Správa licencií – predstavenie vo dvoch minútach

Pozrite sa na video o správe softvérových licencií a presvedčte sa, ako jednoducho môžete znížiť náklady.

Obstarávanie softvérových licencií so spoločnosťou COMPAREX.

Potrebuje vaša spoločnosť softvér, ktorý vyhovuje špecifickým potrebám jednotlivých oddelení alebo dcérskych spoločností? Ste zodpovední za obstarávanie takého softvéru za najvýhodnejšie ceny?

Čas sú peniaze

Save time and money with License Procurement by COMPAREXPodľa našich skúseností je 80 % času (úsilia) investovaného do nákupu softvéru vynaložených len na 20 % celkového objemu obstaraného softvéru. Práve preto vám COMPAREX ponúka možnosti šité na mieru s cieľom optimalizovať náklady v oblasti rámcových zmlúv (poradenstvo týkajúce sa licencií vrátane obstarania softvéru za globálne najlepšiu dostupnú cenu), štandardného softvéru (COMPAREXonline vrátane COMPAREX Dynamic Global Sourcing) i špecializovaného softvéru (štandardizované spracovávanie pomocou COMPAREXonline za výhodných podmienok).

 

Veľké investície. Veľký potenciál úspor.

Využitím rámcových zmlúv, nákupov pri kumulovaných objemoch alebo i kurzových rozdielov a zmien vám COMPAREX Dynamic Global Sourcing zaistí najvhodnejší model obstarania softvérových licencií pre vaše potreby.


 

 Úspory a výhody

  •  Ušetrite pri uzatváraní a optimalizácii rámcových zmlúv – zvolíme pre vás najlepší licenčný model
  •  Ušetrite pri nákupe štandardného softvéru vďaka globálnemu sourcingu na našom zákazníckom portáli a jediným kliknutím zistíte celosvetovo najlepšiu cenu
  •  Ušetrite vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a jedinečnej obchodnej pozícii u výrobcov softvéru, kde vám pomôžeme dohodnúť najlepšie individuálne podmienky

 Čo získate

  •  Optimalizované rámcové zmluvy vrátane zaisťovania najvýhodnejších dodávok z celého sveta
  •  Stačí jediné kliknutie a každý deň nájdete celosvetovo najvýhodnejšie ceny štandardného softvéru
  •  Právna istota vďaka prevereným transakčným kanálom
  • Transparentnosť zaistená vďaka pravidlám OpenBook Policy

 

Kvalita a spoľahlivosť

Pokiaľ ide o medzinárodné transakcie, významnú úlohu hrá zložitosť daňových predpisov, napr. DPH alebo zrážkovej dane. COMPAREX má sofistikovaný centrálny systém, ktorý vždy zaisťuje súlad s daňovými a licenčnými predpismi.

Possible cross-border delivery options without COMPAREX Dynamic Global Sourcing

561 možností cezhraničného doručenia

Complexity of border-crossing delivery options with COMPAREX Dynamic Global Sourcing

33 možností cezhraničného doručenia

Využite všetky naše výhody na inteligentné nakupovanie, riadenie zmluvných vzťahov a optimalizáciu licencií. Tieto služby sú súčasťou COMPAREX SoftCare, profesionálneho riešenia správy softvérových licencií, ktoré vám pomôže znížiť právne riziká, znížiť náklady na obstarávanie a správu softvérových licencií a zvýšiť efektivitu všetkých súvisiacich procesov.

 Viac informácií o službe SoftCare

Kontaktujte nás