• Microsoft Cloud Solutions från COMPAREX

  Ett helt nytt sätt att köpa molntjänster från Microsoft

  Flexibla avtal anpassade för molnet med svensktalande support

   Planering & Rådgivning

   Beställning & Leverans

   Svensktalande support

   Utbildning

   Flexibla betalningsalternativ

  Microsoft Cloud Solutions från COMPAREX 

COMPAREX tillhandahåller expertråd och stöd för produkter från mer än 70 programvaruleverantörer. Med utmärkta leverantörsrelationer och teknisk expertis kan vi få till stånd alla nödvändiga och kostnadseffektiva lösningar för kunder inom alla branscher. Nedan finner ni information om licensavtal från de största leverantörerna. Vill du få information om andra leverantörer, vänligen ladda hem vår Licensing Pilot eller kontakta oss i formuläret nedan.

 

EA

Enterprise Agreement

MPSA

Microsoft Products and Services Agreement

OL

Open Licensing

Microsoft Enterprise Agreement (EA) effektiviserar licenshanteringen genom att kombinera molntjänster och ett avtal om programvara så att du har en sak mindre att hantera. En flexibel lösning för licensregistrering möjliggör att du kan lägga till eller ändra användare, enheter, produkter och tjänster när som helst utan att behöva göra individuella beställningar och redogöra för förändringar under ett år. Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) är ett relativt nytt grundläggande avtal som avsevärt förenklar licensieringen via volymlicensavtal. MPSA är enkelt eftersom det konsoliderar gemensamma villkor från MPSA-, Select Plus- och Microsoft Online Services Agreement till ett enda avtal för alla typer av organisationer. Microsoft Open Licensing är för mindre företag som vill göra licensinköpen enkla och förutsägbara. Med en engångsbetalning köper du obegränsade nyttjanderätter till programvara från Microsoft för en tvåårsperiod. Genom att lägga till Software Assurance, kan du alltid garantera har tillgång till den senaste programvaruversionen i ditt avtal.

Jämför de olika licensavtalen

  MPSA EA Open
Antal användare/enheter 250 eller fler 500 eller fler 5-250
Software Assurance (SA) Valfritt
Avtalsperiod Minst 1 år 3 år 2 år
Cloud Services
Programvara On-premise
Flexibel betalningsplan
Prissättning per produktpool  
Prissättning per användare    
Prissättning per enhet  
Prissättning per licens och Software Assurance  

 

SCE

Microsoft Server and Cloud Enrollment (SCE) är ett licensavtal som kopplas till under ett Enterprise Agreement. SCE möjliggör för organisationer att standardisera på Microsoft server-produkter och kombinera dessa med Microsoft Online Services och automatiskt åtkomst till Microsoft Azure. Läs mer

CSP T1

Med hjälp av Microsoft Cloud Solutions från COMPAREX kan du på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt prenumerera på molntjänster ifrån Microsoft. COMPAREX tillhandahåller svensktalande support, utbildning, flexibla betalning- och avtalsmodeller. Läs mer

CSP T2

Med hjälp av Microsoft Cloud Solutions från COMPAREX kan partners till COMPAREX registrera sina egna kunder till Microsofts molntjänster som exempelvis Office 365 och Azure. Som partner äger och hanterar du kundrelationerna. Som en CSP distributör hjälper COMPAREX våra partners och återförsäljare med helomfattande tjänster och support samt helautomatiserade faktureringsprocesser i COMPAREX Cloud Center. Läs mer

VIP

Value Incentive Plan

ETLA

Enterprise Term License Agreement

CLP

Cumulative Licensing Program

Value Incentive Plan (VIP), är ett prenumerationsbaserat licensieringsprogram som utformats för företag av alla storlekar. Med ett VIP-medlemskap finns det inget minimikrav på antalet licensköp. Det är enkelt att hantera. Omedelbar driftsättning och automatisk koll på licenserna. Enterprise Term License Agreement (ETLA) är ett 3-årigt hyresavtal tillsammans med COMPAREX som återförsäljare och Adobe. ETLA är ett flexibelt avtal och skräddarsys för kunder som nyttjar en större mängd licenser ur Adobes produktportfölj. Utifrån ett, mellan kund och Adobe, förutbestämt antal licenser betalar man ett fast belopp per år under avtalsperioden. Med Adobes Cumulative Licensing Program (CLP) kan man få lägre kostnader och förenklad programvaruadministration genom volymlicenser under ett tvåårigt medlemskap. Besparingarna ökar inte bara i takt med inköpen, man får också bekvämare licenshantering tack vare webbaserade verktyg. Programmet ger kunder poäng för varje inköp, vilket bidrar till att man kan nå en högre rabattnivå. En poäng motsvarar cirka en licens. Som namnet på programmet antyder, kan poängen ackumuleras.

Jämför de olika licensavtalen

  VIP ETLA CLP
Minimikrav på första beställningen 1 licens 130 licenser 10 000 poäng och 5 000 poäng för organisationer inom utbildning
Licenstyp Prenumeration Löpande licens
Produkter som omfattas Adobe Creatice Cloud och Adobe Acrobat DC Adobe Creative Cloud for enterprise, Adobe Document Cloud och andra datorprodukter Acrobat DC och andra datorprodukter
Maintenance (Software Assurance, Maintenance) Ja Tillval
Betalningsalternativ Månatlig Årlig Förskott
Löptid 1-3 år 3 år 2 år
Volymrabatt Finns genom VIP Select Skräddarsydd baserat på förhandlat avtal Kumulativ – rabatter kan utökas att omfatta filialer och dotterbolag
Licenshantering Hantera smidigt och driftsätt genom Admin Console Hantera användare och rättigheter via Adobe Enterprise Dashboard Driftsätt och hantera genom Adobe Licensing Website (LWS)
Fördelar
 • Enkelt att komma igång
 • Låga initiala kostnader
 • Ingen risk att vara felaktigt licensierad
 • Alltid tillgång till de senaste versionerna och uppdateringarna
 • Kostnadseffektivt
 • Fast belopp att betala för att underlätta budgetplanering
 • Alltid tillgång till de senaste versionerna och uppdateringarna
 • Volymrabatter
 • Konsolidering av ordrar
 

EASY

EASY Licensing Program

ELA

Enterprise License Agreement

GELA

Government Entity License Agreement

EASY Licensing Program är ett enkelt transaktionellt onlineavtal som omfattar alla kvalificerade Citrix produkter och ger en förenklad inköpshantering. Leverans sker via nedladdning. Enterprise License Agreement är ett enkelt onlineavtal som omfattar alla kvalificerade Citrix produkter och som ger en förenklad inköpshantering för hela organisationen. Du kvalificerar dig för en rabattnivå vid det initiala köpet. Rabatten gäller i tre år och kan öka vid ytterligare inköp av kvalificerade produkter. Government Entity License Agreement är ett enkelt onlineavtal som löper på två år och omfattar alla kvalificerade Citrix produkter. GELA ger en förenklad inköpshantering för hela organisationen och som kan användas av både myndigheter och utbildningsorganisationer (Campus-Wide Option är tillgängligt för XenDesktop) Du kvalificerar dig för en rabattnivå vid det initiala köpet. En rabattnivå motsvarar ungefär 100 USD.

IBM

PA

Passport Advantage

PAE

Passport Advantage Express

Passport Advantage är utformad för större företag och ger dig fler möjligheter att få bättre priser i form av volymrabatter. Olika bolag, kontor och platser inom företaget kan ligga under samma avtal. Passport Advantage tillämpar ett poäng-baserat system för att beräkna volymrabatt. Baserat på antalet inköp en kund gör varje år hamnar man på en s.k Volume Price (RSVP) nivå med en motsvarande rabattnivå.

Licensprenumeration och support inkluderas automatiskt det första året. Om kunderna förnyar detta årsabonnemang har man rätt till alla programuppdateringar, inklusive den senaste versionen, och teknisk support.

För att delta i ett Passport Advanatage program måste man fylla i och skriva under ett s.k Passport Advantage Agreement (IPAA). Alla villkor i ett IPAA-avtal är giltiga till dess att någon inte väljer att dra sig ur.

Den initiala ordern måste vara minst 500 poäng och definierar kundens RSVP-nivå (relationship volume price). Ytterligare orderkvantiteter är inte begränsade.

RSVP-nivå Poäng
BL Mindre än 500
D 500 - 999
E 1,000 - 2,499
F 2,500 - 4,999
G 5.000 - 9,999
H 10,000 eller fler
Passport Advantage Express är utformat för att möta behoven hos medelstora och mindre företag. Genom Passport Advantage Express kan man köpa samtliga produkter från IBM genom separata inköp. Passport Advantage Express kräver inget avtal utan varje inköp är unikt och tillämpar de villkor som gäller för stunden. Det finns inga poäng och rabattnivåer utan bara en enda prisnivå (BL, mindre än 500 poäng). För varje inköp ingår licensprenumeration där uppgraderingar och support ingår.

 

Jämför de olika licensavtalen

  Passport Advantage (PA) Passport Advantage (PAE)
Minimikrav på första beställningen 1 licens
Initial order 500 poäng 1 licens
Licenstyp Löpande licens
Produkter som omfattas Alla produkter
Maintenance (Software Assurance, Maintenance) Ja
Betalningsalternativ Årlig
Löptid Löpande
Fördelar
 • Prenumeration och Support
 • Uppdateringsskydd

NUP

Named User Plus

Processor

Processor

Oracles NUP-avtal (en användare = en licens) riktar sig till företag och organisationer där antalet användare eller enheter är lätt kan fastställa och som inte förändras kraftigt över tiden. Antalet användare och processoruttag (socket) definierar vilka produkter som är relevanta för dig som kund. Programmet riktar sig till både privat- och offentlig sektor.

Produkt Minsta krav Högsta krav
Oracle Database Standard Edition 2 5 Named User Plus per server 2 processor sockets
Oracle Database Enterprise Edition 25 Named User Plus per processor* Obegränsat

 

Produkt Minsta krav Högsta krav
Internet Application Server Standard Edition 10 Named User Plus per processor Obegränsat
Internet Application Server Standard Edition One 5 Named User Plus per processor 2 processor sockets
Internet Application Server Enterprise Edition 10 Named User Plus per processor* Obegränsat

 

Produkt Minsta krav Högsta krav
Business Intelligence Standard Edition 10 Named User Plus per processor Obegränsat
Business Intelligence Standard Edition One 5 Named User Plus per processor 50 Named User Plus per processor, 2 processor sockets

* Antal processorer bestäms av: antalet servrar x antal CPUs x antal kärnor x faktor.

Oracles Processor-avtal riktar sig till företag och organisationer med ett högt antal användare och där antalet användare är svårt att avgöra. Denna form av licensiering är oberoende av antalet användare eller enheter och är istället baserad på hur servermiljön ser ut. Programmet kan också användas när det visar sig vara mer ekonomiskt än NUP licensiering, t.ex. när antalet överskrider 50 NUPs (Standard och Enterprise Edition) eller 33 nups (Standard Edition One). Lägsta och högsta krav är avgörande för den enskilda produkten. Detta program är tillgänglig för både privat- och offentlig sektor.

Produkt Server miljö
Oracle Database Standard Edition 2 Minst 10 NUPs per server ch en server med en maximal kapacitet på 2 sockets
Oracle Database Enterprise Edition Minst 1 processorlicens*

 

Produkt Server miljö
Internet Application Server Standard Edition Server med en maximal kapacitet på 4 sockets
Internet Application Server Standard Edition One Server med en maximal kapacitet på 2 sockets
Internet Application Server Enterprise Edition Minst 1 processorlicens*

 

Produkt Server miljö
Business Intelligence Standard Edition Minst 1 processorlicens*
Business Intelligence Standard Edition One Denna produkt kan endast omfattas av NUP-licenser. Den minsta är 5 NUP licenser, den högsta är 50 NUP licenser. Licenser är bara tillgängliga för servrar med en maximal kapacitet på 2 sockets.

* Antal processorer bestäms av; antalet servrar x antal CPUs x antal kärnor x faktor.

Symantec Express

Symantec Government

Symantec Express finns till för små till medelstora företag som behöver ett enklare sätt att köpa ett litet antal licenser för användning inom ett enda land, tidsödande förhandlingar. Små och medelstora företag kan använda programmet för att köpa alla Symantecs säkerhets- och tillgänglighetsprodukter samt alternativ för support och underhåll. Ju fler licenser som beställs inom en viss transaktion, desto större blir rabatten. (Volymrabatter kan dock inte uppnås genom att flera transaktioner läggs samman.) Statliga organisationer kan nu köpa in alla Symantecs tillgänglighets- och säkerhetsprodukter på ett mer enhetligt sätt, även alternativ för support- och underhållstjänster. Det är enklare att köpa Symantecs programvara – man slipper skriva under avtal och beställningsprocessen har förenklats. Statliga organisationer kan få rabatt och konsolidera sin köpkraft (redan vid ett mycket litet antal licenser). Genom Symantec Government kan administrationen dessutom bli mer effektiv med hjälp av internetbaserade verktyg som kan spåra licenser, inköp och förnyelser. Det här utökade programmet är utformat för statliga organisationer (stat, landsting, län, region, kommun etc.) med mycket små inköpskrav för licenser.

Symantec Rewards

Symantec Enterprise Options

Ett enkelt sätt för dig att få högre rabatt ju mer du investerar. Genom Symantec Rewards får medelstora till stora företag enkelt tillgång till alla Symantecs programvarulösningar och alternativ för support och underhåll. Inom Rewards-programmet tilldelas du volymrabatt enligt ett förutsägbart prissättningssystem oavsett volym. Dessutom blir inköpsprocessen enklare och mer flexibel när den centraliseras. I Symantec Rewards används ett poängsystem för att ge dig högre rabatt ju mer produkter och support från Symantec du köper. Varje Symantec-artikelnummer ger ett visst antal poäng och när du köper fler och fler produkter blir poängantalet större (beräknas per år). Genom att samla poäng kan du sedan ta steget över i mer fördelaktiga prisintervall. Symantec Enterprise Options är ett flexibelt och förbetalt program för stora organisationer som vill installera produkter för ett visst belopp inom vissa Symantec-produktfamiljer, på vissa operativsystem. De får fast rabatt och avtalet gäller under en fastställd tidsperiod. Du behöver inte ange i förväg vilka produkter som ska köpas under avtalsperioden. Du kan på så sätt lägga upp en budget för kommande programvaruinköp och dra nytta av bättre priser. Dessutom får du möjlighet att välja just de produkter som uppfyller organisationens behov, precis vid rätt tillfälle. Symantec Essential Support krävs vid köp av programvara inom Symantec Enterprise Options. Symantec Essential Support ger tillgång till Symantecs tekniska experter dygnet runt med kortare svarstider och tillgång till alla produktuppgraderingar.

VPP

Volume Purchasing Program

ELA

Enterprise License Agreement

VMware Volym Purchasing Program (VPP) är utformad för att belöna kunder som köper i volym med möjlighet till rabatter på kostnaderna för licenser. VPP ger kunderna möjlighet att kvalificera sig för en av fyra rabattnivåer. Rabattnivån är beroende av storleken på din första beställning. Ju mer du beställer i en enda transaktion, desto högre kommer du i rabattnivå.
Din rabatt gäller också framtida kvalificerade inköp på $ 10.000 eller mer under den följande 12-månadersperioden. För att beräkna din totala VPP-poäng för din specifika beställning och bestämma rabatt nivåer för din organisation, kontakta COMPAREX.
VMware Enterprise License Agreement (ELA) maximerar din VMware investering. Programmet ger din organisation en kostnadseffektiv och tidseffektiv väg att nå den fulla potentialen i din virtuella miljö. Organisationer som arbetar för att standardisera på VMware bör överväga ett ELA för snabbaste time-to-value. ELA är tillgängligt på alla VMwares produkter och tjänster. För varje berättigad order av VMware-licenser, får du en rabatt på kostnaden för licenser plus tillänglighet för driftsättning- support- och utbildningtjänster från VMware.
Du bestämmer själv din driftsättningsperiod och din användning av programvaran. Du får en tydlig överskådlighet av budget med ett fast pris för under hela avtalsperioden, samt en fast årsavgift för alla licenser i slutet av avtalsperioden.

Jämför de olika licensavtalen

  VPP ELA
Minimikrav på första beställningen Ja Förhandlingsbart
Uppgraderingsskydd Finns att köpa till Förhandlingsbart
Krav på minsta inköp Ja Förhandlingsbart
Löptid 12 månader Förhandlingsbart
Teknisk support Finns att köpa till Finns att köpa till
Fördelar Minskade kostnader för programvarulicenser för organisationer av alla storlekar Minskade kostnader för programvarulicenser och den snabbaste "time-to-value" för organisationer av alla storlekar

 


Testa oss redan idag!

Testa vår kunskap om licensregler och licensavtal redan idag. Ladda hem vår Licensing Pilot helt utan extra kostnad - vår licensguide för de ledande tillverkarna på marknaden.

Ladda hem vår licensguide COMPAREX Licensing Pilot

Kontakta oss

Vill du veta mer om licensavtal och licensregler?

Vill ha mer information om olika licensavtal och licensregler? Fyll i formuläret och en av våra experter kommer att kontakta dig inom kort

 

Kontakta oss »

Video

Sourcing

Lär dig mer om hur vi arbetar med licensinköp och licensoptimering.

 Se filmen på Youtube