COMPAREX SAM2GO

 Upravljanje z licencami kot storitvijo

 •  Nikoli ne izgubite pregleda nad vašim stanjem skladnosti
 •  Nič več neplaniranih izdatkov zaradi revizij
 •  Stroškovno učinkovito upravljanje programske opreme

COMPAREXov globalni model pridobivanja cen

 Dnevno mednarodno najboljše cene

 •  Poiščite dnevno najboljše cene z enim klikom
 •  Uporabite prilagojene in optimizirane krovne pogodbe
 •  Naročajte skladno in pregledno

COMPAREXonline

 Avtomtiziracija procesov

 •  Poenostavite in pospešite vaše procese naročanja
 •  Zanesljiva in jasna baza podatkov
 •  Učinkovito naročanje programske opreme

IT storitve

 Načrtovanje in implementacija

 •  Upravljanje IT infrastrukture s COMPAREX-om
 •  Skrbni pregled IT organizacije
 •  Računalniške storitve v oblaku

System Shield

 Vzdrževanje in podpora

 •  Reaktivne storitve
 •  Proaktivne storitve
 •  Storitve svetovanja
 •  Licenciranje za gostovanje
 •  IBM licenciranje
 •  Microsoft licenciranje
 •  Ostali ponudniki