Veľká otázka na LICENČNÚ ZHODU

Licencujete správne všetok vami používaný softvér? Poznáte licenčné podmienky a metriky jednotlivých výrobcov? To sú bezpochyby prvé kľúčové otázky, ktoré by ste si mali položiť. Nepoznáte na ne presnú odpoveď? Potom by ste mali tejto oblasti začať venovať zvýšenú pozornosť, aby neskôr nebol váš stret s realitou príliš tvrdý. So správnou odpoveďou získate nielen vlastný pokoj, ale predovšetkým zlepšíte svoje postavenie v podnikaní, vyhnete sa prípadným nečakaným nákladom a posilníte svoju pozíciu vo vzťahu k výrobcom softvéru.

Zaistite si licenčnú zhodu – COMPAREX vás pri tom podporí!


  Stojíme na vašej strane – podpora pri audite

Licenčný audit výrobcu softvéru sa blíži a vy si nie ste istí aktuálnou licenčnou situáciou vo vašej spoločnosti? Pomôžeme vám bez ohľadu na to, či ide o Microsoft, Oracle, Adobe, Symantec, Autodesk alebo niekoho iného. Podporíme vás pri auditoch prakticky všetkých výrobcov softvéru na svete.

Naši konzultanti majú dlhoročné skúsenosti a pomôžu vám optimálne riešiť otázky:

  •  Koľko a akého softvéru je inštalovaného na vašich počítačoch a serveroch?
  •  Aké licenčné doklady máte k dispozícii?
  •  Aké multilicenčné a iné softvérové zmluvy máte?

Preveríme a predstavíme vám vašu aktuálnu situáciu a na jej základe a vašich potrebách spoločne pripravíme stratégiu pre rokovanie s výrobcom alebo audítorom. Radi za vás tiež prevezmeme vyjednávanie a uzatvorenie dohôd.


  Zaistíme vám prehľad – zhodnotenie licenčného stavu

Aká je vaša aktuálna licenčná situácia? Na túto otázku vám odpovie zhodnotenie licenčného stavu. To ukazuje, koľko licencií ste zakúpili a koľko ich máte skutočne inštalovaných.

Zhodnotenie licenčného stavu prináša transparentnosť: To vám pomôže sa rozhodnúť, ktoré licencie patria ku ktorým inštaláciám v spoločnosti. Vyhodnotenie licenčného stavu vyžaduje detailné a aktuálne znalosti o licenčných podmienkach jednotlivých výrobcov, avšak vybudovať takúto znalosť vnútri spoločnosti vyžaduje veľké množstvo zdrojov.

COMPAREX je vaším partnerom! Aby ste zhodnotili svoj licenčný stav, nemusíte zvyšovať počet zamestnancov alebo ich nechávať priebežne nákladne školiť. Naši špecialisti sú pre vás flexibilne k dispozícii a podporujú vás svojimi rozsiahlymi znalosťami.


  Hrajte na istotu – certifikácia výrobcom

U niektorých výrobcov si môžete dokonca nechať certifikovať svoj aktuálny stav licencií. COMPAREX s týmto cieľom vytvára nezávislé rozhranie k výrobcom a stojí pri vás.

  •  Certifikát dáva istotu: vaše procesy správy softvérových aktív zodpovedajú všetkým požiadavkám a vaše softvérové produkty sú správne licencované.