Enterprise Mobility + Security (EMS) är en molnbaserad tjänst från Microsoft som kombinerar värdefulla fristående lösningar i en mycket prisvärd svit som licensieras per användare. EMS innehåller lösningar för identitetshantering- och åtkomsthantering, Mobile Application Management (MAM) och Mobile Device Management (MDM) samt säkerhetslösningar för informationsskydd och hantering av hot. I en modern arbetsyta där mobilitet och BYOD är betydelsefullt för utveckling och effektivisering, kan Enterprise Mobility + Security hjälpa IT-administratörer att möta de utmaningar som finns mellan att kunna erbjuda den bästa möjliga användarupplevelsen , ökad produktivitet och en hög nivå av säkerhet, dataskydd och riskhantering.

Vi på COMPAREX hjälper dig med rådgivning och inköp.

 

Komponenter i Enterprise Mobility + Security

Komponent Lösning Mer information
Azure Active Directory Premium Identitetshantering- och åtkomsthantering
Microsoft Intune Mobile Application Management
Azure Information Protection Informationsskydd
Microsoft Advanced Threat Analytics Säkerhet and Riskhantering

 

Funktioner

    Enterprise Mobility + Security E3 Enterprise Mobility + Security E5
Identitets- och åtkomsthantering

Microsoft Azure Active Directory Premium P1

 • Enkel inloggning till alla appar, lokala och i molnet
 • Flerfaktorautentisering
 • Betingad åtkomst
 • Avancerade säkerhetsrapporter
 

Azure Active Directory Premium P2

 • Risk- och villkorsbaserad åtkomst
 • Hantering av identiteter med behörighet
 • Inklusive alla P1-funktioner
 
  Windows Server Client Access License (CAL)*
Hanterad mobil produktivitet

Microsoft Intune

 • Hantering av mobila enheter och appar som skyddar företagets appar och data på alla enheter
Informationsskydd

Azure Information Protection Premium P1

 • Krytpering av alla filer och lagringsplatser
 • Molnbaserad filspårning
 

Azure Information Protection Premium P2

 • Intelligent klassificering och kryptering av filer som delas i och utanför organisationen
 • Inklusive alla P1-funktioner
 
Identitetsbaserad säkerhet

Microsoft Advanced Threat Analytics

 • Skydd mot avancerade målinriktade angrepp genom analys av användar- och enhetsbeteende
 

Microsoft Cloud App Security

 • Synlighet, kontroll och skydd i företagsklassen för dina molnappar
 

* Kunder som köper Windows Server CAL-avtal, Microsoft System Center Configuration Manager, System Center Endpoint Protection och Microsoft Active Directory Rights Management Services CAL genom volymlicensieringsavtal som expelvis Microsoft Enterprise Agreement (EA), Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) eller Cloud Solution Provider Program (CSP) kan köpa Enterprise Mobility + Security i ett tilläggserbjudande.

 

Azure Active Directory Premium

Ge användare enkel inloggning till tusentals molnappar och åtkomst till webbappar som du kör lokalt med Azure Active Directory Premium. Hanteringsverktygen i Azure Active Directory är särskilt utformade för enkel användning och ger funktioner för samarbeten med holistiskt identitetsskydd och adaptiv åtkomstkontroll.

Funktioner

 • Enkel inloggning till alla webbappar, lokala och i molnet
 • Fungerar med iOS-, Mac OS X-, Android- och Windows-enheter
 • Skydda lokala webbappar med säker fjärråtkoms
 • Storföretagsnivå och SLA
 • Utöka enkelt Active Directory till molnet
 • Skydda känsliga data och appar
 • Minska kostnaderna och förbättra säkerheten med självservicefunktioner

 

Azure Active Directory Premium P1

 • Enkel inloggning till alla appar, lokala och i molnet
 • Flerfaktorautentisering
 • Betingad åtkomst
 • Avancerade säkerhetsrapporter

Azure Active Directory Premium P2 *

 • Risk- och villkorsbaserad åtkomst
 • Hantering av identiteter med behörighet
 • Inklusive alla P1-funktioner

* Endast tillgänglig i EMS E5

Azure Active Directory Premium

Microsoft Intune

Idag förväntas det bland anställda att man ska kunna arbeta på en mängd olika enheter och samtidigt ha tillgång till samma applikationer och programvaror på dessa enheter. Med kan organisationer ge sina anställda åtkomst till företagets applikationer, data och resurser från nästan var som helst, på nästan vilken enhet som helst, och samtidigt hålla företagets information säker. Med Intune kan du kombinera Mobile Device Management (MDM), Mobile Application Management (MDA) och hantering av datorer i en och samma lösning direkt från molnet.

 • Stöd för iOS-, Android-, Windows-, Windows Mobile- och Mac OS X-enheter
 • Utnyttja Mobile application managemen utan att kräva att enheter registreras för hantering
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager och Endpoint Protection
 • Skydda företagets data baserat på enhetens registreringsstatus och de efterlevnadsprinciper som administratören har angett

Mer information om Microsoft Intune>>

Microsoft Intune

 

Azure Information Protection

Klassificera data baserat på känslighet och tillämpa beständigt dataskydd på dina mest kritiska tillgångar. Inför säker delning av känsliga data i och utanför organisationen. Få insyn och kontroll över delade data.

Funktioner

 • Klassificering och etikettering: Klassificera data baserat på känslighet och lägg till etiketter – manuellt eller automatiskt
 • Kryptering och rättighetshantering: Kryptera känsliga data och ange användningsrättigheter vid behov
 • Intuitiv enklicksprocess: Enkel användning av skyddet som inte avbryter de anställdas arbete
 • Detaljerad spårning och rapportering: Se vad som händer med dina delade data för att få bättre kontroll över dem

 

Azure Information Protection Premium P1

 • Krytpering av alla filer och lagringsplatser
 • Molnbaserad filspårning

Azure Information Protection Premium P2 *

 • Intelligent klassificering och kryptering av filer som delas i och utanför organisationen
 • Inklusive alla P1-funktionerr

* Endast tillgänglig i EMS E5

Azure Information Protection

Advanced Threat Analytics

Identifiera hot mot företaget snabbt. Upptäck kända angrepp och se onormal aktivitet med hjälp av maskininlärning och beteendeanalys. Vidta åtgärder direkt med Microsoft Advanced Threat Analytics.

 • Identifierar hot snabbt med beteendeanalys: Med den egna algoritmen arbetar Microsoft Advanced Threat Analytics dygnet runt för att hjälpa dig att upptäcka misstänkt aktivitet i dina system med hjälp av profilering och kunskap om vilka tecken som ska letas efter.
 • Anpassa dig lika snabbt som hackarna: Advanced Threat Analytics lär kontinuerligt in beteendet hos användare, enheter och resurser och anpassar sig efter förändringarna i det ständigt föränderliga företaget
 • Ringa in rätt varningstecken: Attacktidslinjen är ett tydligt, effektivt och praktiskt flöde som visar rätt saker på en tidslinje, så att du får snabb överblick över vem, vad, när och hur:
 • Minska antalet falsklarm: Advanced Threat Analytics sammanställer de misstänkta aktiviteterna med andra beteenden i interaktionsvägen så att du alltid får tydliga och sambandstolkande varningar

Microsoft Cloud App Security *

Få samma säkerhet i både godkända och pågående molnappar som i dina lokala system – med djupare insyn, omfattande kontroller och bästa möjliga säkerhet.

App Discovery

Upptäck alla molnappar i ditt nätverk, få insyn i skuggig IT och utvärdera risker - inga agenter krävs.

Datakontroll

Använd detaljerade kontroller och färdiga eller anpassade policyer för datadelning och dataförlustskydd (DLP) för att forma din molnmiljö. .

Hotskydd

Identifiera högriskanvändning, molnsäkerhetsproblem och avvikande användarbeteende så förbygger du hot..

* Endast tillgänglig i EMS E5

Advanced Threat Analytics

Kontakta oss

Vill du veta mer om Microsoft Enterprise Mobility + Security?

Om du är intresserad av Microsoft Enterprise Mobility + Security och vill veta mer? Fyll i formuläret nedan och en av våra experter kommer att kontakta dig inom kort.

 

Kontakta oss »

Läs mer

Har du migrerat eller planerar du att migrera till molnet men saknar flexibla avtalsmodeller, flexibla betalningsmodeller och svensktalande support?

 Läs mer om Microsoft Cloud Solutions från COMPAREX

Blogg

De fem viktigaste frågeställningarna vid licensiering av virtuella team

Att samarbeta i virtuella team är idag ett vedertaget sätt att arbeta. För detta krävs flexibla IT-lösningar och programvara men också nya licenser och licensmodeller.