell tenant för det särskilda området som tidigare var fallet.

Office 365 OneDrive Multi-Geo
Källa: Microsoft

Office 365: Managing OndeDrive for Business
Källa: Microsoft – Hantera OneDrive for Business med en central tenant för olika regioner.

Detta kommer att innebära extra hastighet eftersom lagrade data kommer att finnas "närmare" användarna. Men Microsoft betonar att detta inte var den främsta motivationen. Just nu pågår en ”preview-fas” runt om i världen för att testa denna funktion.

Office 365 Multi-Tenant vs. Multi-Geo

Ser vi bakåt har den enda lösningen för multinationella företag hittills varit att hantera en dedikerad Office 365-miljö (multi-tenants) i respektive land eller region. Men detta ökade komplexiteten och gjorde snarare en enkel molnlösning till något krångligt och svårrott. Det krävdes ytterligare infrastruktur och ökade den administrativa arbetsbelastningen. De extra kostnaderna var faktiskt ganska stora från ett TCO-perspektiv.Det var exempelvis inte möjligt att använda samma SMTP-namespace för enskilda Office 365-tenants. Dessutom var det problematiskt att synkronisera kalendrar.

Lösningen på dessa problemet är Office 365 multi-geo. De multinationella företagens behov hanteras med hjälp av satelliter och geografisk data baserat på en central plats (tenant). Den nödvändiga informationen i detta avseende (platser, grupper, användare etc.) hanteras i en central Azure Active Directory. Data som exempelvis en mailbox blir tilldelade en specifik lagringsplats (regionalt datacenter).

Följande diagram illustrerar detta exempel och baseras på en Exchange multi-geo topologi:

Office 365 Multi-Geo Topology
Källa: Microsoft

Följande multi-geo-tjänster erbjuds eller är under utveckling:

 • Exchange Online
 • OneDrive for Business
 • SharePoint Online

Multi-Geo-tillgänglighet i enskilda regioner / länder

Multi-geo-funktionerna finns tillgängligt i följande länder / regioner:

 • Asian-Pacific regionen
 • Australien
 • Canada
 • EU
 • Indien
 • Storbritanien
 • USA (Nordamerika)
 • Sydkorea

Sammanfattning

Det finns för närvarande inget exakt datum då Office 365 multi-geo-funktionerna kommer att lanseras till hela marknaden. Intresserade kunder uppmanas att ansöka som deltagare i förhandsvisningen och testen som pågår. Det är för närvarande inte en funktion som lätt kan aktiveras. Likaså är det för närvarande inte känt hur dessa möjligheter påverkar själva licensförfarandet. Så de bästa åtgärderna just nu är att sitta lugnt i båten och vänta på uppdateringar från Microsoft eller att ansöka som företag för att delta i förhandsvisningen.

 

Vill du veta mer om Office 365 och dess produkter

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss »

Läs mer

Vi erbjuder tjänster för ditt unika behov:

 • Teknisk expertis

 • Kostnadsoptimering

 • Förändringshantering

 • Identiteter och access