Základné informácie

www.comparex.sk vytvorila spoločnosť COMPAREX AG


Kontakt

 • COMPAREX Slovakia
  Röntgenova 28
  SK-85101 Bratislava
 •  +421 2 524510-20
 •  +421 2 524510-12
 •  info@comparex.sk

Štatutárny orgán

 • Dr. Ing. Miroslav Holuša - Riaditeľ spoločnosti, konateľ
 • Ing. Jan Kárník - Finančný riaditeľ, konateľ

Identifikačné údaje

 • COMPAREX Slovakia spol. s r.o.
 • Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Spoločnosť je zapísaná v OS Bratislava I.,  
  oddiel Sro, vložka č. 9431/B, deň zápisu: 16.08.1995
 • IČ: 31400671
 • DIČ: 2020306728

Ochrana osobných údajov