IT-trender 2018: Optimering av molnet

Eftersom vi nu är i början av 2018 känns det naturligt att börja tänka på trenderna för kommande år. I denna blogg förklarar vi varför optimering av molnmiljöer kommer att bli en av de största trenderna 2018.

2018 kommer att bli det året som företag mer och mer kommer att börja hantera förbrukning och kostnader för molntjänster.

De flesta företag har idag en god förståelse i fördelarna med molnet och hur man använder det för att uppfylla sina affärsmål. Som ett resultat av detta visar den allmänna trenden att införandet av molntjänster inte kommer att sakta ner utan kommer istället att öka.

Förbättra ROI för molnet

Enligt 45i Research förväntar sig mer än två tredjedelar av alla företag att man 2019 kommer att arbeta i en miljö bestående av flera olika molntjänster. Kort sagt, desto fler molntjänster som upplevs gynna företagen, ju fler molntjänster kommer att antas.

Det är dock vid denna tidpunkt när IT-avdelningarna vuxit in i molnet och börjat implementera ytterligare applikationer och tjänster som IT-chefer i allmänhet börjar märka "brister" i sin infrastruktur.

Kanske upplever de att de får olika servicenivåer från olika molnleverantörer eller att de har flera olika SLA:s på plats som på så sätt är utmanande att övervaka. Kanske tycker dem att de betalar för mycket sett till vad de använder eller kanske har de molnapplikationer som helt enkelt inte passar för den specifika verksamheten.

Managed Services för bättre hantering och optimering av molnet

Som ett resultat (och som IDC nyligen påpekade) finns en stark upptagning av tjänster på marknaden som stöder publika och hybrida miljöer. Utgifterna för managed- och professionella tjänster för adoption är gemensamt den näst största möjligheten för hela marknaden i och runt molnet. Utgifterna står för 31 % av alla molnrelaterade utgifter mellan år 2016 och 2021.

För att återfå kontrollen över sina molntillgångar kommer företag under 2018 alltmer att börja titta på managed services. Verktygen och tjänsterna kan ge insikter och omfattande rapportering om prestanda och utnyttjande av molnmiljöer och kan på så sätt göra det möjligt för IT-chefer och annan personal att spåra och kontrollera kostnader och konsumtion av tjänster i realtid.

Eftersom införandet av molntjänster inom företag fortsätter att öka (med en förutspådd CAGR på 18 % år 2021) är det viktigt att IT-chefer investerar i system och processer som gör det möjligt för dem att få ut det mesta av sin investering i molnet, idag och i framtiden.

 

Vill du veta mer om hur du kan optimera Office 365?

Vi på COMPAREX har migrerat över 500 företag och över 2 miljoner användare. Ta hjälp av oss du med! Läs mer om Unified Cloud Management för Office 365 eller kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss »

Läs mer

Vi erbjuder tjänster för ditt unika behov:

  • Teknisk expertis

  • Kostnadsoptimering

  • Förändringshantering

  • Identiteter och access

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX