Aby sme vám mohli zabezpečiť základný prehľad o vašej aktuálnej licenčnej situácii (Software Asset Management), usporadúvajú naši konzultanti orientačné a strategické workshopy. V ich rámci hľadáme spoločne s vami odpovede na otázky:

  •   Vyplatí sa v našej spoločnosti Software Asset Management?
  •   Aké riziko vznikne, pokiaľ nemáte zavedený SAM?
  •   Kde stojíme teraz, kam chceme ísť, ako vyzerá optimálna cesta a aké sú alternatívy?

 Hospodárnosť – vyplatí sa mi SAM?

I keď nejaký projekt sľubuje „First Class“ úroveň, otázkou vždy zostávajú náklady, pretože bez starostlivého obchodného plánu dnes nikto zodpovedný o investícii nerozhodne.

To je dôvod, prečo naši SAM experti analyzujú váš súčasný stav v rámci Software Asset Managementu.

Treba sledovať okrem iného celkové prevádzkové náklady (TCO), rentabilitu a výnos (napr. ROI, EVA, QIKV).

Pri starostlivo vypočítanom TCO budete mať prehľad o nákladoch svojich investícií v rámci celého životného cyklu softvéru používaného vo svojej firme. To vytvára predvídateľnosť a ponúka solídny základ pre rozhodnutie, či SAM zaviesť, ako s ním ďalej pracovať a rozvíjať ho.


 Analýza rizík – šlo by to i bez SAM?

Kto chce byť ekonomicky úspešný, musí byť pripravený na riziká. Ale aké riziká vás čakajú, pokiaľ nemáte SAM?

Aby ste sa dokázali kvalifikovane rozhodnúť, odporúčame analýzu SAM2GO Risk Assessment a dobre zvážiť všetky riziká.

Zbavte sa rizík…

Samozrejme i tento krok za vás môžeme prevziať: V detailnej analýze rizík nájdu naši konzultanti možné úskalia a zbavia vás ich. Navyše pri realizácii projektu budete prekvapení, koľko sa vaša spoločnosť môže bez ďalších nákladov naučiť o Software Asset Managemente.


 SAM pohľad: kde som a kam chcem ísť?

Máte už SAM vo svojej spoločnosti a riešite inventarizáciu? Potom ste na správnej ceste. Je čas identifikovať potenciál pre optimalizáciu.

COMPAREX vám s tým pomôže. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti Software Asset Managementu sme vyvinuli množstvo scenárov. Preto sa nám darí určiť skrytý potenciál optimalizácie v rámci vašich SAM aktivít, odhadnúť náklady a minimalizovať riziká.

COMPAREX – jasná cesta k cieľu!

Naše dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že kvalitná podrobná analýza poskytuje nielen detailný projektový plán s rôznymi alternatívami, ale je dobrým podkladom pre zdôvodnenie rozpočtov SAM projektov.