Snow License Manager är utformad för att minska risker, kostnader och komplexiteten i samband med programvarutillgångar och licensiering. Snow License Manager ger en enhetlig bild av all programvau- och hårdvarutillgångar, licensrättigheter och programanvändning.

Olika roller i din organisation kan med hjälp av Snow License Manager och SAM som en tjänst från COMPAREX få tillgång till skräddarsydda rapporter och dashboards som gör det möjligt att omedelbart:

  • Skapa effektiva ELPs (Effective Licensing Position) för alla programvaruleverantörer
  • Ta reda på var de stora kostnaderna finns
  • Övervaka användning av programvaror och tillgångar
  • Identifiera möjligheter att minska kostnader för licenser och support
  • Identifiera säkerhetshål

De viktigaste fördelarna med Snow License Manager

Enhetlig bild av flera olika plattformar

Snow License Manager tillhandahåller en konsoliderad överblick på alla tillgångar i infrastrukturen och gör det möjligt att använda bara ett gränssnitt för att hantera flera olika programvaruleverantörer, enheter och platser. Data från kan importeras från mer än en inventeringskälla för att täcka samtliga av din organisations plattformar (Windows, Windows Phone, Mac OSX, IOS, Linux, Unix, Android).

Optimering och hantering av programvara i datacenter

Snow License Manager förenklar hanteringen av licenser och licensmodeller i komplexa datacenter genom att automatiskt beräkna regelefterlevnaden för alla programvaror, inklusive programvaror som licensieras per processor eller antal processorkärnor (core) på både virtuella och fysiska servrar. Core factor för Microsoft och Oracle tillämpas automatiskt samt förslag på ett minimum av licenser att tilldela för att minska risken att vara över- respektive underlicensierad.

Optimering av datacenter

Financial Management

Med Snow License Manager får man full insyn i kostnader för programvara i en organisation samt finansiella risker i form av bristande regelefterlevnad och icke-optimerade tillgångar samt användningsmönster för programvaror och kan på så sätt ge stöd för att förutsäga framtida kostnader eller för att omförhandla befintliga avtal. 

Financial Management

Inbyggda automatiseringar

Med hjälp av automatisk import av data från från flera olika inventeringsverkytg samt en dynamisk bearbetning av en organisations ELP (Effective Licensing Position) kan Snow License Manager tillhandahålla de högsta nivåerna av automatisering och kan på så sätt ta bort tidsödande manuellt arbete. Snow License Manager har en avancerad intelligens som förenklar import av data och registrering av licenser och avtal.

Automatisk igenkänning av all programvara

Tack vare den unika funktionen för igenkänning av programvara känner Snow License Manager igen kommersiell programvara från mer än 71.000 leverantörer och över 429.000 olika versioner.

Stöd för alla viktiga licensmodeller

Snow License Manager stöder allt från användarbaserad licensiering för Microsoft och Symantec till mer avancerade licensmodeller som exempelvis IBM PVU, Oracle och SAP metrics. Med Snow License Manager får man stöd för alla typer av licensmodeller, datainsamling och rapporteringskrav.

Användargränssnitt beroende på roll

Snow License Manager är utformad för att ge skräddarsydda vyer och rapporter från flera intressenter av SAM som exempelvis IT, Inköp, Ekonomi och Management. Användare kan enkelt skapa rapporter som är relevanta för deras roll.

Användargränssnitt

Automatisk identifiering av ej använda programvaror

Alla oanvända programvaror identifieras automatiskt, vilket ger möjlighet med Snow Automation Platform att enkelt avinstallera dessa och återanvända licenserna för andra ändamål. Med en omedelbar inblick i den totala investeringen och eventuella risker kan man upptäcka potentiella möjligheter för licensoptimering.

 

Vill du veta mer om Snow och SAM som en tjänst?

Att hantera ett SAM-verktyg kräver expertis inom programvarulicensiering och avtalsoptimering. Vill du veta mer om SAM som en tjänst från COMPAREX och en hostad version av Snow License Manager? Fyll i formuläret nedan och en av våra experter kommer att kontakta dig inom kort.

Kontakta oss »

White Paper

SAM in an imperfect world

How to address the real-world challenges of managing software assets on today's networks.

 Ladda hem

White Paper

Create a User-Centric Approah to SAM

10 Minute Guide : Create an integrated software store in your organization to benefit both users & the SAM team.

 Ladda hem