Aby ste sa mohli úspešne venovať svojmu podnikaniu, musíte sa vedieť spoľahnúť na svoju správu softvérových aktív. Nedostatočné licencovanie a z toho vychádzajúce právne a finančné postihy totiž môžu rýchlo zastaviť váš ďalší vzostup.

Pozitívnym vedľajším efektom fungujúcej správy softvérových aktív je podľa výskumu expertov okrem iného úspora nákladov na softvér v rozmedzí 10 až 30 percent.

S naším riešením Software Asset Manažmentu sa staráme o to, aby ste profitovali hneď v troch oblastiach: zaistíme licenčný súlad, ušetríme náklady a prinesieme transparentnosť a efektivitu.

Ale čo presne je vlastne správa softvérových aktív? Spravuje všetky investície do softvéru nasadeného v spoločnosti – zachováva hospodárnosť a legalitu na dokonalej úrovni. Pre zaistenie strategickej inštitucionalizovanej správy softvérových aktív vo vašej spoločnosti, budete musieť:

  • Vybudovať know-how
  • Zaistiť licenčnú zhodu
  • Zaviesť transparentnosť
  • Definovať a zaviesť stratégiu

Spoločne bezpečne k cieľu – vaše výhody so spoločnosťou COMPAREX

Naši konzultanti vás budú sprevádzať vo všetkých fázach zavedenia Software Asset Managementu. Softvérové audity pre vás už nebudú predstavovať riziko a tiež zhodnotenie licenčného stavu pre vás bude hračkou. V rámci analýzy úrovne zrelosti vám odporučíme konkrétne akčné kroky a nezostanete sami ani pri výbere potrebných nástrojov, rovnako ako i pri optimalizácii procesov a definovaní úloh osôb zodpovedných za SAM. Naše profesionálne projektové riadenie zaistí, že svoj cieľ dosiahnete včas, bezpečne a efektívne.

Na trhu sme uznávaným hráčom: Úzko spolupracujeme s celým radom popredných výrobcov softvéru. Vyše 500 projektov v oblasti SAM po celom svete pôsobivo dokazuje, koľko dôvery nám naši zákazníci preukazujú. Tú ale COMPAREX získal nielen vďaka svojej nezávislosti a diskrétnej práci. Svoj podiel tu má tiež vysoké prijatie našich štandardizovaných postupov u výrobcov softvéru.

  Najvyššie štandardy – Software Asset Management COMPAREX

Náš Software Asset Management tím pracuje podľa najnovších priemyselných štandardov. Postupujeme podľa normy ISO/IEC 19770-1 „Information technologie – Software asset management – Part 1: Processes”. Pre vás to predstavuje najvyššiu mieru záruky počas všetkých projektov.


  Oceňované riešenie

Sme obzvlášť hrdí na naše štandardizované riešenie pre efektívne používanie softvéru, zahrňujúce možnosť certifikácie. Preto tiež spoločnosť Microsoft už veľa rokov po celom svete oceňuje naše vynikajúce výsledky v oblasti správy softvérových aktív.

SAM2GO (Software Asset Management) je riadená služba, ktorá je kľúčovým komponentom COMPAREX SoftCare, unikátneho riešenia celého životného cyklu softvéru v spoločnosti. Pomôže vám znížiť právne/legislatívne riziká, náklady a zvýšiť efektivitu obstarávania softvérových licencií.

 Viac informácií o službe SoftCare