SPLA (Service and Products License agreement)

Gostovanje na Microsoft programski opremi 

Microsoftove pogodbe za količinsko licenciranje ponujajo veliko licenčnih možnosti uporabe Microsoftove programske opreme za interno uporabo. Podjetja, ki ponujajo Microsoftove programsko opremo kot storitev svojim končnim strankam, pa morajo imeti podpisano Microsoft Services Provider License Agreement ali krajše SPLA.

 

 Kaj SPLA je?

 •  edini Microsoftov količinski licenčni program, ki dovoljuje uporabo Microsoftovih izdelkov za namene komercialnega gostovanja,
 •  licence se zaračunavajo na mesečni osnovi uporabe na podlagi poročila,
 •  licence so mesečne »non-perpetual« in se lahko uporabljajo v času trajanja pogodbe (3 leta),
 •  na voljo je več načinov licenciranja, in sicer: na uporabnika - Subscriber Access License (SAL), na procesor (Per Processor) in na jedro (Core Based). Nekateri produkti se licencirajo po več licenčnih modelih.

1. Subscriber Access License – SAL (na uporabnika)
 •  SAL licenco potrebuje vsak uporabnik ali naprava, ki dostopa do Microsoftove programske opreme in jo uporablja
 •  plačuje se dejansko mesečno uporabo
 •  izdelki, licencirani preko SAL so npr. Office Pro Plus, Office Standard, Exchange Server, Lync Server, Project Server, SharePoint Server, Windows Remote Desktop Services, itd.
2. Per Processor License (na procesor)
 •  vsaka procesorska licenca omogoča neomejenemu številu uporabnikov dostop do programske opreme, licencirani na "per processor" model,
 •  izdelki, licencirani na procesor so npr. Windows Server, System Center, CIS, Dynamics C5 2012, Dynamics GP2013, Dynamics NAV 2013 R2, Dynamics SL 2011, itd.
3. Per Core licenčni model (na jedro)
 •  vsaka "per core" licenca omogoča neomejenemu številu uporabnikov dostop do programske opreme, nameščene na strežnik z določenim številom fizičnih jeder in velja za produkte, licencirane na "per core" model.
 •  izdelki, licencirani na core so npr. SQL Server, BizTalk Server.

Podrobnejše informacije o produktih in licenčih modelih preko SPLA pogodbe si lahko preberete v Service Provider Use Rights.


 Kako se vključiti v SPLA in kakšne so obveznosti?

 •  pogodbo podpišete s SPLA prodajalcem (COMPAREX, d.o.o.),
 •  pogodba se sklepa za triletno obdobje,
 •  mesečno poročate uporabo licenc SPLA prodajalcu (COMPAREX, d.o.o.) za pretekli mesec,
 •  vpisani morate biti v Microsoft Partner Network in Microsoft Hosting Community.

Podjetje COMPAREX je SPLA Reseller, zato vam lahko zagotovimo najboljše pogoje za podpis SPLA pogodbe. 

VMware vCloud Air Network Program – vCAN program

Gostovanje na Vmware programski opremi

Ste VMware partner, ki ponuja storitve gostovanja kot so: infrastruktura kot storitev (IaaS), cloud storitve (CSP), aplikacijske storitve (ASP), internetne storitve (ISP) in platformo kot storitev (PaaS) končnim strankam?

Potem je VMware vCloud Air Network Program ali krajše vCAN program rešitev za vaše podjetje.

VMware vCloud Air Network Program zagotavlja uspeh vašega javnega oblaka z investiranjem v VMware infrastrukturo na način »plačaj po dejanski uporabi«.


 Zakaj se vključiti v vCAN program?

 • Edina ustrezna licenčna VMware rešitev za ponudnike storitev gostovanja končnim strankam.
 • Uporabljate programsko opremo VMware na podlagi mesečne naročnine brez začetnih stroškov.
 • Mesečno poročate uporabo ter plačate dogovorjeno minimalno število točk + morebitno porabo dodatnih točk.
 • Uporabljate lahko najnovejše različice programske opreme Vmware.
 • Vključena podpora za izdelke v okviru vCAN pogodbe.
 • Deležni ste večjih popustov z minimalno »zavezo«.

Izdelki vključeni v vCAN program


 Kako se vključiti v vCAN program?

 • Podpišete vCAN pogodbo s pooblaščenim vCAN agregatorjem (COMPAREX, d.o.o.).
 • Pogodba se sklepa za triletno obdobje.
 • Zavežete se mesečnemu minimalnemu planu točk, primernemu za vaše podjetje, ki temelji na ocenah porabe.

COMPAREX je VMware pooblaščen vCAN agregator, zato lahko vCAN pogodbo po najugodnejših pogojih podpišete z nami.

Kontaktirajte nas