Rešitev

S storitvijo COMPAREX System Shield, podajamo naš odgovor na zahteve po bolj varnem in zanesljivim delovanjem informacijskih sistemom, zagotavljanjem visokega izkoristka uporabljane opreme in zmanjševanja tveganj oziroma verjetnosti izpadov IT opreme. Z našo storitvijo bomo zagotovili visoko razpoložljivost okolja za delovanje aplikacij, kot tudi optimalen izkoristek uporabljanih virov. Skupina izkušenih inženirjev, ki bodo poznali vaše okolje, bo odgovoren za spremljanje okolja, delovanje aplikacij in izpolnjevanje SLA. Isti strokovnjaki bodo na vašo željo sodelovali pri načrtovanju nadgradenj obstoječega in razvoja novega aplikativnega okolja.


 Metodologija COMPAREX System Shield

Metodologija Comparex System Shield temelji na poglobljenem poznavanju sistemov  stranke, vzpostavitvi ekipe specialistov, razvoju postopkov proaktivnih storitev za zagotavljanje nemotenega delovanja infrastrukture, ter postopkov, ki v primeru izpada, zagotavljajo vzpostavitev delujočega stanja znotraj predvidenega časa.

Storitve System Shield delimo na tri področja:

 •  Reaktivne storitve
 •  Proaktivne storitve
 •  Storitve svetovanja

Prednosti Shield metodologije:

 •  Visoka razpoložljivost in varnost aplikacije, ki jih zagotavlja proaktivno delovanje
 •  Ekipa specialistov z dobrim poznavanjem okolja stranke
 •  Nadzor nad spremembami, ki zagotavlja kontrolirane posege v aplikativno okolje
 •  Comparex-ova odgovornost za zagotavljanje SLA glede na dogovorjene parametre

 Reaktivne storitve

Storitve, ki se vežejo na reakcijski čas, analize vzrokov izpadov aplikacije,  in  njihovo odpravljanje. 

Vsebina reaktivnih storitev:

 •  Zagotavljanje reakcijskega časa odprave napak v skladu z določili SLA
 •  Registracija in vodenje odprtih problemov v skladu s SLA
 •  Diagnosticiranje in ustrezno ukrepanje
 •  Izvajanje vseh korakov potrebnih za čimprejšnjo vzpostavitev delovanja
 •  Po potrebi koordinacija z dobavitelji opreme

 Proaktivne storitve

Storitve ki zagotavljajo varno, stabilno in robustno delovanje infrastrukture.

Vsebina proaktivnih storitev:

 •  Dolgoročni nadzor in analiza delovanja
 •  Povečanje razpoložljivosti in izboljšanje delovanja sistemov z optimizacijo infrastrukture
 •  Namestitev mikrokod in popravkov operacijskih sistemov
 •  Periodično analiziranje strojne in (sistemske) programske opreme, za zagotavljanje najvišjih performans in razpoložljivosti
 •  Capacity Planning  - Dolgoročno načrtovanje sprememb in zamenjave opreme

 Storitve svetovanja

Konfiguracija, ter spremembe konfiguracij aplikativnega okolja.

Vsebina storitev svetovanja:

 •  Namestitve in spremembe sistemskih parametrov strojne opreme pokrite s System Shield
 •  Rekonfiguriranje in prenosi (migracije) podatkov z obstoječe infrastrukture po željah stranke (npr: spremembe kot posledica reorganizacije/zamenjave diskovnih sistemov, posegov na omrežju, virtualizacija)
 •  Nadgradnja operacijskih sistemov in aplikacij

Več informacij

System Shield brošura System Shield brošura
Izpolnite obrazec s kontakti in pridobite vse informacije o System Shield.

 Zahtevajte izvod

Kontaktirajte nas