Dijital dünyada iş stratejilerinin en önemli bileşenlerinden birisinin operasyonel mükemmellik olduğunu görüyoruz. Operasyonel mükemmelliğe ulaşmanın yolu da analitik yaklaşımlarla zenginleştirlmiş akıllı süreçlere sahip olmaktan ve bu süreçleri sürekli olarak iyileştirmekten geçiyor. Bu yolculukta iş kullanıcılarınının üzerinde karmaşık iş süreçlerini modelleyebileceği, tasarlayabaileceği, simule edebileceği, izleyip yönetebileceği kurumsal ölçekli bir iş süreçleri analiz (BPA) çözümüne ihtiyaç duyuluyor. 

Yine iş kullanıcıları tarafından geliştirilmiş süreçlerin önceden tanımlanmış yönetişim esasları çerçevesinde BT’ye aktarımı, BT tarafından teknik anlamda bir BPM çözümü üzerinde zenginleştirilmesi ve devreye alınarak icra edilmesine ihtiyaç duyuluyor. Üretim ortamındaki süreçlerin gerektiğinde değiştirilmesi ve bu güncellemenin iş tarafıyla senkronize bir şekilde, bir yönetişim çerçevesinde  gerçekleştirimesi ve bir güncelleme olduğunda hem BPM hem de BPA modellerinin entegre bir şekilde güncellenmesi büyük önem kazanıyor.

Bu çözümün analiz ve  temsil ediyor. WebMethods BPMS, iş süreçleri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlarken, hızlı, biinçli ve proaktif iş kararları vermelerinde yöneticilere yardımcı oluyor.

Diğer taraftan iş sonuçları ile müşteri memnuniyeti ve operasyonel performans arasında yakın bir ilişki olduğunu biliyoruz. Ölçemediğimiz bir şeyi optimize edip, iyileştirmeyeceğiz gerçeğini göz önüne aldığımızda operasyonel performansı izleyip analiz edebilme yeteneği çok ama çok önemli hale gelmiş durumda. Bunun için de tek başına iş zekası uygulamaları yeterli değil. Uçtan uca farklı süreçlere ait verilerin yanısıra diğer iç ve dış verilerinde birlikte analiz edilmesi kurum bazında uçtan uca analiz edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede Software AG Process Performance (PPM) çözümü, süreçlerinizin işleyişini bütünüyle anlıyor ve operasyonlarınızla ilgili gerçekleri ortaya çıkarıyor. Bu sayede, gereken noktalarda hayati önem taşıyan iyileştirmeler yapabilmeniz mümkün oluyor. Bunu gerçekleştiririrken kara kutu gibi çalışan SAP gibi ERP sistemleri de diğer verileriniz ile birlikte analiz etmenize izin veriyor.
 


Akıllı süreçler oluşturmanız ve sürekli iyileştirmeniz için;

 • ARIS BPA  
 • Webmethods BPM
 • Software AG PPM

çözümleriyle hizmetinizdeyiz.

Implimentasyon sürelerini kısaltma: Mevcut en-iyi uygulama örneklerindeki deneyimleri kullandırtarak yeni süreçlerin tasarlanması ve devreye alınması için gereken süreyi kısaltma

 • Süreç etkinliğini arttırma: Süreçleri analiz ve simüle ederek, darboğazları ve gereksiz / lüzümsuz faaliyetleri ortaya çıkarma, süreçleri iyileştirme, kaynakları daha etkin kullanma ve otomasyon  fırsatlarını gösterme 
   
 • Kaliteyi yükseltme: Çalışanlar arasındaki iletişimi arttırma, sistemlerin kırılganlığını ve risklerini azaltma, süreçlerin IT tarafından daha iyi tanımlanmasını sağlama ve süreç kalitesini iyileştirme
   
 • Model to Execute : Yine iş kullanıcıları tarafından geliştirilmiş süreçlerin önceden tanımlanmış yönetişim esasları çerçevesinde BT’ye aktarımı, BT tarafından teknik anlamda bir BPM çözümü üzerinde zenginleştirilmesi ve devreye alınarak icra edilmesi gerekiyor. Üretim ortamındaki süreçlerin gerektiğinde değiştirilmesi ve bu güncellemenin iş tarafıyla senkronize bir şekilde, önceden belirleniş bir yönetişim çerçevesi içerisinde  gerçekleştirimesi ve bir güncelleme olduğunda hem BPM hem de BPA modellerinin entegre bir şekilde güncellenmesi büyük önem kazanıyor. ARIS sunduğu olanaklar ile bir ütopya gibi görünen bu ihtiyacı mümkün kılıyor ve iş arafı ile IT ekiplerini birbirine yaklaştırıp süreç otomasyonu anlamında birlikte daha iyi iş sonuçları üretmelerini garantiliyor.

  ARIS şekilde de görülen aşağıdaki fonksiyonları içermektedir.
   
 • Tasarım: İş mimarisinin dokumantasyonu,  kurum stratejileri, iş süreçleri ve IT arasındaki senkronizasyonun, uyumun sağlanması.
   
 • Analiz: İstenilen anda zaman /maliyet analizleri, versiyon kontrol, değişim tarihçesinin takibi ve işlem sürelerinin iyileştirilmesi
   
 • Veri Deposu (Repository): İş bilgisi için method esaslı ARIS veri deposu
   
 • Portal üzerinden bilgi paylaşımı: Süreç bilgilerini esnek bir rol tabanlı portal üzerinden yayınlama.
   
 • Birlikte çalışma: Herhangi kişi ile herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerden birlikte çalışmayı mümkün kılarak çalışanlarınızı güçlendirme ve birlikte süreçleri iyileştirme portansiyelini ortaya çıkarma
   
 • Raporlama: Süreçleri iyileştirmek üzere anahtar performans göstergelerini (KPI) hesaplama ve değerlendirme  

 • Simulasyon: Testi kırılmadan olası sorunları öngörme, verimilik ve maliyetleri iyileştirmek üzere süreçleri önceden analiz etme

 • Model-to-Execute: WebMethods entegrasyonu ile uçtan uca BPA ve BPMS sistemleri arasındaki döngüyü tamamlama, iş ve IT ekiplerini ortak bir zeminde buluşturma ve süreç değişim yönetim sürecini kontrol altına alma.

 • SAP çözümlerine bağlanma: SAP sistemlerine doğrudan bağlanma, süreçlerinizin SAP üzerine doğru aktarılmasını sağlama ve daha iyi bir SAP uygulamasını garanti altına alma

 • Test Tasarımı: Tanımlanan süreçler için test senaryolarını grafik arayüzü ile tasarlama

 • Yönetişim: BPM süreç yönetimi

Günümüzde dört ana trend; mobilite, sosyal uygulamalar, bulut ve büyük veri tüm kurumları sarsıcı bir şekilde etkiliyor, ayak uydurumayanları yok olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.  Dijital dönüşümünü başarıyla tamamlamak isteyen şirketlerin bu dört trendi de etkili bir şekilde yönetebilmesi gerekiyor.

Yeni dijital dünyada  hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, süreçlerin otomatikleştirilmesi, sıra dışı durumların başarıyla yönetilebilmesi, işletme genelindeki tüm süreçlerin gözlemlenebilmesi de modern işletmeler açısından büyük önem taşıyor. WebMethods BPM çözümü bunu lafta bırakmıyor, mümkün kılıyor. 

Entegrasyon ve iş süreçleri yönetimi (BPM) çözümlerinden oluşan webMethods, işletmelerin karmaşık ve sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi. Mobilite, sosyal uygulamalar, bulut ve büyük veriyi işletme genelinde entegre eden WebMethods, bunları yeni ve mevcut iş süreçleriyle uyumlu hale getiriyor.

Bu çözümün analiz ve  temsil ediyor. webMethods BPMS, iş süreçleri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlarken, hızlı, bilinçli ve proaktif iş kararları vermelerinde yöneticilere yardımcı oluyor. WebMethods BPM çözümü özet olarak aşağıdaki fonkiyonları içeriyor:

Süreçlerde Otomatikleştirme ve Optimizasyon: 

 • Hız, görünürlük, tutarlılık ve çeviklikte artış
 • Manuel süreçleri en aza indirmek için otomatikleştirme
 • Artan verimlilik sayesinde maliyetlerde azalma
 • Süreç-odaklı çözümler ve mevcut BT ortamında iyileştirme

Müşteri Deneyiminde İyileştirme:

 • Müşteri odaklı süreçler
 • Reaktif değil, proaktif yaklaşım
 • Dinamik iş süreçlerine hızla uyum
 • Değer sunmaya odaklanma

Çalışanları Destekleme, güçlendirme:

 • BT ile şirket geneli arasındaki engelleri aşma
 • Coğrafi açıdan dağınık yapıdaki çalışanlar arasında köprü oluşturma
 • Süreçlerin sorunsuz işlemesi için insan kaynağı ve içerik etkileşimini yönetme

WebMethods ürün ailesinden webMethods Insight ürünü ile de, her türlü sistemdeki bütün servis işlemlerine gerçek zamanlı görünürlük kazandırıyor. Bu çözüm, bulut ve mobil uygulamalar gibi farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Insight’ın sunduğu altyapı sayesinde servislerin ve ilgili politikaların yaşam döngüleri etkili şekilde yönetilebiliyor. 

Başarısı Gartner ve Forrester gibi bağımsız kuruluşlarca da kabul gören WebMethods platformu neler kazandırıyor? 

 • Verimlilik artışı 
 • Daha fazla şeffaflık
 • Eski sistemlere de uyum sağlayabilen yeni beceriler 
 • Yapı taşları oluşturarak ihtiyaca göre güncelleme imkanı
 • Tasarımdan verimliliğe kadar her noktada kullanım kolaylığı 
 • Veri tekrarını azaltmaya, güvenliği artırmaya, şirket politikalarına uyuma yönelik yönetişim ve işbirliği

Diğer taraftan iş sonuçları ile müşteri memnuniyeti ve operasyonel performans arasında yakın bir ilişki olduğunu biliyoruz. Ölçemediğimiz bir şeyi optimize edip, iyileştirmeyeceğiz gerçeğini göz önüne aldığımızda operasyonel performansı izleyip analiz edebilme yeteneği çok ama çok önemli hale gelmiş durumda. Bunun için de tek başına iş zekası uygulamaları yeterli değil. Uçtan uca farklı süreçlere ait verilerin yanısıra diğer iç ve dış verilerinde birlikte analiz edilmesi kurum bazında uçtan uca analiz edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede Software AG Process Performance (PPM) çözümü, süreçlerinizin işleyişini bütünüyle anlıyor ve operasyonlarınızla ilgili gerçekleri ortaya çıkarıyor. Bu sayede, gereken noktalarda hayati önem taşıyan iyileştirmeler yapabilmeniz mümkün oluyor. Bunu gerçekleştiririrken kara kutu gibi çalışan SAP gibi ERP sistemleri de diğer verileriniz ile birlikte analiz etmenize izin veriyor. 

Software AG PPM çözümü kurum boyunca farklı sistemlerin uçtan uca otomatik olarak keşfedilmesini, süreç yapılarının ve performanslarının izlenip analiz edilmesini, en iyi örneklerin ve optimizasyon önelimlerinin devreye alınmasını sağlıyor ve bunları yaparken aşağıdaki fonksiyonları sunuyor:

Otomatik Süreç Keşfi: 

 • Gerçek süreçlerden iş akışlarının grafik olarak otomatik oluşturulması
 • Operasyonel sistemlerden geçmiş süreç ve işlem verilerinin çekilmesi; bir işlemin başlangıcından bitişine kadar olan bilgilerin birleştirilerek yeniden yapılandırılması
 • Süreç modelleme araçlarından farklı bir yaklaşımla gerçek verilerden hareketle uygulamada olan akışların uçtan uca görselleştirilmesi

Süreç Kıyaslama (benchmarking)

 • En iyi örneklerin ve spesifik optimizasyon önlemlerinin ortaya çıkarılması 
 • Süreçlerdeki zayıf noktalarının ve hata modellerinin keşfedilmesi
 • Bölge, müşteri grubu, satış organizasyonu, ürün grubu gibi herhangi bir kombinasyon için karşılaştırma senaryolarının uygulanması
 •  Geçmiş anahtar rakamların, örneğin işlem sürelerinin, işlem maliyetlerinin 1. Bölge ve 2. bölge arasında arasında karşılaştırmasın yanısıra bu rakamları üreten süreçlerin yapısı ve karmaşıklığının da  kıyaslanması

Geçmiş Süreç Analizi

 • Süreçlerin zayıf noktalarının tespiti ve ortadan kaldırılması
 • Keşfedilen ve görselleştirerilen model yardımıyla süreç yapılarını analiz etme, en önemli patika ve aktiviteleri öngörme 
 • İzleme yeteneklerini kullanarak süreçlerin zayıf noktalarını ve problemlerin nedenlerini keşfetme (örneğin uzun işlem süreleri ve yüksek maliyetler)
 • Etkileşimli filtre bileşenleri ile anahtar performans göstergelerini (KPI) analiz etme 
 • Canlı analitik yapısı üzerinden süreç örneklerini seçerek doğrudan detayına inebilme ve korelasyonları ortaya koyma
 • Etki eden faktörleri de dahil ederek herhangi bir zamandaki karşılaştırma sonuçlarını gösterme

İletişim ve Organizasyonel Analiz

 • Dağıtık organizasyon yapılarında iş akışlarının ve yapılarının optimizasyonu için organizasyonel analiz
 • Organizayonlar ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin ortaya konulması
 • Faaliyet ve iletişim analiz kabiliyetleri sayesinde organizasyonel yapılar ve süreçlerin icrası arasındaki ilişkilerin gösterilmesi  

 

Bize Ulaşın

 •  COMPAREX Turkey
   Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş.
   Otağtepe, İnönü Cad. No:72 34810
   Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul
 •  34810 Istanbul
 •  0216 332 15 25