IBM Licenčne pogodbe in licenciranje

 

 Licenčne pogodbe

Passport Advantage in Passport Advantage Express so pogodbe med IBM-om in stranko. Passport Advantage je vrste krovna pogodba, ki omogoča kupcu nakup IBM programske opreme. Passport Advantage in Passport Advantage Express sta celovita programa s skupnim nizom sporazumov, procesov in orodij. Proizvodi do katerih je upravičen kupec in so na voljo v okviru sporazumov vključujejo licence programske opreme, tako nakupne kot najemne, naročnino na programsko opremo in podporo (Software Subscription & Support), IBM naprave (appliance) in ponudbe IBM SaaS.


Obe Passport Advantage ponudbi dovoljujeta:

  • Nakup nove IBM programske opreme
  • Obnovo naročnine na programsko opremo in podporo (Software Subscription and Support)
  • Nakup in obnovo tehnične podpore za izbrane odprtokodne aplikacije in aplikacije izven garancije
  • Naročnino na IBM SaaS produkte in nakup IBM naprav (IBM Appliances)

 

  Passport Advantage Passport Advantage Express
Velikost podjetja Namenjen večjim podjetjem in podjetjem z več lokacijami Namenjem manjšim podjetjem in pojetjem z eno lokacijo
Tip pogodbe Temelječ na dolgoročnem pogodbenem odnosu odnosu Omogoča enkratne transakcijske nakupe licenc
Minimalno naročilo da ne
Količinski popusti da ne
Nakup novih licens da da
Naročnina in podpora da da

 Možnosti uporabe IBM programske opreme

IBM licenca podeljuje pravico do uporabe programske opreme, bodisi za nedoločen ali za določen čas, odvisno od ponudbe. Nekatere ponudbe programske opreme so na voljo za lokalno namestitev, (licenčna programska oprema), medtem ko so druge na voljo kot storitev v gostujočem okolju (programska oprema kot storitev - SaaS).

  Uporaba Podpora Popravki
Uporaba za nedoločen čas
inicialne licence Neomejen čas za programsko opremo pridobljeno s kupljeno licenco 12 mesecev od nakupa 12 mesecev od nakupa
Naročnina in podpora Pravica do popravkov in novih verzij 12 mesecev od obnove 12 mesecev od obnove
Časovno omejene licence
Initial Term Za čas trajanja licence Za čas trajanja licence Za čas trajanja licence
Subsequent Term Za čas trajanja licence glede na čas obnove Za čas trajanja licence glede na čas obnove Za čas trajanja licence glede na čas obnove
Programska oprema kot storitev (SaaS)
Initial Term SaaS za čas najema Gelde na določila pogodbe o uporabi Ni smiselno
Subsequent Term SaaS za čas najema Gelde na določila pogodbe o uporabi Ni smiselno

 Tipi licenc

Standardna licenca

  • IBM podeljuje imetniku licence pravice za uporabo programske opreme do nivoja  pooblaščene uporabe določene v dokazilu o upravičenosti (Proof of Entitlement - PoE). Imetnik licence lahko IBMovo programsko opremo koristi bodisi za določen ali nedoločen čas (odvisno od vrste pridobljene licence) vendar samo skladno s pogoji licenčne pogodbe. Uporaba programske opreme za nedoločen čas - "Licenca + SW Naročnina in podpora 12 mesecev"
  • IBM zagotavlja naročnino na programsko opremo in podporo z vsako IBM programsko opremo, licencirano v okviru IBM International Passport Advantage Agreement. Naročnina na programsko opremo in podporo se začne na dan, ko je programska oprema pridobljena in se konča 12 mesecev kasneje

Menjava licenc (Trade-up)

  • Zamenjava licenc je dovoljena samo v primeru, da obstaja definirana pot za prehod iz enega izdelka na drugega
  • Kupec so mora tudi obvezati, da licenc, ki so mu omogočile menjavo ne bo več uporabljal

Obnova licenc

  • Kupec lahko obnavlja naročnino in podporo (Software Subscription and Support) za obdobje nadaljnih 12 mesecev.  Stroški obnove se navadno gibljejo okloli 20% cene novih licenc.

Ponovna obnova naročnine in podpore (Reinstatement)

  • Kupec lahko kupi naročnino in podporo za programske licence tudi po izteku 12 mesecev vendar je strošek take obnove veliko večji kot sprotno obnavljanje. Največkrat je strošek ponovne obnove trikrav višji od redne obnove.

 IBM Licenčne metrike

V nadaljevanju so opisane običajne licenčne metrike, ki se uporabljajo pri IBM programski poremi licencirani preko Passport Advantage programov. Programska oprema licencirana na kapaciteto licenciranje usklajuje z zmogljivostjo naprave, na katerem je nameščen program ali naprave, ki jo program upravlja. Licence temelječe na uporabniih temeljio na številu uporabnikov, ki imajo omogočen dostop do programa.
V spodnji tabeli je povzetek najbolj pogosto uporabljenih licenčnih metrik. Celotne opredelitve licenčnih metrik lahko najdete na naslednji povezavi IBM Distributed Software Licensing Reference Guide

 

Licenčna metrika Opis
Licenciranje na uporabnika
Authorized user Seštevek vseh enoličnih uporabnikov z dostopom do programa
Floating user Seštevek vseh simultanih uporabnikov za vsako namestitev programa. Če je več namestitev programa, je potrebno sešteti simultane uporabnike po vseh namestitvah.
Concurrent user Največje število uporabnikov, ki simultano dostopajo do programa.
User value unit (UVU) Seštevek vseh uporabnikov z dostopom do programa. Število uporabnikov je potrebno pretvoriti v UVU preko prevajalne tabele specifične za program.
Licenciranje na kapaciteto
Processor Value Unit (PVU) Seštevek PVU za vsako aktivirano procesorsko jedro. PVU vrednosti so različne in odvisne od tipa in tehnologije procesorja. Glej PVU tabelo.
Virtual Server Seštevek vseh virtualnih strežnikov namenjenih programu ali upravljanih preko programa.
Install Seštevek vseh namestitev programa.
Ostale metrike
Client device Seštevek vseh odjemalskih naprav, ki jih program upravlja ali je na njih nameščen.
Resource Value Unit Seštevek vseh virov, ki jih program uporablja ali nadzoruje. Seštevek je potrebno pretvoriti v RVU preko prevajalne tabele specifične za program.

Več informacij

IBM brošura IBM licenciranje
Izpolnite obrazec s kontakti in pridobite vse informacije o IBM licenciranje.

 Zahtevajte izvod

Kontaktirajte nas