BaaS in DRaaS

Povečajte razpoložljivost podjetja in varnost vaših podatkov s storitvami COMPAREX!

Naše rešitve:

  • Varujte kopije podatkov fizičnih in virtualnih strežnikov na oddaljeni lokaciji (BaaS - Backup as a Service)
  • Podvojite posamezne strežnike na nadomestno lokacijo za primer hitrega okrevanja v primeru izpadov (DRaaS - Disaster Recovery as a Service)
  • Plačujte infrastrukturo mesečno glede na porabo in ne investirajte v drage nadomestne podatkovne centre, ki jih morda nikoli ne boste v celoti uporabili
  • Vaš IT oddelek se naj osredotoči na poslovanje podjetja in ne na upravljanje in vzdrževanje nadomestnih lokacij

Storitev temelji na uporabi preverjenih rešitev Veeam Cloud Connect in Microsoft Azure v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov. Storitev vam zagotavlja popoln nadzor nad podatki v oblaku in najvišjo mogočo varnost.

Z rešitvijo COMPAREX lahko z lahkoto zadostite revizijskim priporočilom po varovanju podatkov po načelu 3-2-1 (3 kopije, 2 različna medija, 1 oddaljena lokacija).

Veeam Cloud Connect omogoča organizacijam z Microsoft okolje preprosto povezljivost in centralno upravljanje varovanja podatkov v Microsoft Azure. 

Veeam Cloud Connect omogoča organizacijam z Microsoft okoljem preprosto povezljivost in centralno upravljanje varovanja podatkov v Microsoft Azure.


Z Veeam Cloud Connect rešitvijo je proprosto odložiti vaše podatke na oddaljeno lokacijo v javnem oblaku Microsoft Azure. Organizacije z Microsoft Azure naročnino lahko na preprost način zagotovijo prostor v oblaku in avtomatsko varujejo lokalne Veeam kopije podatkov na oddaljeno lokacijo. Preverjena kombinacija Microsoft in Veeam rešitev zagotavlja organizacijam stroškovno učinkovit Azure podatkovni prostor z možnostjo Veeam granularnega restavriranja izgubljenih podatkov.

Tehnična predstavitev Microsoft Azure in Veeam Cloud Connect
 

Vaše prednosti - glede na vašo vlogo v podjetju in interesnih področjih:

  • Generalni direktor - Razpoložljivost podjetja ne glede na vrsto incidenta (od vdora do naravne nesreče)
  • Finančni direktor - Jasna vizija o proračunu, načrtovanju stroškov in poročanju
  • Direktor oddelka informacijske tehnologije - Izboljšanje procesov in večja razpoložljivost podatkov in poslovanja