Chcete si spravovať softvérové licencie vo vašej spoločnosti sami alebo je pre vás lepšie získať ju ako službu od externých dodávateľov?

Pri strategickom rozhodovaní o Software Asset Managemente u nás máte na výber:

 •  Pomôžeme so zavedením trvalého SAM vo vašej spoločnosti – Procesy a nástroje
 •  Alebo ponúkame Software Asset Management ako riadenú službu – COMPAREX SAM2GO

SAM – Procesy a nástroje

Firemný Software Asset Management vyžaduje presne definované procesy a úlohy, aby mohli byť efektívne zobrazované priebežné úlohy.

COMPAREX Best Practices predstavujú okamžite použiteľné riešenia. Stačí prispôsobiť rozhranie vašich organizačných jednotiek controllingu a nákupu.

Kompletné SAM poradenstvo vyžaduje zhruba tri mesiace.

 •  Definovanie úloh (napr. licenčný manažér)
 •  Workshop na definovanie všetkých SAM procesov
 •  Detailná dokumentácia
 •  Analýza požiadaviek na implemetáciu SAM nástroja

 Výhody

Po zavedení SAM procesu pre vás budú audity hračkou. Navyše získate absolútnu transparentnosť a kontrolu nad softvérovými licenciami a používanie i obstarávanie softvéru pre vás bude efektívnejšie.


COMPAREX SAM2GO – licenčný manažment ako služba

So SAM2GO ponúka spoločnosť COMPAREX alternatívu k implementácii a prevádzke SAM vlastnými silami. Stručne povedané: prevezmeme váš Software Asset Management.

Tým je bez veľkých investícií zaručený právny súlad, transparentnosť a hospodárnosť vašich používaných softvérových licencií. Pre vlastný Software Asset Management potrebujete mať veľmi dobre zvládnuté nasledujúce oblasti:

 •  ľudské zdroje s veľmi špecializovanými odbornými znalosťami
 •  know-how treba neustále aktualizovať kvôli často sa meniacim licenčným predpisom zo strany výrobcov
 •  Rozpočet: to všetko znamená vo výsledku nemalé náklady

 Služba SAM2GO – zaujímavá alternatíva

Táto služba vám prináša automatizovaný SAM proces. Automaticky stále porovnávame váš nainštalovaný softvér s dostupnými licenciami. To pre vás znamená veľkú mieru transparentnosti, pretože SAM2GO vám priebežne zaisťuje aktuálnu licenčnú bilanciu.

Základom SAM2GO je COMPAREX Profiler, vyvinutý spoločnosťou COMPAREX. Ten identifikuje štandardný softvér približne 10 000 výrobcov, 70 000 produktov a 140 000 verzií s 99 % istotou. COMPAREX katalóg, ktorý denne aktualizujeme, nemá na svete konkurenciu.

SAM2GO – využite naše know-how pre svoj zisk:
 •  Nemusíte prevádzkovať vlastný Software Asset Management
 •  Nemusíte investovať do vlastných SAM nástrojov
 •  COMPAREX licenčnú bilanciu dostanete jednoduchým kliknutím
 •  Od špecializovaných konzultantov COMPAREX získate navyše k reportom i poradenské služby


 Výhody COMPAREX SAM2GO

Profitujte z našich skúseností s riadením softvérových licencií ako riadenou službou. Pretože my sa postaráme o:

 •  stálu a transparentnú správu vašich softvérových licencií
 •  lepšie obstarávacie podmienky konsolidáciou spôsobov dodania i dodávateľov
 •  minimalizácia rizika a neplánované výdavky kvôli auditu
 •  lepšie vyjednávacie pozície s výrobcami softvéru
 •  rýchlu analýzu vašich softvérových licencií

To všetko bez investícií do hardvéru, nástrojov na správu licencií, prevádzky, ľudských zdrojov, školení…

SAM2GO je našou odpoveďou na otázku: „Sú naše softvérové licencie v prevádzkovom i právnom súlade?“


Semináre zamerané na softvérovú licenčnú problematiku

Pravidelne usporadúvame školenia a semináre zamerané na SW licenčnú problematiku mnohých výrobcov. Výučbu vedú COMPAREX experti na Software Asset Management. Nie sú to len učitelia, ale odborníci z praxe so skúsenosťami z úspešných projektov, z ktorých tak môžu profitovať i všetci účastníci seminárov a workshopov.
Sledujte náš web Akcie a Semináre, kde pravidelne vypisujeme všetky akcie a semináre usporadúvané našou spoločnosťou. V prípade, že ste seminár o ktorý máte záujem, v našej ponuke nenašli, napíšte nám na marketing@comparex.sk a my sa s vami obratom individuálne dohovoríme.