4 stopnje zrelosti upravljanja programske opreme po standardu ISO

Še nikoli ni bilo na voljo toliko priložnosti, da podjetja uresničijo poslovne koristi z uvedbo upravljanja programske opreme.

Avtor prispevka je mag. Aleš Leskošek, Certified Software Asset Manager, direktor COMPAREX d.o.o.

Nižji stroški nakupa programske opreme, višja storilnost zaposlenih, varnost in izogib revizijam so vabljivi rezultati, ki pa jih je obenem težko doseči. Upravljanje programske opreme in licenc je namreč postalo kompleksno in zahtevno opravilo tudi za najbolje pripravljena podjetja.


Pri vzpostavitvi sistema upravljanja programske opreme lahko podjetjem pomaga standard ISO 19770-1. Gre za ogrodje procesov, s katerimi je mogoče oblikovati enoten in celovit proces upravljanja. Standard je neodvisen od proizvajalcev programske opreme in specifičnih izdelkov, ni pa še splošno sprejet, saj ni organizacije, ki bi prevzela vodenje certifikacije. Zaradi tega se ni možno certificirati za ta standard in se na ta način zaščititi pred revizijami.

Glavne naloge upravljanja programske opreme po standardu ISO/IEC 19770 glede na stopnjo zrelosti organizacije so naslednje:

  1. stopnja zrelosti pomeni, da mora organizacija poskrbeti za zanesljivost podatkov, za kar pa potrebuje pregled sredstev, na podlagi katerega sploh ve, katera je treba upravljati. Pravilni podatki o nameščeni programski opremi so predpogoj za uspešno upravljanje programske opreme.
  2. stopnja zrelosti organizacije je povezana s praktičnim upravljanjem. Ta stopnja obsega osnovno upravljanje programske opreme, ki vključuje tudi zapisano politiko upravljanja, vloge zaposlenih in njihove odgovornosti pri upravljanju s programsko opremo.
  3. stopnja zrelosti pomeni, da organizacija prehaja na avtomatiziran način in redno upravljanje programske opreme. V praksi na tej stopnji poveča svojo učinkovitost in uspešnost.
  4. stopnja zrelosti organizacije pomeni, da organizacija preide v popolno upravljanje programske opreme skladno s standardom ISO/IEC, kjer so procesi povezani s poslovanjem organizacije in tudi strateškim načrtovanjem.

Slika: Stopnje standarda ISO 19770

Vir: ISO/IEC, Information technology - Software asset management, 2012, str. VI.

Standard ISO je odlično in koristno orodje, vendar zaradi kompleksnosti svojim strankam, ki še nimajo vpeljanega nikakršnega upravljanja, pogosto svetujemo, naj se poslužijo Microsoftovega optimizacijskega modela upravljanja. Ta od povsem neorganiziranega upravljanja na zahtevo prehaja do aktivnega in dinamičnega upravljanja, zaradi česar je primerno, da organizacije sprva sledijo temu modelu in uredijo osnovne predpogoje, kot je popis programske opreme, saj je le tako mogoče uspešno upravljati programsko opremo po standardu ISO.


Microsoft optimizacijski model se deli na sledeče stopnje upravljanja:

  • Osnovno (Basic SAM) – upravljanje poteka na zahtevo in je neorganizirano.
  • Standardizirano (Standard SAM) – organizacija zbira podatke o nameščeni opremi, vendar podatkov ne uporablja.
  • Racionalno (Rationalized SAM) – aktivno upravljanje programske opreme skozi celoten življenjski cikel.
  • Dinamično (Dynamic SAM) – upravljanje programske opreme se uporablja za pridobivanje konkurenčne prednosti.

 

Sledeča primerjava prikazuje, kako lahko Microsoft optimizacijski model uporabite kot začetni korak pri vpeljavi standarda ISO 19770.


Vir: The ITAM Review, Microsoft SAM Optimization Model vs. ISO/IEC 19770-1, 2012

Podjetja nimajo razloga, da bi čakala. Na voljo že imajo vsa orodja, potrebna za vpeljavo procesov upravljanja programske opreme, s katerimi lahko uresničijo številne prednosti. Še pomembnejše pa je, da se lahko izognejo pastem in težavam, ki jih povzročajo revizije – od stroškov za plačilo nelicenciranih programov do časa, porabljenega za pripravo podatkov in odgovorov na vprašanja ponudnikov in revizorjev.

Skupina COMPAREX je član delovne skupine ISO za upravljanje programske opreme in na trg vpeljuje preglede SAM, tečaje in storitve na podlagi standarda ISO/IEC 19770. S svojim znanjem in izkušnjami pomagamo organizacijam upravljati programsko opremo in vpeljati procese upravljanja za večjo učinkovitost poslovanja. 

Ljubljana, 14.9.2017

Delite članek