Få kontroll över dina kostnader för Office 365 och Azure

Använder du Microsoft Office 365 eller Azure i din organisation? Den komplexa tekniska miljön av molntjänster gör det svårt att hålla reda på nödvändig information om användning och konsumtion. Cloud Consumption Monitoring hjälper dig att klargöra frågor som rör din användning av Office 365 eller konsumtion av tjänster i Azure, till exempel:


 
 • Översikt: "Vilka Office 365-tjänster prenumerar jag på och hur används de?" | ELLER:
  "Behöver användarna alla applikationer som ingår i våra O365-planer?"
 • Kostnads- och budgetkontroll: "Hur kan jag få kontroll över mina konsumtionskostnader för Azure?" | ELLER:
  "Hur kan jag tilldela fakturorna från Microsoft gällande Azure till rätt kostnadsställe?"
 • Budgetplanering: "Hur kan jag göra bättre prognoser för min budgetplanering för Azure?"

Förvandla din konsumtionsdata till konkreta fördelar

Med Cloud Consumption Monitoring får du en detaljerad insikt i använding och konsumtion av tjänster i Office 365 och Azure. Du kan därmed optimera dina kostnader och skapa en pålitlig budget. Och ännu bättre: Notiser via email håller dig konstant uppdaterad när du går över din budget i Azure och förhindrar dig från oförutsedda utgifter.

Fler fördelar med Cloud Consumption Monitoring:

   Bättre översikt
 • Få en överblick över användningen av Office 365 och konsumtionen Azure i en enda dashboard
 • Upptäck optimeringsmöjligheter genom att ta reda på tillgängliga tjänster och dess utnyttjandegrad i våra Dashboards
   Kostnadskontroll
 • Övervaka din konsumtion av Azure Services
 • Automatiska notiser via email som håller dig uppdaterad om överdrag av din fördefinerade budget i Azure
 • Optimera dina kostnader genom att anpassa dina Office 365-prenumerationer till din faktiska användning
   Budgetplanering
 • Skapa en pålitlig budget för Azure baserad på giltiga verksamhetsuppgifter, vilket minimerar obudgeterade kostnader
 • Beräkna framtida budgetar för Azure med hjälp av exakta uppgifter om konsumtion
 • Översikt över alla tillgängliga Office 365-licenser för planering och möjliggörande av bättre framtida inköp

All information om dina tjänster från Microsoft Cloud Services på ett och samma ställe

Med Cloud Consumption Monitoring Dashboards har du all information om användning i Office 365 och konsumtion i Azure på ett och samma ställe.

Informationen från dina Microsoft Cloud Tenants analyseras av våra molnexperter och resultaten levereras till dig genom våra Dashboards för övervakning av din molnkonsumtion. Detaljerad information om konsumtionskostnader, priser och trender för Azure eller användning av Office 365 och de olika applikationerna och tjänsterna ger dig övergripande transparrens och full kontroll över kostnaderna för dina molntjänster samt giltiga verksamhetsuppgifter för budgetplanering.


Rapporter som levereras för Microsoft Azure

 • Jämförelse av Azure åtagandebelopp och faktiskt användande: För att få möjlighet att kunna anpassa ditt åtagandebelopp!
 • Konsumtion och förbruking per avdelning, applikation eller system: Planera kostnader per kostnadsställe!
 • Trendlinje för utveckling av din Azure konsumtion: Gör prognoser för konsumtionsutveckling för att mögliggöra en pålitlig budgetplanering!
 • Notiser via email om överdrag av budget: Hantera budgetar på ett effektivt sätt för att undvika oplanerade utgifter!


Rapporter som levereras för Microsoft Office 365

 • Översikt över inköpta abonnemang: Få insyn i tillgängliga abonnemang och de tilldelade användarna!
 • Användning av appikationer och tjänster per användare: Få reda på faktiska användningen av applikationer och tjänster för att säkerställa att investeringar används effektivt!

Kontakta oss

Kom igång med en Proof of Value!

Som en del i denna Proof of Value kommer du få ta del av:

 • Aktivering av dataflödet för Microsoft Office 365 / Microsoft Azure

 • Presentation av rapporterna

 • Få möjlighet att granska insamlingen av data och identifiera potentiella möjligheter och risker

 • Erbjudande om driftsättning av Cloud Consumption Monitoring

Låt oss veta vad du behöver så kontaktar vi dig inom kort.

 

kontakta oss »

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I vårt månatliga nyhetsbrev får du de senaste nyheterna om licensregler, licensavtal, nya produkter och lösningar samt information om branschen i övrigt.

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Linkedin

Linkedin

Vill du kontinuerligt få nyheter via LinkedIn om oss, licensfrågor, produktnyheter, molntjänster, Software Asset Management, Analytics och nyheter från branschen i övrigt?

 Börja följa COMPAREX