Firstline Workers och Office 365 F1

Digitalisering i företag kan bara fungera om alla anställda innefattas. Allt ifrån ledningsgruppen till tjänstemän och personal inom produktion och service. Idag upplever många anställda på företag att deras arbetsplatser utvecklats mot att bli mer digitala, men gäller detta alla arbetsplatser eller finns det anställningsgrupper i företag där man behöver sätta fokus på digitalisering? I den här bloggen undersöker vi de möjligheter som Office 365 F1 har att komma med för att integrera så kallade firstline workers till den digitala arbetsplatsen. Medarbetare bakom disken, medarbetare som svarar i telefon, medarbetare som tillverkar produkter och som helt enkelt får den dagliga verksamheten att snurra.

En blogg av Thino Ullmann, Senior Technical Presales Executive på COMPAREX

Thino Ullmann, COMPAREX

Thino Ullmann

Vilka är Firstline Workers?

Den digitala revolutionen sveper över branscher, företag och arbetsplatser och lämnar ingen opåverkad. Tidigare beprövade IT-koncept behöver omprövas och göras om. Hittills har denna process inte beaktat alla anställningsgrupper i samhället eftersom fokus inledningsvis legat på anställda med spetskompetenser. Beroende på branscher har anställningsgrupper som inte följt med denna digitaliseringsvåg olika benämningar. Det kan vara produktionspersonal, försäljningspersonal, servicepersonal eller visstidsanställda bara för att nämna några. Alla dessa anställningsgrupper går under namnet Firstline Workers och är företagets ansikte utåt.

I många fall kommer dessa anställningsgrupper att ha mycket begränsad tillgång till företagsinformation eftersom många av dem använder en gemensam dator på en avdelning eller en arbetsplats och med tillgång till högst en företagsportal och ett personligt e-post konto.

Hur får man Firstline Workers att ingå i en digital infrastruktur?

En stark företagskultur som helt och hållet omfamnar digitaliseringen och dess möjligheter på alla nivåer kommer att ha en helhetssyn för att integrera dessa anställningsgrupper. Detta är en viktig faktor för framgång i dagens- och morgondagens företag.

Här erbjuder Microsoft en lösning som heter Office 365 F1, där "F" står för "Firstline" som i Firstline Workers. Office 365 F1 är skräddarsydd för ovannämnda anställningsgrupper, dess behov och krav, och hjälper till att på ett smidigt sätt integrera dem till resterande delar av företaget.

Översikt av Office 365 F1:

Microsoft 365 F1 Overview
Fig. 1: Funktioner som ingår i Office 365 Enterprise F1 (Källa: blogs.office.com)

Vilka blir effekterna av att integrera Firstline Workers?

Med sina olika licens- och produktversioner för Office 365 tillhandahåller Microsoft ett ramverk för behovsbaserad licensiering. Detta i sin sida möjliggör för en struktur där företagens olika anställningsgrupper och intressenter som historiskt sett blivit bortprioriterade när det kommer till digitala hjälpmedel på grund av höga kostnader eller andra skäl, numera kan integreras i den digitala infrastrukturen.

Genom att inkludera alla anställningsgrupper kan företag digitaliseras till hundra procent och på så sätt få direkta effekter på företagskulturen och ökad produktivitet genom snabbare kunskapsdelning på alla nivåer. Det kan också vara till nytta för den interna och externa bilden av företaget i fråga, till exempel vid rekrytering av ny personal.

 

Behöver du hjälp med integrering av dina firstline workers?

Läs mer om våra tjänster kring Firstline Workers, Microsoft 365 F1 and Office 365 F1. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss »

Läs mer

Låt dina firstline worker-medarbetare, frontlinjen i din organisation få tillgång till moderna verktyg. Underlätta deras vardag och förstärk upplevelsen för kunder, patienter och partners.

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX