Uçtan Uca Otomasyon

Türkiye ve içinde bölgenin en büyük şirketlerine kendi uzmanlıklarında fark yaratacak, rekabet güçlerini artıracak fikirlere odaklanabilmeleri için tüm işlerini otomatize ederek yardımcı oluyoruz: Amacımız binlerce uygulamada ve sunucuda milyarca işi otomatize edip, en kısa sürede çalışmalarını sağlamak ve firmalara kaynaklarını en verimli olarak kullanmaları için fırsat yaratmak. Müşterilerimizin bugünün hızlı ve tüketici yaklaşımlı dünyasının tüm taleplerine yanıt verebilmelerini mümkün kılıyoruz.

Artık hangi sektörden olursa olsun, tüm firmalar pazarlarında rekabetçi olabilmeleri için aslında yazılım-güdümlü yapılara dönüşmeleri gerektiğinin farkındalar. Müşteri odaklı dijital dönüşümden bulut bilişime, büyük veriye ve şeylerin internetine kadar görünen bir şey var: Yazılım, kurumları bünyesinde eritmekte.

Yazılım yeni bir konu değil. Yeni olan bugün yazılımların ne ölçüde karmaşıklaştığı ve bağlantılı olduğu, ve de bir kuruluşu her açıdan değiştirebilecek potansiyele sahip olması. Sonuçta ortaya çıkan ise yenilik yaratma konusunda üretken ve etkili, müşteri memnuniyetini sağlamayı başarabilen ve rekabetçi kalabilen Çevik İşletmeler. Dijital çağın avantajlarından tam olarak faydanalabilmek için hepimizin yapması gerekenin bir kenarda adalaşmış “otomasyon”u firma çapında ölçeklendirip, bu yönde kültürel bir değişimi gerçekleştirmesi olduğuna inanıyoruz ve her gün bu hedefe doğru yeni müşterilerimizle ilerliyoruz.
 

Uçtan uca otomasyon” başlığı altında bahsettiğimiz, tüm firma çapında en basit IT işlerinden, firmanın en kritik uygulamasının sürümlerine eğer otomasyonu firma kültürünün bir parçası haline getirmeyi istiyorsak, bunu departmanlara veya iş içeriklerine göre parçalı bir yapı ile değil, merkezi, ölçeklenebilir ve birleşik bir yapı ile başarabiliriz. İşte bu noktada Automic One Automation Platformu bu ihtiyaçlara yanıt veren en sofistike çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Birbiri ardına sıralanmış adımlardan oluşan iş ve BT süreçlerinin otomasyonuna genel olarak İşyükü otomasyonu diyoruz. Bir bankanın günsonu iş akışını oluşturan 1000’e yakın tekil işin merkezi olarak tek platformdan çalıştırılması iyi bir örnek olarak gösterilebilir. İşyükü otomasyonu yatay bir çözüm olduğundan, dijitalleştirilebilen tüm süreçler, hangi sektöre ait olursa olsun otomatize edilebilir. Comparex Türkiye olarak 30’a yakın Telekom, Banka, Sigorta, Finans, Perakende ve Holding şirketinde, bu şirketlerin gündelik hayatlarını kolaylaştıran, maliyetlerini düşüren, denetim ve uyumluluk anlamında operasyonlarını bir üst seviyeye taşıyan başarılı işyükü otomasyonu uygulamalarına imza atmış bulunuyoruz.

 http://automic.com/products/automic-workload-automation

Veri Transflerleri

Veri, iş süreçlerinizin ve uygulamalarınız için en hayati varlıktır: Doğru yönetilmez ve düzgünlüğü sağlanmazsa uzayan süreçlere, çalışmayan uygulamalara yol açar. Veri transferlerinizi otomasyon platformunuzla koordine edip, hatta otomasyon platformunuzun üzerinden gerçekleştirip otomatik hata kontrolü, otomatik yeniden başlatma, gerekli ise talep açma gibi işlemlerle, en az maaliyet ve efor ile verilerinizin sağlığından ve doğru aktarıldığından emin olabilirsiniz.

Büyük Veri

Büyük veri ile uğraşan tüm kurumların önündeki temel zorluklarından birincisi, büyük verinin getirdiği avantajları yakalarken, BT içinde yeni bir ada daha oluşturmak ve yönetimini diğer süreçlerden ayrı tutmak zorunda kalmaktır.

Automic büyük veri otomasyonu ile, One Automation paketi içinde gelen Hadoop entegrasyonları ile, iş birimlerinden gelen sorgu ve talepleri merkezi bir biçimde otomasyon ile yanıtlayabilir, büyük veri süreçlerinizi, diğer iş süreçlerinizle aynı akışların içerisinden yönetebilirsiniz. Böylece büyük veri ayrı bir adacık haline gelmeden, organizasyonunuza entegre edilmiş yeni akışlar ile hayatınızda yer alacaktır.

Veri Ambarı Otomasyonu

Veri ambarı süreçlerinizi otomatize ederek çevikliğinizi ve veriminizi artırabilirsiniz. Bu değişim hızı, aşırı rekabetçi ortam ve mobil, bulut gibi yeni teknolojilerin artan etkisi, güvenilir ve hızlı bir iş zekasını zorunluluk haline getiriyor. Karar vericilerinizin önüne öngörü ve bilgiyi koyabildiğiniz sürece firmanız daha çevik, daha yenilikçi ve daha rekabetçi olacaktır. Güvenilir ve hızlı bir veri ambarı, iş birimlerinin önüne doğru zamanda ve her platformda konulabilecek ve işiniz açısından kritik olan raporlar için elzemdir.

Bir veri ambarı yönetmek, birbirinden farklı ve ayrı uygulama, sistem ve veritabanlarını doğru sırayla, doğru zamanda ve doğru koşullarda koordine etmeyi gerektirmektedir. Automic ile veri ambarı süreçlerinizi otomatize edebilir, hızlandırabilir ve kontrol edebilirsiniz. Böylece kusursuz bir veri entegrasyonu için farklı vendor’ların çözümleri arasındaki gecikmelerden kurtulur, işleme alınacak veri miktarını artırır ve verinin doğru işlendiğinden emin olursunuz. Aynı zamanda anlık raporlarla durumu takip edebilir, ve iş birimlerine raporların dağıtımını bu platform üzerinden yapabilirsiniz. Ve bu script’siz, standardize edilmiş ETL ve iş zekası süreçleri sayesinde, yeni veriambarı süreçlerinizi çok hızlı bir şekilde devreye alabilirsiniz.

http://automic.com/big-data-automation

Yeni, yaratıcı iş hizmetleri sunabilmek için BT’nin değişim temposu giderek artıyor. Bunun sebebi sadece iş birimlerinin artan talepleri değil, daha iyi müşteri deneyimleri ve daha verimli bir iş modeli için mobil ve bulut alanlarını kullanma zorunluluğu.

Bu noktada firmalar birçok problemle karşılaşıyorlar: Sürüm sıklıklarının devamlı artması gerekirken elle yapılan canlıya alma süreçleri ve standardize edilmemiş değişim süreç yönetimi, uygulama ayarlarından kaynaklanan hizmet kesintileri, geliştirme ekibinin canlı sistemlere erişmesinden ve orada yapacağı değişikliklerden ortaya çıkan uyumluluk riskleri bu problemlerin arasında gösterilebilir.

Automic canlıya alımlarınızı otomatize ederek, daha sık ve daha çevik bir sürüm yönetimine kavuşmanızı sağlar. Bütünlüğe zarar vermeden, kod, veri, bileşen ve konfigürasyon ayarlarından değişiklikleri canlıya otomatik olarak alabilir hale gelirsiniz. Bu canlıya alım sürecinin tüm detaylarını denetime hazır halde merkezi olarak tutabilirsiniz. Ve bu DevOps yaklaşımı ile sadece doğru kişilerin, sürecin doğru yerlerine erişmelerine izin verebilir, izinsiz değişikliklerin önüne geçebilirsiniz.

http://automic.com/products/automic-release-automation

Felaket anında süreçlerinizin, verilerinizin ve uygulamalarınızın sürekliliğini sağlamak, her ne kadar az karşılaşılsa da tüm BT ve İş yöneticilerinin sorumluluğunda olan konulardan biridir.

Böylesi bir felaket olduğunda ve bir veri merkezinden diğerine geçme (switch-over) ve sonrasında geri dönme (switch-back) süreçleri, binlerce birbirinden ayrı tekil işten oluşmaktadır. Veri merkezindeki uygulamaların, veritabanlarının ve süreçlerin çeşitliliği de göz önüne alındığında, böylesi bir geçiş işleminin, zaten felaket koşulları altında çalışmak zorunda olan BT personeli tarafından elle gerçekleştirilebilecek olmasını ummak, en iyi ihtimalle hayalperestlik olacaktır.

Automic platformu ile yukarıda bahsedilen geçiş ve dönüş süreçlerinin tamamı önceden planlanıp iş akışları haline getirilir, ve istenilen tetikleme mekanizması ile otomatik olarak başlatılır, ve tamamlanır. Tüm süreç anlık verilerle beslenen canlı dashboard’larla takip edilir ve yönetime raporlanır. Bu sırada BT personeli de bu sürecin sadece takipçisi olup ancak problem yaşanılan noktalarda dahil olacaktır.

http://automic.com/disaster-recovery

Servis orkestrasyonu,  farklı otomasyon adalarınızı self-servis ön yüzü ve  iş otomasyonu ile birleştirir. Kullanıcılarınızın sizden talep ettiği basit veya karmaşık BT hizmetlerini onlara bir self-servis portali veya başka bir tetikleyici mekanizma (ör: ticket) üzerinden sunmanızı sağlar. Automic’in sürekli hizmet orkestrasyonu ile veri merkezinizdeki bileşenleriniz üzerinden yeni hizmetler yaratmanızı, aynı zaman hibrit ve bulut yapılarına geçerken mevcut BT yatırımınızı da en iyi şekilde kullanmanızı sağlar.

Automic Service Orchestration - the UBER-ORCHESTRATOR

 

http://automic.com/products/automic-service-orchestration

HPE Otomasyon çözüm ailesi ile IT içerisindeki son kullanıcıdan, ağ cihazlarına kadar baştan sona tüm süreçleri otomatize etmek, dolayısı ile maliyeti düşürmek ve insan kaynağını daha innovasyonel süreçlere yönlendirmek mümkündür.

HPE OO Çözümü ile, IT süreçleri içerisinde gerçekleşen, günlük, rutin süreçlerin GUI üzerinden tasarlanan kontrollü akışlar sayesinde otomatize edilmesi, her ay binlerce adam-saatlik kazanımlar sağlanması mümkündür. Oluşan olayların otomatik çözülmesi, IT’ye ulaşan Değişiklik isteklerinin otomatik olarak sistemler üzerinde uygulanması, yeni tanımların yapılması gibi süreçleri örnekleyebiliriz.

HPE DMA çözümü ile canlı ya da test IT Sistemleri üzerinde çalışan uygulama sunucusu (Weblogic, Websphere, IIS, Apache, JBoss vb.) ve veritabanı (Oracle, MSSQL, Sybase, DB2) platformlarının ilk kurulum, patch uygulanması, upgrade, Compliance (PCI, SOX, HIPAA vb.) süreçlerinin yönetimi ve konfigürasyonların uygulanması süreçleri otomatize edilebilmektedir.

HPE SA çözümü ile canlı ya da test IT Sistemlerindeki sanal ya da fiziksel, işletim sistemi ve sanallaştırma platformu bağımsız olarak ilk kurulum, patch uygulanması, Compliance (PCI, SOX, HIPAA vb.) süreçlerinin yönetimi ve konfigürasyonların uygulanması süreçleri otomatize edilebilmektedir.

HPE NA çözümü ile canlı ya da test IT Sistemlerindeki ağ cihazları üzerinde konfigürasyon değişiklikleri, Compliance (PCI, SOX, HIPAA vb.) süreçlerinin yönetimi otomatize edilebilmektedir.

HPE SOM çözümü ile canlı ya da test IT Sistemlerindeki Storage cihazları üzerinde kurulum, konfigürasyon değişiklikleri, Compliance (PCI, SOX, HIPAA vb.) süreçlerinin yönetimi otomatize edilebilmektedir.

HPE CSA çözümü ile yukarıda bahsedilen otomasyonlar çözümlerinin biri ya da bir kaçı ile entegrasyonu sayesinde IaaS, PaaS, SaaS olarak özel bulut oluşturmak, son kullanıcılara özel bir portal üzerinden fiyatlandırma yapılabilecek ürünler oluşturarak kataloglara ayırmak ve servis taleplerini otomatize etmek mümkündür.

HPE DCAA çözümü ile Datacenter da uçtan uca çözüm yapmayı mümkün kılıyor. Datacenter içerisindeki sunucu ve süreç otomasyonu kapsamında sanal veya fiziksel farketmeksizin, sıfırdan işletim sistemi kurulumu, yama yönetimi ve uyumluluk kontrolleri gibi ihtiyaçları HPE DCCA çözümü ile hazır olarak sunulmaktadır. HPE DCAA çözümü içerdiği süreç otomasyonu modülü ile de alt yapı katmanın daki otomasyon çözümleri ITIL süreçlerine bağlayarak, günlük operasyonel işlerin de otomasyonunu sağlamaktadir. HPE DCAA çözümünün appliance olarak sunulması ise, uygulamanın kurulum ve konfigurasyonu anlamın da ciddi bir esneklik sağlayarak, ilk günden itibaren fayda elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

TEST SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

BT, yazılım geliştirme, BT operasyon gibi ekiplerin hayatına “DevOps”, “Continuous delivery”, “çevik proje yönetimi” gibi kavramlar her gün daha fazla girmekte.  Bu yeni dünyada

 • Uygulama Geliştirme, Test ve IT ekiplerini daha çok biribirine yaklaştırma, DevOps yaklaşımını hayata geçirme
 • Çevik hareket edebilme
 • Bilgi güvenliğini sağlama
 • Çok sayıda test ortamını daha düşük maliyetlerle daha hızlı ve daha kaliteli olarak hazırlama
 • gibi ihtiyaçlar ön plana çıkıyor. Bu amaçla test sistemlerinin yönetilmesi için aşağıdaki çözümleri sunmaktayız:

TEST VERİSİ YÖNETİMİ (Informatica TDM)

Kaliteli test faaliyetleri için tutarlı, kaliteli test verisi gerekiyor. Bunu manuel olarak gerçekleştirmek ise çok zahmetli, maliyetli ve bilgi güvenliği risklerine açık. Informatica TDM çözümü üretim sistemlerinden belirli bir veri setini çekerek test verisi oluşturma, bu verileri maskeleme, yeni geliştiren uygulamalar için otomatik test verisi oluşturma gibi ihtiyaçları mükemmel bir şekilde karşılıyor. Sağladığı fonksiyonlardan bazıları aşağıda görülmektedir.

Alt Veri Kümesi Oluşturma (subsetting): Üretim veri tabanlarından belirli veri kümelerinin bir alt kümesini alarak test veri tabanları oluşturmasını mümkün kılmaktadır. Bu sayade aşağıdaki fayadalar elde edilmektedir:

 • Geliştirme ve Test ortamları için daha küçük veri tabanı kopyaları
 • Daha hızlı test süreleri
 • Geliştirilmiş veri  kalitesi
 • Depolama Alanı ihtiyaçlarının azalması

Kalıcı Veri Maskeleme: Kaliteli bir test yapabilmek için üretim ortamlardan gerçek verileri tutarlı bir şekilde almak gerekiyor. Diğer taraftan yeni bilgi güvenliği riskleri yartamadan bunu gerçekleştirmek zorunluluğu var. Bunu başarabilmek için ise verinin keşfi ve farklı yöntemlerle  hızla maskelenmesi şart. Informatica TDM çözümünün kalıcı veri maskeleme özelliği bunu minimum çaba ile hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaya izin veriyor.Kalıcı veri maskeleme ile aşağıdaki faydalar elde ediliyor:

 • Veri sızıntısının önlenmesi
 • Veri test kalitesinin artması
 • Güvenli veri paylaşımı
 • Hassas veriyi koruma

Test verisi üretme: Yeni geliştirilen uygulamalar için tutarlı bir şekilde otomatik test verisi üretilmekte ve test kalitesini arttırmaktadır.

Detaylı bilgi için: https://www.informatica.com/products/data-security/test-data-management.html#fbid=MiOCoUwZqrt
 

TEST IN A BOX (TEST SİSTEMLERİ YÖNETİMİ İÇİN PRIVATE CLOUD) ÇÖZÜMÜ

TiBox çözümü bir private cloud yaklaşımı içermekte içinde onlarca uygulama içerebilen izole test kutularının oluşturulmasına, proje bazında self servis olarak tahsis edilmesine ve işi bittiğinde kaldırılmasına olanak vermektedir.

Kutular izole bir şekilde sunucu, uygulama, veri tabanı, test edilecek kod, konfigurasyon gibi bileşenleri içermektedir.

Bu çerçevede Test in a Box (TiBox) çözümü hergün daha fazla ihtiyaç duyulan aşağıdaki ihtiyaçlara cevap vermektedir:

 • Aynı uygulama ve modüller üzerinde farklı projelerin paralel yürütülmesini sağlayabilme
 • Proje sürelerini kısaltma
 • Test maliyetlerini düşürme
 • Test ve ürün kalitesini arttırma
 • İç müşteri memnuniyetini arttırma gereksinimi
 • 3. Parti çalışanlara izole çalışma ortamı ihtiyacı
 • Maliyet efektif bir şekilde çok sayıda test ortamını dakikalar mertebesinde sunabilme
 • Maskelenmiş, karıştırılmış gerçek veriler ile daha kaliteli test ortamları sunma
 • 3. parti firmalar için izole geliştirme ve test ortamları sunabilme

 

Bize Ulaşın

 •  COMPAREX Turkey
   Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş.
   Otağtepe, İnönü Cad. No:72 34810
   Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul
 •  34810 Istanbul
 •  0216 332 15 25

Bize Ulaşın

Osman Kayhan

Osman Kayhan

Direktör