Revizije programske opreme so postale stalnica

Večina podjetij ima relativno dobro sliko o stanju svojega fizičnega premoženja in sredstev, ko pa govorimo o programski opremi, pa je stanje povsem drugačno.

Avtor prispevka je mag. Aleš Leskošek, Certified Software Asset Manager, direktor COMPAREX d.o.o.

Čeprav je programske opreme zaradi trenda digitalizacije poslovanja v poslovnih okoljih vedno več, velika večina podjetij v Sloveniji sploh nima vpeljanih praks in rešitev za njeno upravljanje, kar predstavlja izjemno veliko tveganje za poslovanje. V prihodnosti se bo to stanje še poslabšalo, saj podjetja poleg običajnih programov danes uporabljajo še rešitve v oblaku, virtualna okolja ter najem namesto nakupa.


Kako pomembna postaja programska oprema za poslovanje kaže raziskava podjetja Forrester, ki je za leto 2015 pokazala, da so organizacije v letu 2015 porabile 579 milijard EUR za programsko opremo in zgolj 361 milijard EUR za strojno. Seveda to pomeni tudi, da proizvajalci programske opreme želijo zaščiti svoje rešitve, še posebej v okoljih, kakršno je Slovenija, kjer je stopnja nepravilno licencirane programske opreme še vedno relativno visoka. Študija BSA iz leta 2016 je namreč pokazala, da se je v Sloveniji stopnja nelicencirane programske opreme znižala le s 45  na 43 odstotkov, kar predstavlja veliko priložnost za ponudnike programske opreme.

In kaj so najpomembnejša tveganja za podjetja, ki ne upravljajo programske opreme?

  • Nenapovedane revizije proizvajalcev programske opreme so povezane z visoko denarno ali kazensko odgovornostjo. Tudi v Sloveniji je morala vrsta podjetij na podlagi revizij že poravnati svoje obveznosti.
  • Visoki stroški neizkoriščene programske opreme – podjetja, ki ne vedo, koliko licenc in kakšne programe  uporabljajo za svoje poslovanje, lahko kupijo preveč izdelkov ali take, ki jih ne potrebujejo. Po mnenju strokovnjakov je v podjetjih nameščeno za milijone evrov programske opreme, ki je nihče ne uporablja.
  • Z uporabo nepravilno licenciranih programov so povezana resna varnostna tveganja. Veljavna licenca je pogosto zahteva za varnostne posodobitve, brez katerih so podatki in poslovne skrivnosti podjetij na široko odprti napadalcem.
Upravljanje programske opreme je odgovor na te izzive. Toda pri tem ne gre za enkraten projekt, temveč za dolgoročno strategijo. Prvi korak v procesu pa je popis programske opreme v okolju podjetja, ki poda natančno sliko stanja. Šele nato je mogoče začeti z aktivnim upravljanjem programske opreme ter nakupe in obstoječe licence prilagoditi dejanskim potrebam poslovanja.

Prednosti upravljanja programske opreme so številne:

  • Nižji stroški nakupa programske opreme. Namesto da bi kupovali novo programsko opremo, lahko uporabnikom dodelimo neizkoriščene licence. Tudi s proizvajalci se je mogoče bolj uspešno pogajati, če imamo na voljo prave podatke o stanju. Po podatkih organizacije BSA je mogoče z odpravo neučinkovitosti pri licenciranju stroške znižati tudi za do 25 %.
  • Višja storilnost zaposlenih. Če poznamo njihove dejanske potrebe, lahko zaposlenim zagotovimo prava orodja, ko jih potrebujejo, namesto, da bi jim kupovali preveč omejene ali preveč napredne rešitve, ki jih ne bodo znali v celoti uporabljati.
  • Izboljšana varnost. Le pravilno licenciranje zagotavlja prave posodobitve. S popisom stanja pa lahko tudi bolje načrtujemo varnostne ukrepe, saj veliko nevarnost predstavljajo neposodobljeni programi, za katere sploh ne vemo, da jih imamo nameščene.
  • Skladnost z licenčnimi pogodbami in zakonodajnimi zahtevami. Z ustreznimi licencami je mogoče zaščititi ugled in poslovanje podjetja ter se izogniti visokim kaznim zaradi uporabe nepravilno licencirane programske opreme.

Podjetja, ki želijo ostati konkurenčna in obenem znižati stroške svojega poslovanja in tveganja, si tako preprosto ne morejo dovoliti, da ne bi dejavno upravljala svojega programskega okolja.


V nekaj naslednjih zapisih vam bomo skušali predstaviti pasti revizij programske opreme ter prednosti in načine uspešnega upravljanja programske opreme.


Podjetje COMPAREX je v Sloveniji eno redkih, ki ima certificirane strokovnjake za upravljanje programske opreme, ki jih podeljuje neodvisna organizacija IATAM
 

Ljubljana, 14.04.2017

Delite ta članek

Navedite vaš komentar

Imate vprašanje ali komentar v povezavi s tem člankom in bi ga radi delili z nami?
 Objavite ga tukaj.