COMPAREX SoftCare
COMPAREX SoftCare – Next Level Software Licensing
COMPAREX SAM2GO Animated Video Clip
COMPAREX Dynamic Global Sourcing Animated Video Clip

Profesionálna správa softvérových licencií, ktorá vám výrazne zjednoduší prácu.

Obstarávanie a efektívne riadenie softvéru – Software Asset Management (SAM) – je veľmi sofistikovaná činnosť. Pokiaľ ste manažérom zodpovedným za tieto oblasti, nevyhnete sa otázkam: „Aký licenčný model najlepšie vyhovie mojim požiadavkám?“ alebo „Máme pre náš biznis dostatok softvérových licencií?“ či „Aké sú pre mňa najvýhodnejšie nákupné podmienky?“. Pre nájdenie správnych odpovedí je potrebné vziať do úvahy veľké množstvo informácií. Napríklad treba zvažovať spôsob využívania softvéru, čas a miesto jeho používania, ale samozrejme tiež legislatívne nariadenia.

Firmy v tejto oblasti často zápasia s nedostatočným prehľadom o nákladoch a problémami s prípravou rozpočtov. Dochádza potom k tomu, že platia za niečo, čo vôbec nepotrebujú, alebo naopak neplatia za to, čo denne využívajú. Okrem zlého hospodárenia, pokút a zbytočných výdavkov im hrozia i trestno-právne a občiansko-právne postihy.

Prečo COMPAREX ako partnera v softvérovom licencovaní?

 •  COMPAREX je číslo 1 Microsoft Licensing Solution Partner v regióne EMEA a navyše získal hneď dve prestížne globálne ocenenia Microsoft Partner roku 2015 v oblasti Software Asset Management (SAM) a Volume Licensing
 •  V rovnakom regióne najväčší partner spoločností VMware a Citrix, druhý najväčší pre Adobe + spolupráca s ďalšími 5 000 výrobcami softvéru
 •  Unikátne portfólio služieb pre softvérové licencovanie
 •  Rozsiahla znalosť softvérových produktov, licenčných programov a zmluvných záležitostí
 •  COMPAREX služby môžete využiť nielen v Českej republike, ale i v ďalších 32 krajinách sveta

 

Zmluvy: Najvhodnejší model softvérových licencií

Pomocou štyroch krokov zanalyzujeme vaše softvérové prostredie a navrhneme optimálny model obstarania softvéru, pričom vezmeme do úvahy:

 1. krok

Analýza základného softvéru

 2. krok

Analýza doplnkového softvéru

 3. krok

Konsolidácia a výber najvhodnejšieho nákupného modelu

 4. krok

Podpora pri vyjednávaní zmlúv a najlepších podmienok

 •  zníženie nákladov na obstaranie softvérových licencií a ich správu
 •  využitie medzinárodných dodávateľov
 •  súlad s legislatívou i licenčnou politikou výrobcov
 •  zjednodušenie správy licencií

Vzťahy s výrobcami

Všetky kroky sú založené na našich dlhodobých odborných znalostiach v oblasti licenčných programov, produktov a kontraktov s výrobcami softvéru. COMPAREX udržiava výborné vzťahy so všetkými poprednými zástupcami odboru i najvyššie certifikačné štandardy. Naše portfólio zahŕňa produkty od viac ako 5 000 dodávateľov.


Cena: Zaistenie najlepšej ceny na svetových trhoch

Pokrytie globálneho trhu nám umožňuje vykonávať medzinárodné porovnanie tak, aby sme pomocou jedinečného globálneho systému pre našich zákazníkov našli tie najlepšie ceny z celého sveta.

S týmto cieľom využívame:

 •  kolísanie menových kurzov
 •  rôzne cenové politiky regionálnych predajcov softvéru
 •  aktuálne 21 rôznych zdrojových mien


Daňové zákony: Zhoda s legislatívou a reguláciami užívacích práv

Veľmi dôležitú úlohu, najmä pri medzinárodných transakciách, hrajú komplexné daňové predpisy týkajúce sa napríklad DPH alebo zrážkovej dane. Ich nedodržanie môže viesť až k trestnému stíhaniu.

COMPAREX svojím globálnym systémom zaisťuje zhodu s daňovými a licenčnými predpismi a výrazne zjednodušuje medzinárodné dodávky.


Licenčná zhoda: Využívanie licencií v súlade s pravidlami výrobcov softvéru

Zhoda a najmä transparentnosť sú dôležité nielen pre daňové predpisy. Ak používate viac softvérových produktov, než koľko máte licencovaných, môže audit poskytovateľa softvéru vyústiť do pokuty (‘licenčný schodok‘).

Pokiaľ máte naopak zakúpených viac licencií ako v skutočnosti potrebujete, je to príležitosť na úspory.

        Nákladové riziká spojené s auditmi
         
    Možné úspory    
         
         
         
Požadovaný a potrebný softvér (napr. 1 000 licencií).   Množstvo licencií, ktoré ste zakúpili (napr. 1 200). Ide o »licenčný prebytok«   Množstvo licencií, ktoré máte nainštalované. V tomto prípade ste nainštalovali viac licencií, ako ste ich zakúpili (napr. 1 200 nainštalovaných, ale len 1 000 zakúpených). Ide o »licenčný schodok.«


Aktualizácia: Synchronizácia zmlúv podľa výročných období

Synchronizácia existujúcich zmlúv podľa výročných období s rôznou platnosťou, ponúka významný potenciál pre úspory. Jednotlivé zmluvy môžeme zlúčiť a spoločne predĺžiť. Na základe vyšších nákupných objemov potom môžeme pri vyjednávaní dosiahnuť lepšie podmienky.

Zmluva A   Nová
zlúčená
zmluva
         
Zmluva B  
         
Zmluva C  
  Obnovenie


Procesy: Efektívnejšie obstarávanie softvérových licencií

Softvérové licencie môžete získať rýchlejšie, spoľahlivejšie a efektívnejšie pomocou automatizovaných a riadených procesov.

COMPAREX ponúka riešenia na obstarávanie a správu softvéru vytvorené na mieru presne podľa vašich špecifických požiadaviek – od jednoduchého e-shopu až po plne integrovaný online dodávateľský reťazec.

 
COMPAREX SoftCare
COMPAREX SoftCare

COMPAREX SoftCare, unikátne riešenie životného cyklu softvéru v každej spoločnosti. V podobe riadenej služby znižuje rizika a procesné náklady v nákupe a správe softvérových licencií, zvyšuje efektivitu tendrov a nákupov a znižuje obstarávacie ceny.

 COMPAREX Dynamic Global Sourcing
 COMPAREXonline

Brožúra SoftCare

Chcete mať základné informácie o riadenej službe COMPAREX SoftCare stále pri sebe? Prevezmite si brožúry COMPAREX SoftCare.

 Prevziať kópiu
 Ďalšie publikácie

Kontaktujte nás