BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ

Günümüzde içgörüye (insight) dayalı veri analitiği, gittikçe daha önemli hale gelmiş durumda. Zira öngörüye dayalı analiz araçları kullanan işletmeler, fark yaratıyor bu araçları kullanmayanlara oranla, müşteri hizmetlerinde çok daha iyi bir konuma yükseliyorlar. Bu teknoloji, işletmeler için müthiş bir rekabet avantajı yaratıyor. Bugün pek çok işletme ellerindeki gittikçe çeşitliliği ve boyutu hızla artan, batch işlerin yanısıra gerçek zamanlı kullanıma da ihtiyaç duyulan büyük veriyi nasıl kullanacağını, bu veriyi içgörülere nasıl dönüştüreceklerini bilmiyor. Bu konuda büyük zorluk çekiyorlar. Öngörüye dayalı, yüksek performanslı Büyük Veri analiz sistemlerini benimseyen işletmeler ise, iş performanslarını optimize etmelerini sağlayacak bu bilgi hazinesini değerlendirebiliyor ve kişiselleştirilmiş pazarlama, kıymetli müşterilerini kaybetmeme gibi programlar geliştirerek gittikçe daha fazla rekabet içeren bir pazarda farklılaşmalarını sağlayacak unsuru elde edebiliyorlar.

Bu çerçevede aşağıdaki ürün ve çözümleri sağlıyoruz.

VERİ ANALİTİK PLATFORMU (Dell Statistica):

Verileri iş fırsatlarına dönüştürebilirmek, sorunları önceden görebilmek için öncelikle toplanmış verilerin anlamlı hale getirilmesi, bu verilerden içgörü çıkarılması ve operasyonel olarak kullanılması gerekmektedir. Analitik olgunluğu yüksek işletmeler bu amaçla veri madenciliğine yoğunlaşmış durumdalar. Bu şirketler veri analitik platformlarını

 • Müşteri profilini çıkarma
 • Satış artırma
 • Çarpraz satış
 • Efektif pazarlama stratejileri geliştirme
 • Optimal stoklama
 • Risk yönetimi
 • Sahtekarlık tesbiti ve engelleme
 • Müşteri kaybını önleme

gibi alanlarda veri madenciliği için kullanıyorlar. Büyük Veri Analitik platformu olarak sunduğumuz STATİSTİCA Data Miner üzerinde otomatikleştirilmiş farklı modeller kullanılarak aşağıdaki işlemler rahatlıkla yapılabilmektedir:

Lineer, non-lineer, karar ağacı veya yapay sinir ağları tabanlı pek çok modeli aynı anda kurulabilme ve en başarılı modelleri farklı istatistikler ile test edebilme.

 • Veri setindeki örgüler (pattern) , segmentasyon ve kümeleme, Generalized EM gibi işlemler yapılabilme.
 • (Expectation Maximization) ve K-means Clustering modulleri kullanma
 • Çok boyutlu ölçeklendirme (multidimensional scaling), faktör analizi, benzeşme analizi (correspondence analysis) gibi pekçok analiz
 • Gerçek zamanlı veri keşfi ve görselleştirme
 • Veri tabanı ve Hadoop analitiği
 • Büyük veri analizini basitleştirme
 • Text bilgiden aksiyon alınabilir içgörü çıkartma

Detaylı bilgi için: http://software.dell.com/products/statistica/

IN-MEMORY BÜYÜK VERİ ÇÖZÜMÜ (Sofware AG TerraCotta):

TerraCotta platformunu kullanarak büyük veri zorluklarıyla baş edebilir, büyük veriyi büyük fırsatlara çevirebilirsiniz. Bu platform aşağıdaki fonksiyonları sağlamaktadır:

Büyük Veri

 • Ulta hızlı erişim olanağı ile büyük veri miktarlarını depolama
 • Büyük veri yığınlarına dağıtık ultra hızlı RAM ile anında erişim
 • Bellek miktarını kolaylıkla TB seviyelerine yükseltme

Hızlı Erişim ve Kullanım

 • Uygulama performansını arttırma
 • Yüzlerce terabayt’lık farklı tipte büyük veri bellekte tutulup, milisaniye mertebesinde düşük gecikmeler ile kullanılabilir
 • Herhangi bir cihazdan herhangi bir veri tipinde akan veri gerçek zamanlı olarak işlenebilir
 • Öngörüyü İyileştirme, Arttırma
 • Öngörüyü elde etmek için geçen veri toplama, sınflandırma, analiz etme sürelerini önemli ölçüde azaltma
 • Müşteri eğilimini ortaya çıktığı anda anlama
 • Riskleri anında yok etme

AKIŞKAN VERİ ANALİTİĞİ ve KOMPLEKS OLAY YÖNETİMİ (Software AG APAMA)

Bugünün ihtiyaçlarına;
• Müşteri odaklılık
• Operasyonel mükemmellik
• Etkin risk yönetimi
boyutlarında çevik ve etkin bir şekilde cevap verebilmek; pazarda fark yaratabilmek için çok farklı verileri bir araya getirmek ve birçok durumda gerçek zamanlı olarak karar vermek durumundayız. Gün sonunda olşturulmuş veri ambarları ve data mart yapıları bazı temel ihtiyaçları karşılasa bile bir çok durumda yetersiz kalabilmekte.

Zira bilgiler farklı sistemlerde, ve farklı uygulamaların kendi modüllerinin içinde hapsedilmiş durumda. Her bir sistemin kendi içinde anlık alarm ve aksiyon mekanizmaları var. Ancak kurumun tamamı için uçtan uca, merkezi olarak yazılım kodlarına müdahale etmeden iş kuralları tanımlayıp, gerçek zamanlı olarak aksiyon almak çok çok zor, mevcut BT alt yapılarının bu kadar büyük veri ile anlık karar vermeyi sağlaması neredeyse olanaksız. Böyle bir dünyada bir çok kurumda BT sistemleri tüm kurum boyunca küçük olayları yani;

 • çok farklı kaynaklardan gelen gerçek zamanlı veri akışını,
 • patern’leri,
 • anomalileri,
 • olağanüstü aktiviteleri 

yakalayıp yorumlayacak ve geçmiş verilerle ilişkilendirip trend ve fırsatları ya da riskleri görüp karar alacak ve bir aksiyonu tetikleyecek yapıya sahip değil.

Diğer taraftan yeterince hızlı hareket edilemez ise veri bir anda değerini ve anlamını yitirebilmekte. Sunduğumuz ödüllü çözümler Büyük Veri teknolojileri ve Kompleks Olay Yönetim sistemleri ile veri henüz canlıyken şirketlerin karmaşık verilere en hızlı şekilde tepki vermesini ve önemli kararlar almasını sağlıyoruz. Bu çözümler sahtecilik önleme işlemlerinden satış artırma, hatta hayat kurtarma operasyonlarına kadar her alanda kullanılabiliyor.

Bu çözümler herhangi bir operasyonel ve/veya büyük veri kaynağından elde edilen gerçek zamanlı içgörüleri anında aktararak etkili kararlar alınmasını kapsıyor. Bu strateji, bellek içi veri yönetimini olay akışı inceleme ve mesajlaşma sistemleriyle birleştirerek gerçek zamanlı iş kararlarının ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

Detalı Bilgi İçin Apama link.

Bize Ulaşın

 •  COMPAREX Turkey
   Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş.
   Otağtepe, İnönü Cad. No:72 34810
   Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul
 •  34810 Istanbul
 •  0216 332 15 25