Unified Cloud Management

Ska du migrera eller har du migrerat till Office 365?

Överväger du att migrera eller har du redan migrerat till Office 365? Då står du förmodligen inför följande utmaningar:


 • Expertråd: "Hur hittar jag den tekniska expertis som krävs för att migrera och hantera Office 365?"
 • Kostnadsoptimering: "Vilka licenser ska vi ha baserat på mina användares krav?
 • Förändringshantering: "Hur får jag användarna att börja nyttja de avancerade produktivitets- och samarbetsfunktionerna för Office 365?
 • Identiteter och access: "Hur vet jag att vi använder bästa praxis för att hantera vår Office 365-miljö för att undvika säkerhetsrisker / serviceproblem?

Bemöt dina utmaningar med Unified Cloud Management

Vilka utmaningar står du inför i och med implementering och migrering av Office 365? Vi strävar alltid efter att förstå och upptäcka organisationers unika behov och krav och ta itu med eventuella frågor eller problem angående den specifika lösningen. Förutom "Onboarding" är vår tjänst Unified Cloud Management tillgänglig i följande tre moduler - välj de tjänster som är viktigast för din organisation:

 

En överblick över våra moduler för Unified Cloud Management

  Onboarding - Strategi för planering och design; migrering av email och backup av infrastruktur on-premise
  Support
 • Säkerställer ett omhändertagande av Office 365 och affärskritiska applikationer
 • Obegränsat 24x7 support med eskaleringsväg direkt till Microsoft
 • Kvalitetssäkring genom proaktiv granskning av revisionsrapporter
 • Office 365 Service Health Monitoring för att minska nertid
   Optimering
 • Öka företagets produktivitet och effektivitet
 • Möjliggör för anställda att göra mer på kortare tid
 • Monitorering av arbetsbelastnigar för planering av framtida investeringar
 • Effektiv förändringshantering av nya funktioner och applikationer
 • Live webinars & on-demand utbildningar via vår kundportal
  Hantering
 • Förbättra tillgängligheten
 • Omfattande hantering av alla arbetsbelastningar i Office 365
 • Förändringshantering för fler än 500 alternativ för konfigurering
 • Öka säkerheten
 • Hantera rollbaserad åtkomstkontroll
 • Anpassa konfigurationen till ditt företags riktlinjer och säkerhetspolicy
 • Kostnadsoptimering
 • Microsoft SLA credits för att förbättra förhandlingsläge mot Microsoft
 • Rapportering kring användande av applikationer och arbetsbelastningar
 • Historiska data för planeringsprognos
 • Minska administrativa insatser och kostnader för support

COMPAREX Unified Cloud Management for Office 365


Din kontrollpanel – Unified Cloud Management Dashboard

Dashboarden hjälper dig att hantera din Office 365-miljö

Exempelvis levererar Unified Cloud Management Dashboard:

 • Proaktiv realtidsavisering för Office 365-relaterade tjänster
 • Information om källor till serviceproblem
 • Pedagogiska visualiseringar och avancerad analys med Power BI

Vår Service Manager - din Single Point of Contact

Din Service Manager är din "Single Point of Contact". Den personen tar till exempel ansvar för hela teamet och hittar lösningar på eventuella problem, underlättar för kommunikationen, dokumenterar regelbundet resultat och etablerar en långsiktig strategi som anpassas till dina affärsmål.

 

 

Dra nytta av våra Microsoft-kompetenser

COMPAREX tillvägagångssätt handlar inte bara om att hjälpa din organisation att skapa nya lösningar och workloads, utan att bli en pålitlig partner under hela livscykeln.

 •  Hög kompetens inom implementering och hantering av Office 365: Över 12M sålda seats av Office 365 | Implementerat +500 organisationer | Över 5 000 000 e-postkonton migrerade
   Licensiering är vår kärnkompetens: Över trettio års erfarenhet och know-how inom licenshantering | COMPAREX är dagens ledande Microsoft Cloud-partner

Kontakta oss

Kom igång med Unified Cloud Management!

Vill du ha mer information om Unified Cloud Management, kontakta oss redan idag!

 

Kontakta oss »

Blogg

I en undersökning utförd av Gartner från 2016, har det framkommit att de största utmaningarna för en organisation inför en flytt till en molnbaserad produktivitetslösning som Office 365 bland annat är problem med hybrida miljöer, oförmåga och svårigheter med anpassning av plattformen och dess applikationer samt integrering med intern helpdesk och support.