Hur påverkar den digitala transformationen den finansiella verksamheten?

I många fall är den finansiella verksamheten en betydande part när det kommer till strategier för en digital transformation. Krafter inom företaget, eller utifrån, pressar hårt för att få till stånd bättre lösningar för kommunikation, automatisering och annan teknik. När företag transformeras spelar också den finansiella verksamheten en stor roll. Jens Schmidt, Executive Director of Finance på COMPAREX, svarar på frågor och redogör om effekterna av digital transformation på den finansiella verksamheten och den växande rollen som de idag axlar i sina företag.

Hur påverkar digital transformation den finansiella verksamheten? 

Det har de senaste åren påverkat oss väldigt mycket och på väldigt många områden. Det började egentligen med kommunikationen. Bara för fem år sedan var det väldigt vanligt att med fysiska möten träffa medarbetare men så är inte längre fallet. Skype, röst, video, det spelar ingen roll, men det har bidragit till att det är så mycket enklare idag att kommunicera i en global organisation. 

En annan inverkan är tillgången till information. För fem år sedan behövde du vara på ditt kontor för att få tillgång till finansiell information från det senaste kvartalet. Nu kan du vara var som helst. Den finns på din mobiltelefon, din dator eller någon annan dator via företagets OneDrive. Återigen påverkar detta inte bara var du arbetar utan hur du arbetar. Det har varit mycket intressant att följa denna utveckling. 

Vi har flyttat till ett nytt kontor där jag arbetar och vi gjorde oss av med stora mängder papper. Tidigare hade vi en hel skog av papper men nu är dessa helt borta. Vi har även förändrat sättet hur vi skickar och tar emot fakturor. Affärsprocesser och inköpsorders hanteras och läggs automatiskt in i IT-system. Mycket manuellt arbete har försvunnit. 

Hur påverkar dessa förändringar verksamheten utanför den finansiella verksamheten?

Med globaliseringen kan man bygga upp ett team globalt istället för lokalt, dvs. man kan hitta de bästa medarbetarna utan att ta hänsyn till var de ska arbeta. Du kan ha dagliga möten med dessa medarbetare via Skype istället för att träffa dem ansikte mot ansikte i ett fysiskt möte. Detta minskar kostnaderna och ökar produktiviteten eftersom du inte behöver resa så mycket. 

Man får även nöjdare medarbetare eftersom jag har mammor och pappor som arbetar för mig. Jag bryr mig inte om de är på kontoret eller arbetar hemma. Jag vet att jag alltid kan nå dem och de har alltid tillgång till de uppgifter och information de behöver. 

Sedan förbättrar automatiseringen många viktiga processer. Om processerna blir snabbare, kan du leverera bättre service till dina kunder. Och från en finansiell synvinkel om du påskyndar hela processen, får du pengar snabbare och det är en stor fördel. Den andra stora fördelen med automatisering är att det eliminerar mänskligt fel. När någon måste lägga till information i ett system från exempelvis ett papper kan många problem uppstå.

Spelar den finansiella verksamheten en viktig roll för att möjliggöra för digital transformation? 

Vi måste flytta vårt fokus bort från den manuella dagliga vardagen och börja göra saker annorlunda. Vi behöver lära oss att använda det stora antalet tillgängliga data och verktyg för Business Intelligence för att kunna hantera dessa data. Vi behöver använda verktygen för att få en annan förståelse för företaget, processer och identifiera trender mycket tidigare än vad vi gör idag. 

Ett bra exempel på detta hände nyligen på COMPAREX. Vi försökte förstå och uppskatta när kunder betalade våra fakturor. Det finns alltid en viss skillnad mellan avtalsvillkor och den faktiska betalningen. Vi använde en stor mängd data och analys och kunde på så sätt få en mer exakt uppskattning. På så sätt kunde vi förbättra kassaflödet. Detta är ett nytt sätt att arbeta inom ekonomi och det är ett nytt sätt att arbeta med alla dessa tillgångar (data, kunder och företagsinformation). Det var omöjligt när vi arbetade med papper. Nu kan vi förse ledningsgruppen med ännu bättre information och beslutsunderlag. 

Och vi kan se mönster. Om jag tittar och arbetar med siffror på ett papper är det nästan värdelöst men elektroniskt kan jag kombinera siffror för att hitta värdefulla insikter. 

Förflyttningen mot digital transformation börjar ofta i den finansiella verksamheten. Förfrågningar från partners och kunder kommer in och den finansiella verksamheten ber sedan IT-avdelningen om hjälp. Så här ser det ut i företag över hela världen.

Vilka utmaningar finns det när det kommer till digital transformation? 

Jag skulle inte säga att det finns några utmaningar utan snarare möjligheter. Man går inte bara och köper hårdvara längre, vilket krävde stora investeringar. Med molnet finns det oändliga möjligheter och nu som en finansiell verksamhet eller som ett företag måste du välja vad som är bäst för dig. 

Du måste ha någon som kritiskt kan granska dessa alternativ och det är här den finansiella verksamheten går in med hjälp av en stor mängd data och strategisk analys. Och idag finns det mer tid att fatta strategiska beslut eftersom automatiseringen har frigjort tid.  

Måste den finansiella verksamheten ändra sitt sätt att tänka för att omfamna denna mer strategiska roll? 

Det är ganska klart för mig att en dedikerad del av den finansiella verksamheten måste kunna läsa data på ett helt nytt sätt. Det finns så mycket kunddata och så många datapunkter. Vi måste börja utnyttja denna tillgång så vi kan göra bättre prognoser. 

Vi kan göra så många bra saker med hjälp av denna enorma mängd data. Det är fantastiskt och vi är bara i början av en större era. Detta måste vara fokus för alla finansiella verksamheter de närmaste åren. 

 

Vill du veta mer om Digital Transformation?

Vill du veta mer om Digital Transformation? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss »

Läs mer

Många företag har förstått vikten av digital transformering och ser det som en av de viktiagaste företagsstrategierna. Fortfarande misslyckas många digitala omvandlingsprojekt. Vilka är orsakerna till detta?

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX