Základné informácie

Stronger. Together. COMPAREX is now SoftwareONE.

Please visit our website SoftwareONE.com for more information.

Kontakt

 • COMPAREX Slovakia - A SoftwareONE Company
  Röntgenova 28
  SK-85101 Bratislava
 •  +421 2 524510-20
 •  +421 2 524510-12
 •  info@comparex.sk

Štatutárny orgán

 • Ing. Jan Knyttl – Ředitel společnosti, jednatel

Identifikačné údaje

 • COMPAREX Slovakia spol. s r.o. - A SoftwareONE Company
 • Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Spoločnosť je zapísaná v OS Bratislava I.,  
  oddiel Sro, vložka č. 9431/B, deň zápisu: 16.08.1995
 • IČ: 31400671
 • DIČ: 2020306728

Ochrana osobných údajov