Çok istemesek te yapılan yatırımların yeni teknolojilere ve değişen ihtiyaçlara göre sürekli güncellenmek zorundayız. Bunu yapabilmek için de nerede, ne zaman hangi değişikliklerin  nasıl yapılması gerektiğini öngörmek ve  BT bütçesini ve kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak çok önemli. Bunu gerçekleştirebilmek için kompleks bilgi sistemlerinizi iş, uygulama, bilgi ve teknik katmanlarıyla tanımlamanızı ve değişim için standartlarınızı geliştirmenizi öneriyoruz.

Sunduğumuz Kurumsal Mimari çözümleri, Software AG ARIS ve ALFABET ile tüm uygulamaları ve teknolojileri, bunların arasındaki ilişkileri, bilginin iş birimleri ve süreçleri arasındaki akışını da içerecek şekilde BT’nin gerçek zamanlı ve doğru bir resmini çekmenizi  sağlıyoruz. Stratejiden talebe, talepten projeye, projeden hedef mimarilerinizi belirlemenize, master planlarınızı hazırlamanıza ve İş ve IT dönüşümünün temellerini oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Bunu başarmanızı sağlayacak verilere ve projeksiyonlara erişmenizi sağlıyoruz.

PLANLAMA, PORTFÖY VE KURUMSAL MİMARİ YÖNETİMİ – ALFABET

Kurumsal Mimari, kurumun hedef ve stratejileri ile IT sistemleri arasındaki ilişkiyi yöneten ve kurumda kullanılması gereken teknolojilere yön veren bir disiplin olarak tanımlanabilir. Kurumsal mimarinin temel işlevi, kurumun stratejileri, hedefleri, yapısı, işleyişi, kullandığı sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler hakkında bilgi vermek ve yönetmektir. Bu kapsamda kurumsal mimari, yalnızca mevcut yapıyı yönetmekle kalmayıp, kurumun gelecek planlarını destekleyecek IT altyapısını belirleme ve projeksiyon oluşturmaktan da sorumludur.

Kurumsal mimari, iş birimleri ile IT arasındaki doğal olarak bulunan anlayış farkını kapatmayı, kurumun iş stratejilerini, hedeflerini ve önceliklerini IT’ye doğru bir şekilde aktarmayı ve uygulattırmayı, organizasyonun geri kalanıyla IT ekiplerinin aynı doğrultuda hareket etmesini garanti altına almayı ve IT yatırımlarının ve giderlerinin iş hedefleri doğrultusunda kullanılmasını hedefliyor.

Diğer taraftan yeni dijital dünyada bilgi teknolojilerine yatırım yapmak başarılı olmak için tek başına yeterli değil. Bu yatırımların yeni teknolojilere ve değişen ihtiyaçlara göre sürekli olarak güncellenmesi ve optimize edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede nerede, ne zaman hangi değişikliklerin  nasıl yapılması gerektiğini öngörmek ve  BT bütçesini ve insan kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak çok önemli. Bu yolculukta gittikçe daha kompleks olan bilgi sistemlerimizi iş, uygulama, bilgi ve teknik katmanlarıyla tanımlamak ve değişim için standartlarımızı geliştirmek durumundayız.

Software AG ARIS ve ALFABET çözümleri bunu başarmanızı sağlayacak verileri ve projeksiyonları sunuyor.

ARIS ve ALFABET çözümleri tüm uygulamaları ve teknolojileri, bunların arasındaki ilişkileri, bilginin iş birimleri ve süreçleri arasındaki akışını da içerecek şekilde BT’nin gerçek zamanlı ve doğru bir resmini çekmenizi  sağlıyor. Stratejiden talebe, talepten projeye, projeden hedef mimarilerinizi belirlemenize, master planlarınızı hazırlamanıza ve İş ve IT dönüşümünün temellerini oluşturmanıza yardımcı oluyor. Bunu başarmanızı sağlayacak verilere ve projeksiyonlara erişmenizi sağlıyoruz.

ALFABET BT Planlama ve Portföy Yönetimi, BT portföyünde ne zaman, nerede, nasıl ve neden değişiklik yapılması gerektiği konusunda işletmelere rehberlik ediyor. Böylece bilgi teknolojilerine yapılan yatırımdan daha fazla geri dönüş alınıyor ve dönüşüm sürecindeki riskler azaltılıyor.ALFABET Kurumsal Mimari Yönetimi ise BT’nin iş hedeflerini ne kadar etkili ve verimli desteklediğini ve hangi noktalarda geliştirmeye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bunu aşağıdaki gelişmiş özellikleri ile mümkün kılıyor.

 • Meta Model: Gelişmiş, sofistike meta modeli
 • Yönetişim: Kurumsal mimari çalışmalarının yönetişimi (governance) için gelişmiş bir iş akış ve yönetişim sistemi
 • Veri Esaslı Yaklaşım (Data Driven): Manuel diyagram çizilmesini gerektirmeyen veri güdümlü (data driven) yaklaşım ve bu sayede çok az manuel efor ihtiyacı
 • Çevik ve Daha Fazla Birlikte Çalışma: Daha az çaba ile EA olgunluk seviyesini süratle arttırma ve kurum genelinde tek bir sistemi aynı bilgiler ile farklı paydaşlar için hızla yaygınlaştırbilme
 • Contextual: Aynı bilgiler farklı roller için farklı dashboard’lar sunma, use case akışları hazırlama
 • Modelleme: Kurumsal Mimari (EA) çalışmalarını hızlandırmak, bakım çalışmalarını çok kolaylaştırmak ve verimliliği arttırmak için gelişmiş modelleme olanakları
 • Hedef Mimari: Hedef mimari modellerin planlanmasının ve yönetiminin daha gelişmiş bir şekilde kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi
 • Mimari Güdümlü Proje Yönetimi: Hedef ve güncel mimari arasındaki farklılıkların farklı şekillerde gösterme ve projeleri hedef mimari ile eşleştirme
 • Entegrasyon: Gelişmiş entegrasyon olanakları ile manuel müdahaleleri yok ederek hep güncel kalacak bir sistem kurabilme
 • Standartlar: Standartları, uyumlu ve uyumsuz bileşenleri gösterebilme
 • Yaşam Döngüsü Yönetimi: Uygulama ve teknoloji yaşama döngüsünü yönetme
 • Dönüşüm Programları: Dönüşüm ve konsolidasyon programlarını yönetme
 • İşbirliği: Tek bir veritabanı üzerinden Kurumsal Mimari, Proje Yönetimi, İş Birimleri, IT Ekipleri, Risk Birimleri, CEO/CIO Ofis gibi farklı paydaşların aynı bilgileri farklı bakış açılarıyla daha iyi bir işbirliği içinde kullanımı
 • Raporlama: Gerçekleri ve standartları daha iyi ve gelişmiş bir şekilde gösterebilm
 • Maliyet Optimizasyonu : IT yatırımlarının (CAPEX) ve giderlerinin (OPEX) optimizasyonu

Bu çözüm sayesinde:

 • İş mimarisinden, uygulama mimarisine; bilgi mimarisinden teknoloji mimarisine kadar yönetmeniz sağlanıyor.
 • BT projeleri zamanında, bütçe kapsamında, iş ve BT stratejisi doğrultusunda tamamlanıyor.
 • Proje fonlarına ilişkin doğru ve gerekçeli kararlar alınıyor.
 • Yasal uyumluluk denetimleri etkili bir şekilde yürütülüyor.
 • Uygulamalar ve iş süreçleri için optimize maliyet yönetimi sağlanıyor.
 • Tanımlanmış sorumluluklar ve denetlemeye açık süreçler sayesinde yönetişim kapasitesi geliştiriliyor.
 • BT ortamındaki şeffaflık sayesinde BT alanında inovasyona daha fazla kaynak ayrıma şansı ortaya çıkıyor.

Aşağıdaki linklerden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

http://www.softwareag.com/corporate/products/aris_alfabet/it_planning/overview/default.asp
http://www.softwareag.com/corporate/products/aris_alfabet/ea/overview/default.asp
 

Bize Ulaşın

 •  COMPAREX Turkey
   Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş.
   Otağtepe, İnönü Cad. No:72 34810
   Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul
 •  34810 Istanbul
 •  0216 332 15 25